Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej ako na jeden celý deň


			Prerušiť sociálne poistenie nemožno na menej ako na jeden celý deň

Poskytuje ako zamestnávateľ svojim zamestnancom voľno z dôvodu výkonu verejnej funcie, alebo kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky? Nemôžete ho prerušiť iba na časť pracovného dňa. 

 

Ako upozorňuje Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne zamestnávateľov, poistenie nie je možné prerušiť iba na časť pracovného dňa (napr. len na niekoľko hodín). „Ak zamestnávateľ oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie poistenia, toto sa týka vždy celého pracovného dňa."

Dôvodom na prerušenie poistenia môže byť napr. výkon verejnej funkcie, pracovné voľno bez náhrady mzdy, absencia zamestnanca, čerpanie rodičovskej dovolenky, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Poistenie sa prerušuje taktiež pri potrebe ošetrovania člena rodiny, ak trvá dlhšie ako 10 kalendárnych dní, alebo ak práceneschopnosť presiahne trvanie 52 týždňov.

O neospravedlnenú neprítomnosť v práci, a teda o prerušenie poistenia, môže ísť tiež vtedy, keď sa zamestnanec zúčastní na nezákonnom štrajku (nezákonnosť štrajku je preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu).

Začiatok aj koniec prerušenia sociálneho poistenia oznamuje zamestnávateľ v lehote ôsmich kalendárnych dní prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby, kde uvádza aj dôvod prerušenia. Ak ide o jednodňové prerušenie, stačí zaslať jeden Registračný list fyzickej osoby s uvedením začiatku, dôvodu a konca prerušenia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články