Bilancia škôd po včerajšej víchrici: Takto ich riešia v Allianz-SP


			Bilancia škôd po včerajšej víchrici: Takto ich riešia v Allianz-SP
1.10.2019 Škody, Poistný trh

Klienti Allianz – SP od včera postupne nahlasujú škody po víchrici, ktorá zasiahla Slovensko a okrem škôd na majetku, spôsobila aj viaceré poranenia a dokonca jeden smrteľný úraz.

Najčastejšie ALLIAZ-SP hlásili poškodené strechy, strhnuté plechy a škody na strechách a prístreškoch po spadnutých stromoch. Aktuálne evidujú 52 poistných udalostí na privátnom majetku. Najvyššie škody sa pohybujú v sume približne 5000 eur. Okrem privátnych škôd evidujú aj 5 poškodených striech na bytových domoch.

Okrem škôd na domoch, bytoch a prístavbách, nahlasujú klienti škody aj na vozidlách. „Klient nám nahlásil poškodenie kapoty auta po tom, ako odtrhnutý plech z budovy spadol priamo na jeho vozidlo. V ďalšom prípade vietor prevrátil strom, ktorý padol na vozidlo počas jazdy. Poškodená bola celá predná časť, bok aj  strecha vozidla. V ďalších prípadoch odlomené konáre spadli na zaparkované vozidlá a poškodili kapoty, strechy a blatníky viacerých áut," uvádza tlačový odbor Allianz-SP.

Najviac hlásení prichádza z okresov Myjava, Veľký Krtíš, Žilina, Nové Zámky, Stará Ľubovňa, Galanta
a Bratislava.

Ako nahlásiť škodu:

Klientom odporúčajú nahlásiť vzniknuté škody čo najskôr, najlepšie online, prostredníctvom webstránky
https://online.allianzsp.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/, alebo telefonicky na čísle 0800 122 222, non stop 7 dní v týždni. Odporúčame vzniknuté škody odfotiť a priložiť k hlásenej škode.

Aké poistenie kryje škody po víchrici:


Škody na dome či byte spôsobené víchricou a ich zariadení si môžu klienti uplatniť z poistenia
nehnuteľnosti a domácnosti, z rizika živel, ktoré kryje škody spôsobené živelnými udalosťami ako sú
atmosférické zrážky, víchrica, povodeň, krupobitie, ťarcha snehu, záplava či zosuv pôdy. V Allianz – SP
sú živelné riziká automaticky súčasťou už základného balíka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti
Môj domov.

Na uplatnenie škôd na vozidle spôsobených víchricou je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie
a riziko živel, ktoré je v Allianz – SPtakisto súčasťou základného balíka havarijného poistenia Plus.

Ak spadnutý strom alebo letiaci konár spôsobil úraz alebo dokonca smrť, takúto poistnú udalosť je
možné uplatniť zo svojho úrazového alebo životného poistenia, z rizík úraz, trvalé následky úrazu
alebo smrť.

Ak poškodený nemá uzatvorené životné ani úrazové poistenie, je možné si takúto škodu
uplatniť v rámci zodpovednosti správcu majetku, či už budovy, parku alebo verejného priestranstva,
a to z jeho poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu, prípadne v občiansko-právnom konaní.

Zdroj: Allianz-SP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články