UNIQA aktuálne: Výnimočný stav vo Francúzsku


			UNIQA aktuálne: Výnimočný stav vo Francúzsku
17.11.2015 Poistný trh

Piatkové tragické udalosti v Paríži dokazujú, že bezpečnostné riziko terorizmu v zahraničí stále narastá. UNIQA poisťovňa radí, ako je to s poistením následkov teroristického činu a platnosti cestovného poistenia pri vycestovaní do Francúzska.

 

 

Vzhľadom na to, že francúzsky prezident vyhlásil v krajine výnimočný stav, ponúkame najdôležitejšie odpovede, ktoré sa týkajú poistenia v prípade vycestovania do Francúzska a ale aj krytia udalostí v prípade teroristických útokov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV a EZ SR) vydalo v prípade Francúzska upozornenie pred vycestovaním na stupeň č. 1. Upozorňuje, že vzhľadom na výnimočný stav v krajine odporúča slovenským občanom striktne dodržiavať odporúčania francúzskych bezpečnostných zložiek, sledovať miestne médiá a v prípade núdze na mieste kontaktovať stálu diplomatickú službu zastupiteľského úradu v Paríži.

Tu sú odpovede na najdôležitejšie otázky, ktoré sa týkajú poistenia následkov teroristického činu a platnosti cestovného poistenia v prípade vycestovania do Francúzska.

Je v cestovnom poistení zahrnuté aj krytie následkov teroristických útokov?

Áno, UNIQA poisťovňa v cestovnom poistení v rámci poistenia liečebných nákladov kryje aj prípad, ak sa klient ocitne v krajine, v ktorej nastane neočakávaná teroristická akcia. Ak klient utrpí následkom takéhoto činu zranenia, UNIQA poisťovňa mu uhradí liečebné náklady až do výšky 30 000 EUR. Ak si klient pripoistí rozšírené asistenčné služby, bude mať nárok aj na denné odškodné v prípade únosu lietadla alebo autobusu.

Ak by v tomto čase klient uzatváral zmluvu o cestovnom poistení a cestoval by do Francúzska, konkrétne by sa zdržiaval v Paríži, má hradené škody v prípade ďalšieho teroristického útoku?
Napriek tragickým udalostiam z minulého piatkacestovné poistenie pre Francúzsko platí v zmysle všeobecných poistných podmienok, kde sú presne špecifikované výluky z plnenia. Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR vydalo upozornenie na výnimočný stav v krajine a rešpektovanie bezpečnostných opatrení.

Poistený občan preto musí dodržiavať režim vyhláseného výnimočného stavu a ďalšie nariadené opatrenia či pokyny miestnych úradov, polície a vojenských jednotiek, ktoré smerujú k zachovaniu bezpečnosti osôb. Ak byklient napriek týmto odporúčaniam nerešpektoval takéto nariadenia a následne by utrpel škody, mohlo by dôjsť k zamietnutiu plnenia.

Kedy klient stráca nárok na odškodnenie?
Štrajky, nepokoje, vzbury, vojny, krajiny s pretrvávajúcim terorizmom a krajiny, do ktorých MZV neodporúča cestovať, sú vo všeobecných výlukách z poistenia. Klientom preto odporúčame, aby si pred každou cestou do zahraničia na webe MZV a EZ SR skontrolovali, či krajina nie je označená za neodporúčanú alebo nebezpečnú. Ak by klient vycestoval do takejto krajiny a utrpel škodu na zdraví alebo majetku, nie je poistením krytý. Krajiny, do ktorých MZV odporúča necestovať, sú totiž vo všeobecných výlukách z poistenia.

Existuje možnosť poistiť sa pre prípad teroristického útoku aj v životnom poistení?
Nie, v životnom poistení možnosť špeciálne sa poistiť pre prípad teroristického útoku neexistuje. Poistné udalosti vyvolané takouto situáciou sú totiž automaticky kryté, pokiaľ sa poistený na nej aktívne nepodieľa alebo nie je na strane agresora.

Dá sa proti terorizmu poistiť aj majetok?
V UNIQA poisťovni si môžete poistiť škody spôsobené teroristickou akciou aj v rámci poistenia majetku. Túto možnosť však využívajú najmä právnické osoby. Pre poistenie terorizmu tu platia špeciálne podmienky, ktoré sú odvodené od definície terorizmu uvedenej v poistných podmienkach.

Poistenie sa môže dohodnúť na plnú hodnotu majetku alebo na limit plnenia. Ak by napríklad následkom teroristickej akcie narazilo/spadlo na obytný dom alebo budovu lietadlo, poisťovňa poskytne poistné plnenie zo škody následkom teroristickej akcie len v prípade poistenia majetku proti riziku terorizmu.

Zdroj: UNIQA poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články