Úrazové dávky nie je možné priznať pri bežných letných úrazoch


			Úrazové dávky nie je možné priznať pri bežných letných úrazoch

Úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne nie je možné priznať pri bežných letných úrazoch. Nárok na ne môže vzniknúť len v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Práve v období letných prázdnin, keď zvyčajne pribúda nehôd pri športovaní alebo pri iných letných aktivitách, ako je turistika a pod., sa Sociálna poisťovňa stretáva s otázkami poistencov, či majú pri takomto úraze nárok na úrazové dávky.

Nie je to  však podľa slov hovorcu Petra Višvádera možné – ak sú nemocensky poistení a spĺňajú aj ďalšie zákonné podmienky na priznanie dávky (potvrdená práceneschopnosť, potrebné obdobie nemocenského poistenia atď.), môže im zo Sociálnej poisťovne vzniknúť jedine nárok na nemocenskú dávku, ktorá sa v prípade závažného ochorenia vypláca maximálne 52 týždňov.

Po tejto ročnej lehote môže ešte vzniknúť nárok na invalidný dôchodok. Stane sa tak však až vtedy, ak je zdravotný stav poistenca naďalej z medicínskeho hľadiska vážny (posudkový lekár mu prizná invaliditu – teda dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca a pokles jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čo musia potvrdiť lekárske správy) a zároveň musí poistenec splniť aj podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia.

Úrazové dávky sa teda tejto oblasti – bežných úrazov – netýkajú. Možno si ich uplatniť iba v komerčných poisťovniach, ak v nich má občan uzatvorené príslušné úrazové poistenie.

Podľa zákona o sociálnom poistení je úrazové poistenie povinné poistenie zamestnávateľa (nie priamo zamestnanca, ani živnostníkov a ostatné SZČO a ani dobrovoľne poistené osoby), ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom.

Na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia je tak povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa. Vždy sa pritom zisťujú okolnosti pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ktoré zamestnávateľ musí potvrdiť, pričom sa môže sčasti alebo aj celkom zbaviť zodpovednosti za úraz, resp. chorobu z povolania.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články