Úhrada liečebných nákladov v zahraničí: radí UNIQA


			Úhrada liečebných nákladov v zahraničí: radí UNIQA

V prípade akéhokoľvek cestovného poistenia je najdôležitejšie mať poistené liečebné náklady (a to najmä v prípade cesty do USA).

V prípade vážnych zdravotných problémov, operácie alebo dlhšej hospitalizácie by sa totiž mohol pobyt v zahraničí bez poistenia predražiť až niekoľkonásobne.

Cena za ošetrenie závisí od rozsahu zranenia, vážnosti ochorenia a indikácie ďalších potrebných ošetrení, či operačných zákrokov. Základná cena za hospitalizáciu do 5 dní sa pohybuje vo výške cca 1 500 € bez operácie. Pri rozsiahlejšom zranení a nutnosti operačného zákroku aj cca 10 000 €. Ambulantné ošetrenie v Európe vyjde v priemere na 100 €. V USA môže vyjsť niekoľkodňová hospitalizácia za zápal pľúc cca. 20 000 USD, v prípade oftalmológie, chirurgie až 60 000 USD.

Jednorazové ambulantné ošetrenie v USA Vás vyjde na 500 USD. Kontrolné ošetrenie na 300 USD. Prevoz vrtuľníkom z miesta udalosti do nemocnice stojí cca. 8 000 €. Prevoz vrtuľníkom po nehode do nemocnice vrátane záchranných akcií počas letu môže vyjsť aj na 17 000 €. Prevoz vrtuľníkom zo svahu k sanitke na 3 000 €.

Cestovné poistenie Vám kryje ambulantné ošetrenie a hospitalizáciu až do sumy 250 000 € na osobu a na dojednanú poistnú dobu, ošetrenie zubov až do 400 € na osobu a poistnú udalosť.

V prípade, že potrebujete ošetrenie lekára v zahraničí, odporúčame kontaktovať asistenčnú službu. Ak je potrebná hospitalizácia, má dokonca klient povinnosť kontaktovať asistenčnú službu najneskôr 3. deň od vzniku poistnej udalosti (ak v tom samozrejme nebráni závažný zdravotný stav poisteného).

V prípade hospitalizácie asistenčná služba uhradí náklady za hospitalizáciu priamo zdravotníckemu stredisku. Pri ambulantnom ošetrení závisí na klientovi, či si náklady za ošetrenie uhradí sám a následne si ich nechá preplatiť v poisťovni, alebo najskôr kontaktuje asistenčnú službu a dohodne sa vopred na úhrade nákladov cez asistenčnú službu.

V prípade terorizmu v cudzine máte nárok na návrat do vlasti

Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu vo svete už poistenie v rámci liečebných nákladov kryje aj následky zranení po teroristickom útoku. „Ak sa klient ocitne v krajine, v ktorej nastane neočakávaná teroristická akcia a utrpí následkom takéhoto činu zranenia, UNIQA poisťovňa mu uhradí liečebné náklady na ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu a nevyhnutne potrebný prevoz súvisiaci so zranením späť do SR do limitu plnenia,“ hovorí riaditeľka komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková. Dojednať je možné aj poistenie predčasného návratu, ktoré kryje aj prípad predčasného návratu pre prípad teroristických útokov.

Ak sa nachádzate v krajine, kde sa náhle vyskytol terorizmus a vy síce nie ste priamo v meste a oblasti útokov, ale napriek tomu sa necítite bezpečne, odporúčame riadiť sa pokynmi Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR), ktoré sú dostupné na ich web stránke. Tieto informácie vám takisto poskytne priamo asistenčná služba UNIQA Assistance.

Ak aj MZV SR zatiaľ oficiálne cestovné odporučenie na danú oblasť nevydalo, môže poisťovňa v závislosti od vážnosti situácie rozhodnúť aj skôr a ponúknuť Vám čo najskorší prevoz do vlasti.
Nárok na uplatnenie storna zájazdu aj v prípade, ak neurobíte štátnice

Na poistenie storno poplatku myslite, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať, odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila. Môže totiž nastať situácia, že jeden člen rodiny pre závažné zdravotné problémy nebude môcť vycestovať alebo zomrie rodinný príslušník.

