Dušan Quis, Allianz pojišťovna: Sektorová daň je bolestivý experiment


			Dušan Quis, Allianz pojišťovna: Sektorová daň je bolestivý experiment

V susednom Česku by mala od januára 2010 zmeniť metóda tvorby technických rezerv poisťovní. Čo si o tomto kroku myslí riaditeľ českej Allianz pojišťovny Dušan Quis?

Pre účely zdanenia, respektíve pre daňovú uznateľnosť. by boli po novom použité technické rezervy podľa smernice Solvency II, namiesto doteraz používaných účtovných technických rezerv. Viac prezrádza riaditeľ českej Allianz pojišťovny Dušan Quis.

Technické rezervy sú od toho, aby boli poisťovne vždy a za každých okolností schopné plniť svoje záväzky, ktoré sa kvôli klimatickým zmenám, častejšiemu výskytu katastrofických škôd a v neposlednom rade aj kybernetickým rizikám, bohužiaľ zvyšujú. 

Toto opatrenie považujem za nesystémové, oslabujúce silnú pozíciu českého poisťovníctva s možnými dôsledkami pre klientov v podobe zvýšených sadzieb poistného.

Verím, že pri ďalšom prerokúvaní tohto vládneho návrhu zvíťazí pragmatický pohľad nad jednorázovou injekciou do štátneho rozpočtu. Poisťovníctvo je beh na veľmi dlhú trať a bolo by neuvážené vkladať do neho nezmyselné „časovky" formou sektorovej dane.

Pre sektor aj pre klientov  by išlo o bolestivý experiment. Som ale optimista a verím, že logický a pragmatický prístup zvíťazí nad prístupom populistickým.  

Zdroj: oPojisteni.cz, Allianz pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS