Asociácia DSS s novým predsedníctvom a rastom v druhom pilieri


			Asociácia DSS s novým predsedníctvom a rastom v druhom pilieri

Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri sa blíži k deviatim miliardám eur a počet sporiteľov presahuje 1,5 milióna.

Predsedom Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) bol zvolený Miroslav Kotov, predseda Predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Podpredsedom Predsedníctva ADSS je Vladimír Mlynek, predseda Predstavenstva VÚB Generali dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s.

Predsedníctvo je štatutárnym orgánom, riadi činnosť asociácie a jeho členov vymenúvajú členovia asociácie. Predsedníctvo zvolilo 1. 8. 2019 nového predsedu a podpredsedu, ktorí spolu konajú v mene asociácie.

Svoje presvedčenie o budúcnosti druhého piliera vyjadril Miroslav Kotov takto: „Druhý pilier sa stal akceptovanou súčasťou základného dôchodkového zabezpečenia. Víziou je, aby prvé poobedie v prvom zamestnaní mladý človek strávil výberom dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Súčasných sporiteľov sa budem snažiť presvedčiť, aby využili dlhodobosť sporenia a vo väčšej miere investovali v negarantovaných rizikových fondoch.“

K dňu 30. 8. 2019 dosiahol celkový objem majetku sporiteľov v druhom pilieri 8 984 739 450,30 eura, pričom v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných 6 672 167 907,25 eura a v negarantovaných dôchodkových fondoch 2 312 571 543,05 eura.

„Výsledky druhého piliera v ostatných rokoch dokazujú, že stabilita druhému pilieru prospieva, a preto prípadné zmeny musia byť prijaté na základe širokého konsenzu politikov, odbornej obce, správcov úspor a byť čo najviac zrozumiteľné pre existujúcich, ako aj nových sporiteľov,“ uzatvára M. Kotov.

Za osem mesiacov roka 2019 vstúpilo do druhého piliera vyše 50 tisíc ľudí. Tempo rastu nových sporiteľov je počas roka 2019 nad 30 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

Zdroj: ADSS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články