Poisťovníctvo v roku 2017: Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA poisťovňa


			Poisťovníctvo v roku 2017: Martin Žáček, generálny riaditeľ UNIQA poisťovňa
2.3.2017 Poistný trh

UNIQA poisťovňa má za sebou úspešný rok s medziročným nárastom predpísaného poistného o viac ako šesť percent. Spustila nový web s ponukou online produktov, významne pokročila tiež v oblasti likvidácie poistných udalostí zavedením úplne novej  online platformy. Kde ďalšie dôležité výzvy pred ňou stoja?

Určite chceme aj naďalej dynamicky ale profitabilne rásť a predovšetkým byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov a obchodných partnerov," prezrádza v rozhovore generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.  

Martin Žáček
Ktoré dôležité momenty najviac ovplyvnili poistný trh v 2016, či už u nás, alebo vo svete? Prekvapilo či potešilo vás niečo?
Rok 2016 bol rokom, kedy v európskom poisťovníctve začal platiť nový režim pohľadu na kapitálovú vybavenosť poisťovní pod názvom Solvency II. Ide o zásadnú zmenu, na ktorú sa poisťovne pripravovali roky a som rád, že tento prechod zvládli slovenské poisťovne so cťou.

Minulý rok bol zároveň ďalším rokom, kedy dominovali veľmi nízke úrokové sadzby, čo je pre európske ale aj slovenské poisťovníctvo veľká komplikácia. Poisťovne ako inštitucionálni investori totiž len veľmi zložito hľadajú vhodné investičné nástroje, ktoré by dobre kombinovali požadovaný výnos a mieru rizika.

Na domácom trhu bolo dominantnou témou jednoznačne zavedenie 8 % parafiškálnej dane formou osobitného odvodu, ktorý bol uvalený na celý segment neživotného poistenia. Osobne považujem toto rozhodnutie za nesystémové a nešťastné. Som veľmi rád, že sa nakoniec podarilo odstrániť najpálčivejší problém, ktorým bola rektroaktivita.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť?
Máme za sebou úspešný rok s medziročným nárastom predpísaného poistného o viac než 6 %. Som veľmi rád, že sme rástli vo všetkých segmentoch poistenia a vo všetkých obchodných kanáloch, za čo patrí vďaka všetkým našim obchodníkom a partnerom.

Významne sme pokročili v oblasti likvidácie poistných udalostí zavedením úplne novej platformy, ktorá umožňuje online registráciu poistných udalostí a sledovanie stavu ich riešenia. Dominantná časť poistných udalostí je už dnes u nás hlásená online alebo prostredníctvom call centra.

Takisto sme vyšli v ústrety klientom, ktorí preferujú uzatvorenie poistných zmlúv z pohodlia domova či kancelárie a spustili sme úplne novú webovú stránku s ponukou online produktov. Intuitívne online poistenie hravou formou prevedie klienta cez kalkuláciu a čo najjednoduchšie aj cez uzatvorenie zmluvy online.

Čo považujete za najväčšiu inováciu v roku 2016 v oblasti poisťovníctva? Prezraďte tiež, ako sa snažíte držať krok s modernými IT trendami či inováciami?
Technologický pokrok je mimoriadne rýchly, je potrebné ho neustále sledovať a analyzovať možnosti využitia v našom odbore. V zahraničí vzniká mnoho start-upov, z ktorých sa väčšina snaží zaujať rýchlosťou likvidácie poistných udalostí a optimalizáciou ceny v rámci určitej skupiny poistencov v prípade dobrého škodového priebehu, či už formou vratky poistného alebo platbami v prospech vopred určených nadácií.

V susednej Českej republike na podobnom princípe pracuje Prvá klubová poisťovňa, bohužiaľ, zatiaľ sa jej ale nepodarilo získať dostatočné množstvo klientov pre profitabilnú prevádzku.  Z hmatateľných vecí bolo jednoznačným prínosom rozšírenie biometrického podpisu, ktorý UNIQA poisťovňa zaviedla ako prvá na trhu pri všetkých segmentoch poistenia.

Rovnako tak zdokonaľovanie webových služieb, ktoré umožňuje komfortnejšiu obsluhu klienta a predstavuje významné urýchlenie celého procesu uzatvárania a vystavenia poistnej zmluvy. Aj preto sme spustili nový web s možnosťou intuitívneho online poistenia, poistné udalosti už registrujeme takisto online a klient má rovnako možnosť vidieť stav ich vybavenia. Digitalizácia patrí určite medzi priority UNIQA poisťovne a v podpore inovácií a nových technológií chceme aj naďalej pokračovať.

Na čom chcete zapracovať, čo sa týka spolupráce s maklérmi, či už externými, alebo v rámci vlastnej maklérskej siete? 
Upravujeme náš kľúčový SW Albert pre uzatvorenie a správu poistných zmlúv, ktorý bude našim partnerom k dispozícii v priebehu marca. Popri výbornom osobnom servise je totiž práve dobrá softvérová podpora kľúčom k spoločnému úspechu a tým je spokojný klient. Veľmi sa preto teším, že aj v roku 2016 UNIQA na slovenskom trhu vykázala najvyššie číslo spokojnosti klientov (NPS).

Aké témy v oblasti poisťovníctva budú podľa vás hýbať slovenským poistným trhom v roku 2017? Ako ste na to pripravení?
Budú to jednoznačne dopady zavedenia 8 % odvodu. Poisťovne postupne premietajú tento odvod do cien, pretože marža vo výške cca 5 %, ktorú slovenské poisťovne v neživotnom poistení vykazujú, nemôže nový odvod pokryť. Súčasne musí plniť nároky, ktoré na ich kapitálovú vybavenosť kladie režim Solvency II.  Ďalšou kľúčovou témou bude príprava transpozície novej európskej legislatívy v oblasti sprostredkovania – IDD.

Vymenujte hlavné ciele vašej poisťovne pre ďalšie mesiace, na ktoré sa budete zameriavať, či už v rámci celkovej stratégie, nových produktov či ďalšieho smerovania...
Určite chceme aj naďalej dynamicky ale profitabilne rásť a predovšetkým byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov a obchodných partnerov. Našim cieľom je takisto významne postúpiť v kvalite likvidácie poistných udalostí a byť stále poisťovňou, ktorá má atraktívne a žiadané produktové portfólio.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články