Každá štvrtá PN sa kontroluje pre podozrenie z porušenia liečebného režimu


			Každá štvrtá PN sa kontroluje pre podozrenie z porušenia liečebného režimu

Pracovníci Sociálnej poisťovne vykonali v prvom polroku roku 2019 celkovo vyše 46-tisíc kontrol dodržiavania liečebného režimu, každá štvrtá kontrola (11 566) sa uskutočnila z dôvodu podozrenia z porušovania liečebného režimu.

Zo 46 317 kontrol bolo 1 163 vykonaných na podnet zamestnávateľa, 190 na podnet ošetrujúceho lekára a 96,4 % vykonaných kontrol, teda 44 655 prípadov, bolo realizovaných na podnet posudkových lekárov Sociálnej poisťovne.

Pri 11 566 prípadoch boli kontroly vykonané z dôvodu podozrenia z porušenia liečebného režimu. Z tohto množstva bolo na základe preverovania opodstatnenosti 2 437 PN-iek ukončených a poistenci boli uznaní za práceschopných.

V 146 prípadoch bola poistencom z dôvodu porušenia liečebného režimu udelená pokuta. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články