Allianz SDSS od 1. júla: Miroslav Kotov na pozícii predsedu predstavenstva


			Allianz SDSS od 1. júla: Miroslav Kotov na pozícii predsedu predstavenstva

Od 1. júla 2019 bude na pozícii predsedu predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) pôsobiť Miroslav Kotov (40), ktorý v spoločnosti pracuje od roku 2006.

„Vážim si dôveru každého klienta, ktorý nám zveril do správy svoje dôchodkové úspory. Preto za svoje priority považujem dosahovať uspokojivé zhodnotenie úspor našich klientov a zvyšovať ich finančnú gramotnosť. Ak budú sporitelia a najmä mladí ľudia rozumieť dôchodkovému sporeniu, dokážu si vybrať vhodnú stratégiu a efektívne si sporiť na dôchodok,“ uviedol Miroslav Kotov.

Miroslav Kotov je absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako výskumný pracovník Inštitútu slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied a na viacerých pozíciách v oblasti kapitálových trhov. Do Allianz – Slovenskej DSS nastúpil v roku 2006 ako portfólio manažér, kde bol zodpovedný za riadenie investícií v dôchodkových fondoch a po dvoch rokoch sa stal vedúcim oddelenia správy aktív.

Druhý pilier prešiel za pätnásť rokov náročným a dynamickým obdobím a v súčasnosti je už rešpektovanou súčasťou základného dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. Zároveň si však uvedomujem pozíciu ako lídra na trhu dôchodkového sporenia a zodpovednosť, ktorá nám tým prislúcha. Výzvy pre nás predstavuje aktuálna situácia na finančných trhoch či rozloženie úspor našich klientov,“ uzatvára Miroslav Kotov.

Doterajší predseda predstavenstva ASDSS Marián Kopecký po 15 rokoch pôsobenia v skupine Allianz odchádza zo spoločnosti.

Zdroj: Allianz-SP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články