Poisťovníctvo v roku 2016: Martin Žáček, UNIQA poisťovňa


			Poisťovníctvo v roku 2016: Martin Žáček, UNIQA poisťovňa
16.2.2016 Poistný trh

UNIQA je v produktovej oblasti považovaná za spoločnosť, ktorá ponúka špičkové produkty. V roku 2015 získala ocenenie „Poistenie nehnuteľnosti roka 2015“ a v januári 2016 sa môže pochváliť niekoľkými cenami v súťaži Zlatá minca. Ako prezrádza generálny riaditeľ Martin Žáček UNIQA poisťovne a.s., chcú byť poisťovňou, ktorá je benchmarkom v oblasti likvidácie poistných udalostí a spoľahlivým partnerom pre svojich klientov a obchodných partnerov.

Martin Zacek

Aký bol pre poistný trh na Slovensku rok 2015? Prekvapilo vás na ňom niečo, prípadne, ktoré dôležité momenty ho ovplyvnili?
Rok 2015 nebol výraznejšie odlišný od tých predchádzajúcich. Zaznamenal síce mierny nárast predpísaného poistného, bol ale výrazne nižší ako rast hrubého domáceho produktu (HDP). V oblasti neživotného poistenia došlo k 1 % nárastu predpísaného poistného v povinnom zmluvnom poistení (PZP), ale súčasne narástol počet poistených vozidiel o 4 %.

Pokračoval tak negatívny trend znižovania priemerného poistného, a to v situácii, kedy rastú nároky na poistné plnenie. Autopoistenie sa takto dostáva na hranicu, respektíve za hranicu rentability a som presvedčený, že nárastu sadzieb sa do budúcnosti nevyhneme.

Rovnako sa bude klásť väčší dôraz na rozlišovanie medzi škodovými vodičmi a tými, ktorí jazdia bez nehôd. Pokiaľ ide o životné poistenie, ovplyvňuje ho situácia na finančných trhoch, kedy sú výnosy na rekordne nízkych úrovniach. Poisťovne tak postupne utlmujú ponuku garantovaného zhodnotenia.

Celý minulý rok okrem toho výrazne poznačila príprava na režim Solvency II, ktorej sa naplno venovali viacerí kľúčoví ľudia. Smutným momentom pre slovenský trh bola bezradnosť v súvislosti s ukončením činnosti poisťovne ASTRA. Je vidno, že niektoré mechanizmy v rámci Európskej únie nefungujú tak dobre, ako by sme si želali. Aj preto sa pýtam, či je neustále sa zvyšujúci regulačný tlak skutočne efektivním vynaložením zdrojov.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť? Objasnite nám to bližšie.
V roku 2015 realizovala UNIQA viaceré úspešné projekty. Za kľúčové považujem zavedenie biometrických podpisov, kedy klient aj poisťovňa získavajú poistnú zmluvu v digitálnej podobe.

Zrýchľuje sa tým celý proces spracovania, redukuje sa chybovosť a ešte aj šetríme aj naše lesy. Ďalším projektom bolo vynovenie nášho call centra, ktoré je dnes plnohodnotnou komunikačnou platformou pre všetky potreby našich klientov a poskytuje prvotriedny servis.

Na aké inovácie či novinky v produktoch ste stavili v posledných mesiacoch, aby ste udržali krok s požiadavkami klientov?
Som veľmi rád, že UNIQA je v produktovej oblasti považovaná za spoločnosť, ktorá ponúka špičkové produkty. V roku 2015 sme získali ocenenie „Poistenie nehnuteľnosti roka 2015“ a aj v januári 2016 sme získali niekoľko cien v súťaži Zlatá minca.

Inovácie u nás prebiehajú priebežne vo všetkých oblastiach neživotného a životného poistenia. V minulom roku to bola nová verzia nášho úspešného produktu v poistení osôb „Flexidividenda“ či úplne nový produkt pre segment SME „Firma a ochrana“.

Zamerali sme sa aj na oblasť cestovného poistenia, kde sme pripravili pre našich klientov aj partnerov niekoľko inovácií. Do budúcnosti je pre nás zásadná aj kvalitná online platforma, do ktorej budeme určite významne investovať.

Ako prebiehala v tomto roku komunikácia s maklérmi a na čom chcete v spolupráci s nimi prioritne stavať ohľadom rozvoja vašich obchodných aktivít?
Spolupráca s maklérmi je pre nás kľúčová. Som veľmi rád, že máme naviazané dlhodobé korektné vzťahy a sme pre nich spoľahlivým partnerom.

UNIQA je ako univerzálna poisťovňa schopná ponúknuť riešenia nielen pre retailovú či SME klientelu, ale vie preberať a participovať aj na poistení tých najväčších rizík. Všetkým našim partnerom z prostredia maklérov by som preto rád na tomto mieste poďakoval za spoluprácu.

Prezraďte nám vaše odhady pre poistný trh 2016, ale tiež konkrétne i za vašu poisťovňu. Čo vás čaká najbližšie mesiace?

Obávam sa, že ani v roku 2016 rast poistného trhu nebude schopný držať tempo s rastom HDP. Konjunktúra sa síce prejaví vo vyššej potrebe poistnej ochrany, ale vysoko konkurenčné prostredie zrejme neumožní potrebný nárast poistného.

Cieľom UNIQA poisťovne je mierne prekonať trhový rast a ďalej budovať profitabilné portfólio, pretože nepredpokladáme, že by sa situácia na finančných trhoch v krátkej dobe zmenila. Chceme byť poisťovňou, ktorá je benchmarkom v oblasti likvidácie poistných udalostí a spoľahlivým partnerom pre svojich klientov a obchodných partnerov.

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články