Róbert Koch, UNIQA:  „Kyber poistenie si vybavíte jednoducho. K poisteniu domácnosti“

11.8.2016 Produkty, Technológie

S rozvíjajúcimi sa modernými IT technológiami v posledných rokoch stúpa aj kybernetické riziko, ktoré predstavuje hrozbu pre poistný sektor i jeho užívateľov.  Kybernetická kriminalita sa v slovenských podmienkach aktuálne týka najmä nákupov a platieb cez internet, odcudzenia identity či kyberšikany.

Ako tvrdí v rozhovore Róbert Koch z  oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne, od apríla tohto roka priniesli na trh produktovú novinku, ktorá umožňuje jednoducho sa poistiť pred nástrahami internetu.

Koch Robert

Ako sa možno vo vašej poisťovni poistiť pred rizikami kybernetických útokov?

Kybernetické riziká sa dajú v UNIQA poisťovni pripoistiť k poisteniu domácnosti a poskytujú širokú ochranu pred útokmi v rámci elektronických platieb, krádežou virtuálnej identity, poškodením online povesti a rizikom nákupu cez internet.

Zatiaľ evidujeme za štyri mesiace zhruba 100 poistných zmlúv, ktoré zahŕňajú tento typ poistenia. Využívajú ho najmä mladí ľudia, pričom cena zaň sa pohybuje už od 1,90 eura mesačne. Ukazuje sa, že kybernetické útoky majú rastúci trend a ľudia im v dnešnej digitálnej dobe čelia stále častejšie, aj preto predpokladáme, že bude narastať aj dopyt klientov po takomto poistení.

UNIQA poisťovňa realizovala v posledných mesiacoch prieskum zameraný na hrozby na internete. Aké zaujímavé údaje z neho vyplynuli?

Podľa našich prieskumov sa až 62 % prípadov spotrebiteľských sporov, ktoré riešia poisťovne, sa týka nákupov cez internet. Zhruba 65 % ľudí sa pri použití platobnej karty na internete obáva, že sa stane obeťou podvodu. Je alarmujúce, že až 45 % prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či hotovosti a 90 % ľudí nevie, ako sa môžu v prípade takéhoto útoku brániť. Evidujeme  tiež nárast tzv. kyberšikany.

Môže ísť napríklad o zasielanie urážajúcich či útočných mailov a SMS, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov či zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe. Môžeme potvrdiť, že až 60 percent respondentov v našom prieskume sa bojí, aby o nich na internete nekolovali nepravdivé informácie. A keďže kyberšikana sa rozmohla aj medzi žiakmi na školách, evidujeme rastúci záujem rodičov o pomoc v takýchto prípadoch.

Čím je špecifický tunajší poistný trh, pokiaľ ide o tento typ rizík?

Na slovenskom poistnom trhu sme jedinou poisťovňou, ktorá v takomto širokom rozsahu kryje všetky kybernetické riziká, teda platby a nákupy cez internet, kyberšikanu i odcudzenie identity. A dôvod, prečo sme toto poistenie spustili? Za posledné obdobie celá naša skupina UNIQA sleduje silnejúci fenomén internetu, sociálnych sietí a diskusných fór.

Nástrahám internetu tak v súčasnosti čelí každý, kto používa denne počítač. Dokonca si dovolím povedať, že pravdepodobnosť kybernetického útoku je v súčasnosti vyššia ako predpoklad, že budete riešiť poistnú udalosť akou je dopravná nehoda. Aj preto si myslíme, že bol najvyšší čas priniesť ľuďom tento typ poistenia ako doplnok k poisteniu domácnosti. Pred rizikami internetu je tak chránená celá rodina.

Ktoré z kybernetických rizík sú najvypuklejšie na Slovensku?

Z našich štatistík vyplýva, že ľudia sa stávajú najčastejšie obeťou pri nákupoch a platbách cez internet. Ide najmä o spotrebiteľské spory s podvodnými e-shopmi. Rovnako sa rozmohli prípady súvisiace s odcuzením identity s cieľom získať peniaze alebo pôžičku. A evidujeme tiež nárast poškodzovania online povesti  a kyberšikany, ktorá sa rozmáha najmä medzi mladými ľuďmi napr. na sociálnych sieťach.

