Martin Žáček: IDD na dennej báze bude výzvou pre rok 2019


			Martin Žáček: IDD na dennej báze bude výzvou pre rok 2019
27.2.2019 Poistný trh

Aký bol priebeh uplynulého roka optikou českého poistného trhu a aké budú kľúčové momenty roka 2019? V dnešnom zamyslenie predstaví svoje postrehy pre portál oPojištení.cz Martin Žáček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne UNIQA.

Rok 2018 bol poistno-technicky pokojnejším rokom bez katastrofických udalostí. Aj v dôsledku veľmi suchého a teplého počasia sme zaznamenali viac požiarov. Negatívne bol zvýšený počet usmrtených na cestách.Je to dôsledok hustnúcej dopravy a nedisciplinovanosti vodičov. Jedným z neblahých fenoménov je manipulácia s mobilnými telefónmi počas telefonovania. Veľmi preto vítam osvetovú kampaň „Nepozornosť zabíja", ktorú sme ako odbor iniciovali a spustili.

Predpísané poistné konečne vlani rástlo rýchlejšie ako HDP. Zdá sa tiež, že verejnosť už akceptuje nutnosť rastu cien autopoistenia, pretože škôd pribúda, a to ako plechových, tak aj tých s ujmami na zdraví. Rad poistných plnení je viazaný na priemernú mzdu, ktorá minulý rok rástla veľmi rýchlo. K indexácii poistných súm bude ale musieť dôjsť aj mimo oblasti poistenia vozidiel – najmä v nadväznosti na rast cien nehnuteľností či stavebných prác. 

A napokon, rok 2018 bol mimoriadne náročným rokom aj z hľadiska regulatoriky – veľa úsilia i peňazí nás stáli projekty GDPR a transpozície IDD.

Aj v roku 2019 porastie dynamicky poistné v neživotnom poistení a prekročí rast HDP. V poistení áut očakávam pokračovanie trendu rastu priemernej škody, a to zhruba rovnako dynamicky ako v oblasti majetkových škôd, ako aj škôd na zdraví. V oboch prípadoch výrazne nad infláciou. To v kombinácii s pokračujúcim rastom miezd povedie k ďalšiemu tlaku na sadzby, ale aj efektivitu práce poisťovní.

V tých bude pokračovať digitalizácia procesov a začleňovania samotných klientov do procesov spojených s poistením. V životnom poistení považujem za kľúčové edukovať obyvateľstvo, aby vnímalo životné poistenie ako nevyhnutný prvok ich celkového zabezpečenia. Poistná ochrana by mala reflektovať zvyšujúce sa príjmy obyvateľstva. Ľudia by mali revidovať svoje zmluvy s ohľadom na aktuálnu životnú situáciu. 

V oblasti regulatoriky bude výzvou zvládnutie IDD na dennej báze, kvalitné školenie sprostredkovateľov a zvýšenie kvality poradenstva nielen cez väčšie množstvo podkladov, ktoré klient dostáva a ktoré ho v podstate zaťažuje, bez toho aby mu prinieslo vytúžené väčšie porozumenie. Úloha poradcu je najmä pri zložitejších poistení nezastupiteľná a záleží hlavne na ňom, aké kvalitné zabezpečenie bude zákazník mať.  

Ukazuje sa, že inovatívne prístupy, ktoré dnešné technológie umožňujú, často predbiehajú potreby resp. očakávania zákazníkov. Pozrime sa na príklad  poisťovňu Lemonade – tá síce preukázala, že je možné pomocou umelej inteligencie likvidovať škodu v priebehu pár sekúnd, ale aj napriek pôsobeniu na obrovskom americkom trhu je stále v strate. 

Zjavne jej k získaniu zákazníkov nepomáha ani inovatívny  prísľub k hospodáreniu s prebytkom, ktorý chce poskytovať na charitatívne účely. V tejto súvislosti som zvedavý, ako úspešné budú na českom trhu projekty typu PKP alebo ochota zdieľať vlastné zdravotné dáta s poisťovňou výmenou za možnú redukciu poistného, ​​ako to teraz ponúka Mutumutu.

Zdroj: oPojisteni.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články