Medzi ďalšie dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storna poplatku patrí napr. živelná udalosť, rozvod alebo neurobené štátnice. „Aj keď zásadnú časť likvidovaných poistných udalostí tvoria stále liečebné náklady, v poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí práve z rizika storna zájazdov,“ hovorí Silvia Vlasková z UNIQA poisťovne.

Storno poplatok si môžete poistiť aj samostatne bez základného poistenia liečebných nákladov. Ak máte liečebné náklady už poistené (napríklad v cestovnom poistení ku kreditnej karte), môžete si pripoistiť poistenie storno poplatku, najneskôr však v deň úhrady prvej splátky zájazdu alebo úhrady cestovného lístka,“ hovorí S. Vlasková.

Záchrana v zahraničí: Uhryznutie jedovatou rybou a dýchacie ťažkosti v horách

Ak obľubujete vysokohorskú turistiku a športové aktivity v zahraničí, určite si uzatvorte cestovné poistenie. V rámci poistenia liečebných nákladov máte kryté aj náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie na horách ale aj vo vode. Klienti nemusia za záchranné práce platiť miestnym záchranným zložkám, úhradu rieši priamo s týmito zložkami asistenčná služba poisťovne.

Poistený má nárok na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia priamo z miesta vzniku udalosti, t.j. buď zo svahu v horách alebo z vody. „V UNIQA poisťovni sme riešili takéto prípady, išlo napr. o transport klienta vrtuľníkom z vysokohorského terénu kvôli ťažkostiam s dýchaním vo vysokej nadmorskej výške. Takisto sme mali prípad, keď klienta počas šnorchlovania v mori počas plavby výletnou loďou uhryzla jedovatá ryba.

Po klienta musel byť vyslaný záchranný čln a následne bol prevezený na ošetrenie do nemocnice. Žiaľ, riešili sme aj veľmi tragický prípad pádu zo skaly so smrteľnými následkami a komplikovaným prevozom ľudských pozostatkov,“ hovorí produktová manažérka cestovného poistenia UNIQA poisťovne Libuša Beniaková.

Cestovné poistenie kryje aj prípady záchranných akcií pri nešťastných skokoch do vody, pri ktorých došlo k zraneniam. „Mali v sme v poisťovni prípad, keď sa klient vážne zranil pri skoku do mora, kde neočakávane narazil na skalu, aj keď šlo o miesto, ktoré poznal a na ktoré sa opakovane vracal. Pri skokoch do vody by preto mali byť ľudia obzvlášť opatrní, pretože more vie byť zradné,“ upozorňuje L. Beniaková z UNIQA poisťovne.

„Upozorňujeme, že v prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu, vplyvom návykových látok alebo nadmerných užitím liekov bez lekárskeho predpisu. Zaznamenávame totiž viaceré prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu.“

Adrenalínové športy je potrebné si pripoistiť

V cestovnom poistení sú v rámci poistených liečebných nákladov kryté aj letné športy vykonávané počas dovolenky a zakúpené priamo na pláži, ako napr. jazda na vodnom skútri, člnkovanie, vodný bicykel či vodné lyžovanie. Mladí ľudia sa však na dovolenkách radi venujú aj adrenalínovým a rizikovým športom.

„Pozor, všetky takéto športy je potrebné si pripoistiť, rovnako tak športy vykonávané súťažne či v rámci tréningov alebo sústredení v zahraničí. V rámci letných aktivít si môžete poistiť rafting, vysokohorskú turistiku s použitím horolezeckej výstroje do 5 000 m n.m. či potápanie so vzduchovým prístrojom,“ hovorí L. Beniaková z UNIQA poisťovne.

Rovnako je potrebné pripoistiť si športy, ktoré bude poistený vykonávať v rámci organizovaného podujatia, prípravy na súťaž, sústredenie, ako aj športy vykonávané súťažne. V takom prípade Vám poisťovňa v prípade zranenia uhradí liečebné náklady za ošetrenie, hospitalizáciu, ako aj zachraňovacie náklady , v prípade, ak si to zdravotný stav poisteného vyžaduje aj transport domov.

Sú však adrenalínové aktivity, ktoré sa poistiť nedajú a sú vo výlukách z poistenia. Ide o horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, diaľkové plávanie nad 10 km, parašutizmus, alpinistika, jaskyniarstvo, lietanie, paragliding a bungee-jumping.

Zdroj: Uniqa Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články