Zmeny v predstavenstve UNIQA poisťovne


			Zmeny v predstavenstve UNIQA poisťovne

Vrcholové vedenie UNIQA poisťovne bude od júla fungovať v novom zložení, zmenu predstavenstva už schválila dozorná rada. Doterajšie trojčlenné predstavenstvo UNIQA poisťovne bude s účinnosťou od 1. júla 2016 rozšírené na päť topmanažérov, ktorí budú jednotne riadiť slovenskú aj českú UNIQA poisťovňu.

Zmena v topmanažmente je reakciou na vývoj v celom koncerne, ktorý ešte v marci rozhodol o zefektívnení manažérskej štruktúry a k zavedenia funkčnej zodpovednosti členov predstavenstva naprieč všetkými krajinami, v ktorých UNIQA pôsobí.

A keďže UNIQA na Slovensku aj v Čechách už vyše dvoch rokov úzko spolupracujú, od 1. júla budú mať obidve spoločnosti jednotné predstavenstvo. Pre UNIQA Slovensko to bude znamenať navýšenie počtu členov predstavenstva zo súčasných troch na päť.

Predstavenstvo UNIQA poisťovňa bude teda od 1. júla pracovať v tomto zložení:

Martin Žáček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ (CEO)

Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva a obchodný riaditeľ (CSO)

Lucie Urválková, členka predstavenstva a finančná riaditeľka (CFO)

Robert Wasner, člen predstavenstva a poistno-technický riaditeľ (CITO)

Rastislav Havran, člen predstavenstva a operačný riaditeľ (COO)

 

Generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček je presvedčený, že uskutočnené zmeny s jasne vymedzenými kompetenciami sprehľadnia a posilnia manažérsku štruktúru spoločnosti.

„V dnešnej dynamickej dobe je potrebné flexibilne reagovať na všetky zmeny, po ktorých je dopyt a súčasne vyhovieť náročným všadeprítomným požiadavkám regulácie. Všetci moji kolegovia sú skúsení experti pôsobiaci pod značkou UNIQA veľa rokov a poznám ich osobne. Sú pre mňa zárukou efektívneho riadenia vo všetkých sférach a ďalšieho posilňovania pozície našej spoločnosti na trhu,“ povedal Martin Žáček.

Z pôvodného predstavenstva zostáva na svojich pozíciách generálny riaditeľ Martin Žáček (CEO), Lucie Urválková (CFO) a Wolfgang Friedl (CSO), ktorý zároveň preberie zodpovednosť za obchodný úsek v českej UNIQA pojisťovne.

Nový člen predstavenstva Robert Wasner (CITO) bude zodpovedný za oblasť poistnej techniky. Od roku 2002 viedol aktuariát a risk manažment v UNIQA koncerne vo Viedni. V rokoch 2011 – 2016 bol členom predstavenstva UNIQA Versicherungen AG a Raiffeisen Verischerung AG.

Rastislav Havran (COO) bude v UNIQA poisťovni zodpovedať za poistné operácie. Od roku 2006 bol súčasťou trainee programu v UNIQA poisťovni, v roku 2008 prešiel do podnikovej organizácie centrály UNIQA vo Viedni.

Počas svojho pôsobenia viedol projekty v dcérskych spoločnostiach UNIQA na Balkáne. Od roku 2013 bol zodpovedný za projekt Target Operating Model v Česku a na Slovensku, od roku 2014 pôsobil ako operačný riaditeľ v UNIQA Slovensko.

Zdroj: UNIQA poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články