Ak máme záujem o takéto poistenie, čo si musíme objednať?

Stačí si v UNIQA poisťovni uzatvoriť poistenie zariadenia domácnosti, pričom zároveň získate aj pripoistenie kybernetických rizík. Chceli sme tento produkt poskytnúť čo najširšiemu spektru domácností, pre celú rodinu a jej jednotlivých členov. Nemusia to byť len manželia či členovia rodiny, ale hoci aj  druh a družka, deti, príbuzné či nepríbuzné osoby. Podmienkou je, že musia žiť v spoločnej domácnosti.

Pokrýva kyber poistenie napríklad aj potreby nájomníkov, ktorí žijú spolu v byte či dome?

Áno, ak si dojednajú poistenie zariadenia domácnosti. Dokonca kyberpoistenie môžete použiť aj v družstevných či nájomných bytoch. Poistnú zmluvu podpisuje poistník, čiže dojednávateľ poistenia a ten bude aj uhrádzať poistné. Poistením sú kryté všetky osoby v danej domácnosti. Produkt sa dá objednať priamo v našej poisťovni, u našich obchodných zástupcov či maklérov. V priebehu pár mesiacov spustíme aj online poistenie, s ktorým zatiaľ pracujú len naši externí partneri.

Sú v rámci tohto produktu nejaké výluky?

Áno, spomeniem aspoň niektoré. V prípade sporov s e-shopom poistenie nekryje šperky, historické či umelecké predmety a nákup áut. Pri poškodení online povesti sa poistenie netýka informácií, ktoré zverejnili spravodajské médiá. 

Pokiaľ si v rámci poistenia domácnosti v UNIQA poisťovni pripoistíme kybernetické riziká, akú ochranu získam v prípade, že mi niekto ukradne peniaze z účtu alebo zneužije moju identitu na podvod?

Ak sa stanete vy alebo ktokoľvek z členov Vašej domácnosti obeťou podvodníkov na internete, UNIQA poisťovňa vám zabezpečí v prípade zneužitia platobných prostriedkov, resp. zneužitia identifikačných a autorizačných údajov kompletnú asistenciu pre nápravu. Tá zahŕňa náklady na právne zastupovanie , náklady na súdne konanie a úhradu vzniknutých škôd do limitu plnenia.

A čo ak nám podvodníci poškodia dobré meno, alebo nás okradnú pri nákupe na internete?

V prípade poškodenia on-line povesti alebo ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa sa snaží v prvom rade o tzv. „Cleaning“ - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií, prípadne  tzv. „Flooding“ -  vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov.

Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila ako aj voči vydavateľovi alebo web hostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené. Ak niekto bude na internete šikanovať vás alebo vaše dieťa, kyberpoistenie kryje aj tento prípad. Treba zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť, poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu.

Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, telefonát právnika poisťovne býva veľmi efektívny pri riešení takýchto citlivých sporov. Určite by sme zabezpečili mazanie dotyčných správ, blokovanie profilu, právnu a IT asistenciu.

Pokiaľ ide o nákupy online na internete, v prípade sporu s eshopom vám vyplatíme náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, úhradu priamo vzniknutých škôd a máte nárok aj na právne zastupovanie. Ako bonus máte k dispozícii nonstop asistenciu, teda právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov.

Keď dôjde ku kybernetickému útoku, čo všetko vaša poisťovňa v prvom rade skúma v rámci poistných podmienok?

Napríklad v  prípade krádeže peňazí z účtu skúmame, či skutočne prišlo k zneužitiu autorizačných či autentifikačných údajov. Pri sporoch s eshopmi zisťujeme, či si klient objednal konkrétny tovar, ktorý spadá pod poistenie. V UNIQA poisťovni zamestnávame špecialistov z odborov IT, aj  likvidátorov, ktorí sú školení pre tento typ poistných udalostí.

Upozorňujeme však, že nie vždy sa poistná udalosť následkom kybernetického útoku dá ukončiť okamžite, niekedy sa môže stať, že odhalenie páchateľa či právny spor môže trvať aj pár mesiacov. Počas celej doby však poskytujeme poistenému maximálnu súčinnosť pri riešení jeho poistnej udalosti. 

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články