Anketa: Kam smeruje trh so životným poistením? Odpovedá UNIQA poisťovňa

4.12.2017 Produkty

Potreby klientov pri životnom poistení sa menia. Kľúčovou otázkou zostáva, ako ho klientom nastaviť priamo na mieru. V ankete portálu oPoisteni.sk dnes odpovedá Martin Rotkovský, riaditeľ poistenia osôb UNIQA poisťovne.

Kam momentálne smerujú u vás trendy pri životnom poistení a na čo kladiete dôraz? Zmenilo sa niečo vo vašich produktoch za posledné mesiace – čo preferujú zákazníci?

V súčasnosti vnímame veľmi silno najmä meniace sa potreby klientov. Najsilnejšou generáciou sú tzv. Husákove deti, ktoré nastupujú do obdobia, kedy hlavným poistným záujmom prestáva byť „zaistiť rodinu“ a pozvoľna prechádza do potreby „zaistiť sám seba“.

Evidujeme tiež odklon od investičných a kapitálových zmlúv k rizikovým, pretože zhodnocovanie peňazí cez poistku sa pre ľudí stáva čoraz menej atraktívne a cez poistenie chcú dosiahnuť predovšetkým krytie rôznych rizík, čo je a vždy bolo základným zmyslom poistenia.

Doba tiež priniesla dopyt po zrýchlení procesov a požiadavku, aby životné poistenie riešilo prioritne finančný dopad konkrétnej poistnej udalosti na človeka.

Kľúčovou otázkou dneška teda zostáva, ako poistenie nastaviť klientovi na mieru. Všeobecne pre absolútnu väčšinu klientov platí, že by sme sa mali prioritne zaoberať riešením závažných životných situácií a až potom sa venovať tým menej závažným. To, ktoré situácie to sú, sa môže značne líšiť.

U mladej rodiny s hypotékou a matkou na materskej dovolenke určite odporučíme poistenie pre prípad úmrtia pre jej manžela. Naopak, u samostatne žijúceho človeka nemá toto poistenie žiaden význam, tu dáva zmysel pridaná zložka k akumulácii finančných prostriedkov.

V podstate pre všetkých je dôležité zaoberať sa situáciou, keď by prišlo k neschopnosti zaobstarať si príjem v dôsledku invalidity. Táto situácia nie je v podstate riešiteľná inak než poistením. Doteraz bol tento typ poistenia veľmi podceňovaný, veľká časť klientov si poisťuje najmä riziká pre prípad výpadku príjmu pri ochorení alebo úraze.

Aj keď takého poistenie má samozrejme tiež svoje opodstatnenie, ak by si poistenie vhodne nastavili, mohli by často ušetriť – napríklad ak sa poistia iba pre prípady ďalších ochorení a práceneschopnosť v počte niekoľko týždňov budú riešiť z iných zdrojov.

V poslednom období sme veľmi uvažovali o našej produktovej ponuke a trochu sme sa  inšpirovali firmou Apple. Tá ponúka jeden jediný telefón a pre svoje existenciu nepotrebuje viac. Aj u nás sme sa snažili dať všetko do jedného produktu. V minulosti  poisťovne inkasovali väčšinu peňazí, aby ich na konci vyplatili pri dožití a na krytie ostatných rizík zostalo menej než 20 %. 

V dnešnom produkte ide u nás naopak 80 % na pokrytie rizík a na investovanie klienti používajú len zvyšných 20 %.  V našom novom životnom poistení UNIQÁT sme sa snažili zatraktívniť práve tie najviac podceňované a zároveň najdôležitejšie riziká ako je úmrtie a invalidita a u oboch sme pre klientov pri poistnej udalosti zjednodušili dosiahnuteľnosť poisteného plnenia, aby naň nemuseli dlho čakať. 

Snažili sme sa tiež pripraviť na situácie, na ktoré doposiaľ poisťovne pozerali viac menej z poistného hľadiska, ale nie z pohľadu toho, aký dopad má taká situácia na konkrétneho človeka. V tomto smere funguje napríklad naše poistenie horných končatín.

