Martin Žáček, UNIQA: Regulácia pri neživotnom poistení nemá opodstatnenie


			Martin Žáček, UNIQA: Regulácia pri neživotnom poistení nemá opodstatnenie

Regulácia pri neživotnom poistení nemá opodstatnenie, dokonca by mohla pôsobiť kontraproduktívne, prezrádza generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček na margo legislatívneho návrhu rezortu financií obmedziť provízie pre finančných agentov cez zákon o poisťovníctve. 

Reguláciou sa má od roku 2018 zmeniť spôsob výplaty a výšky odmien pre finančných agentov, či už ide o poistné, ale aj úverové produkty.  Aký by to malo dosah na finančný trh? Považujete reguláciu za vhodnú formu, ako vyradiť z trhu špekulantov?

Návrh regulácie, tak ako je postavený, je veľmi nešťastný. Regulácia v oblasti neživotného poistenia nemá žiadne opodstatnenie, dokonca by mohla pôsobiť úplne kontraproduktívne - významne by sa znížila dostupnosť poistných produktov pre širokú spotrebiteľskú klientelu. Návrh čiastočnej daňovej neuznateľnosti nákladov na provízie by bol v rámci Európskej únie celkom ojedinelý a tento postup treba zásadne odmietnuť.

Adaptácie v oblasti životného poistenia sú určite oblasťami, o ktorých by sa mala viesť diskusia, jej cieľom by však mal byť rozumný kompromis, ktorý by posilnil ochranu klienta, sprostredkovateľ by dostal za kvalitné odvedenú prácu spravodlivú odmenu a poisťovňa bola schopná realizovať primeraný zisk.  Bohužiaľ, regulácia v navrhovanom znení by spôsobila nezvratné negatívne dopady na poistný trh.

Akú formu odmeňovania formou provízií finančných agentov v UNIQA poisťovni preferujete a čo sa vám osvedčuje najviac? 

Formy odmeňovania sú veľmi rozdielne. V oblasti neživotného poistenia je bežnou formou výplata provízií systémom „pay as you go“, teda s každou splátkou poistného dostáva sprostredkovateľ svoju províziu. V oblasti životného poistenia ide často o predplatené provízie. Poisťovňa však veľmi starostlivo zvažuje, ktorému subjektu výplatu predplatených provízií umožní – analyzuje sa napríklad rizikový profil, doba pôsobenia na trhu sprostredkovania, či kapitálová vybavenosť sprostredkovateľa.

Martin Žáček

Problémom sú podľa ministerstva financií tzv. jednorázoví provízni turisti z radov maklérov. Máte tip, ako sa s vysporiadať s tým, aby neškodili klientom i solídnym sprostredkovateľom?

Problémom trhu je skutočne fakt, že mnoho poistných zmlúv životného poistenia sa končí predčasne. Sú uzatvárané na obdobie 20 až 30 rokov a majú klienta dlhodobo zabezpečiť. Myslím, že riešenie, ktoré bolo po dlhých diskusiách prijaté v susednej Českej republike, kde sa riešila podobná situácia, je rozumným kompromisom, ktorý bude schopný tento problém výrazne utlmiť.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články