UNIQA poisťovňa si posilnila svoju pozíciu


			UNIQA poisťovňa si posilnila svoju pozíciu

UNIQA poisťovňa zaznamenala minulý rok podľa predbežných výsledkov rast predpísaného poistného o 2,1% na 115,1 mil. € a upevnila si tak svoje postavenie šestky na poistnom trhu. 

 

Celková škodovosť bola minulý rok na úrovni 58,5 %. Skupina UNIQA Insurance Group, v rámci ktorej pôsobí aj UNIQA poisťovňa, ohlásila najlepší výsledok v jej histórii, ktorý jej umožňuje spustiť rozsiahly investičný program a uskutočniť štrukturálne zmeny.

Rok 2015 bol pre slovenské poisťovníctvo opäť ďalším rokom, v ktorom nedokázalo držať tempo s hospodárskym rastom. Pozitívne sa prejavil rast zamestnanosti a vývoj domácej spotreby.

Negatívny vývoj však trh zaznamenal najmä v poistení motorových vozidiel, kde síce došlo k 1 % nárastu predpísaného poistného v povinnom zmluvnom poistení (PZP), ale súčasne narástol počet poistených vozidiel o 4 %.

Pokračoval tak trend znižovania priemerného poistného, a to v situácii, kedy rastú nároky na poistné plnenie. Medzi ďalšie výzvy poistného trhu patrila príprava na nový režim Solvency II a najmä pretrvávajúce nízke výnosy z finančného umiestnenia.

Aj napriek negatívnemu vývoju na trhu dokázala UNIQA poisťovňa dosiahnuť rast vo výške 2,1 % na celkom 115,1 mil. € a podiel na poistnom trhu prekročil 5,2%.

V neživotnom poistení UNIQA poisťovňa rástla o 2,3%, predpísané poistné dosiahlo 82,5 mil. €. Trhový podiel prekročil úroveň 8%. V životnom poistení UNIQA v roku 2015 zaznamenalarast predpisu o 1,7 % na celkom32,6 mil. €.

Škodovosť bola v roku 2015 na úrovni 58,5 %,spôsobilo ju najmä májové krupobitie a veľké škody na majetku koncom roka v neživotnom poistení.
Počet zmlúv v portfóliu poisťovne prekročil 650 tisíc kusov.

Predbežné výsledky skupiny UNIQA Insurance Group

 

UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci skupiny UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. Koncern v sledovanom období rástol v predpísanom poistnom o 4,3% na celkovo 6,325 miliardy EUR. Hrubý zisk predstavoval 423 miliónov EUR, čo bolo medziročne skoro o 12 % viac a predstavovalo historické maximum skupiny.

V súvislosti s úspešným plnením stratégie UNIQA 2.0 implementovanej v roku 2011 a zohľadňujúc podstatne zlepšený hospodársky výsledok rozhodla UNIQA Insurance Group o začatí inovačného a modernizačného programu v objeme pol miliardy EUR. Ten je zameraný najmä na IT technológie a redesign obchodného modelu. Veľká časť investície by sa mala realizovať už tento rok, čo bude mať dopad na zníženie hospodárskeho výsledku v roku 2016.

Vedenie skupiny súčasne rozhodlo o prispôsobení štruktúry koncernu novým cieľom (definitívne spustenie ešte podlieha schváleniu regulačného dohľadu):

Štyri spoločnosti a súčasti skupiny, ktoré operujú na rakúskom trhu – UNIQA Österreich Versicherungen AG, Raiffeisen Verischerung AG, FinanceLife Lebensversicherung AG a Salzburger Landes-Versicherung AG budú zlúčené v horizonte jedného roka do jednej entity UNIQA Österreich Versicherungen AG.

Holdingová spoločnosť UNIQA Insurance GroupAG bude mať trojčlenné predstavenstvo namiesto doterajšieho päťčlenného. Od 1.6.2016 bude predstavenstvo pôsobiť v tomto zložení: Andreas Brandstetter (CEO), Kurt Svoboda (CFO/CRO) a Erik Leyers (COO).

Predstavenstvo UNIQA International AG bude od rovnakého dátumu pracovať v zložení Wolfgang Kindl (CEO), Zoran Visnjic (CSO), Johannes Porak (bankopoistenie), Kurt Svoboda (CFO/CRO), Erik Leyers (COO), Peter Eichler (životné a zdravotné poistenie) a Andreas Kößl (neživotné poistenie).

Zdroj: UNIQA poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články