Situácia, keď napríklad niekto prišiel o palec na ruke a nemohol sa naďalej spoľahnúť na jej jemnú mechaniku, dostal od poisťovne len veľmi malú časť. Pritom napríklad pre chirurga mohla mať úplne zásadný dopad na jeho pracovnú kariéru. Aj tento problém rieši naše nové poistenie.

Naše nové životné poistenie UNIQÁT vylepšilo a nahradilo doterajší vlajkový produkt UNIQA poisťovne Flexidividenda. UNIQÁT je poistenie určené pre jednotlivca alebo dvojicu – manželov, spolupodnikateľov či iných partnerov. V rámci tej istej zmluvy je možné poistiť až 9 detí, ide teda o poistenie vhodné pre celú rodinu.

Naraz je možné uzatvoriť si aj viaceré poistenia toho istého rizika, nastaviť si rôzne doby poistenia a voliteľnosť krytia individuálne pre dospelých aj pre každé poistené dieťa. Jednoducho, každý si môže vyskladať poistenie na mieru.

Aké aktuálne bonusy či výhody ponúkate k životnému poisteniu pre klientov?

Jednou z noviniek životného poistenia UNIQÁT  je poistenie úplnej invalidity (nad 70 % s konštantnou poistnou sumou). Rovnako tak preddavkové poistné plnenie v poisteniach invalidity, čo znamená, že pri konkrétnych diagnózach sa nečaká na priznanie invalidity správnym orgánom, ale poisťovňa poskytne  plnenie ešte pred samotným podaním žiadosti o posúdenie invalidity.

Ak správny orgán invaliditu neprizná, nič sa naspäť nevracia. Celý proces priznania invalidity býva spravidla veľmi zdĺhavý. Touto zmenou sme sa preto snažili čo najviac uľahčiť život ľuďom, ktorí sa ocitli v takejto ťažkej životnej situácii. Z našich analýz vyplýva, že prepad príjmov pri invalidite je naozaj razantný. Ľudia by preto pri uzatváraní životnej poistky nemali zabúdať na toto riziko, ktoré je na Slovensku stále relatívne podceňované.

Významnou novinkou na trhu v poistení úmrtia je terminálne štádium, teda fáza života v chorobe, ktorá sa rozvinula do štádia končiaceho s najväčšou pravdepodobnosťou smrťou. V poistení úmrtia môže dostať poistený zálohové plnenie až do výšky 30 % poistnej sumy.

Špecialisti, ktorí vykonávajú povolania závislé na jemnej motorike rúk, ocenia pripoistenie horných končatín na trvalé poškodenie, ktoré je opäť novinkou na trhu. Horné končatiny boli v súčasnosti spravidla poistiteľné len na úraz, kde je ocenenie veľmi nízke a nenahradí dlhodobý výpadok príjmov u špecialistov. Tento problém im rieši nové pripoistenie.

K novému životnému poisteniu ponúka UNIQA poisťovňa vylepšené  asistenčné služby, ktoré riešia väčšinu situácií, v ktorých sa môže klient počas poistnej udalosti ocitnúť: lekár na telefóne, nadštandard v zdravotníckom zariadení, starostlivosť o domácnosť, opatrovanie dieťaťa či dovoz a odvoz do práce v prípade úrazu.

Rozšírená asistenčná služba UNIQA Assistance PLUS okrem toho navyše zabezpečí a uhradí poskytnutie druhého lekárskeho názoru na diagnózu od svetového odborníka prostredníctvom portálu Diagnose.me.

Asistenčná služba po úraze poskytovaná v rámci pripoistenia dennej dávky počas hospitalizácie – doprava do a zo zamestnania v prípade úrazu, ktorý si vyžiadal hospitalizáciu alebo ambulantné ošetrenie a ktorý znemožňuje poistenému šoférovať auto alebo využiť verejnú dopravu, do výšky 200 eur na jednu poistnú udalosť.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články