UNIQA poisťovňa v I. polroku dynamicky rástla vo všetkých segmentoch


			UNIQA poisťovňa v I. polroku dynamicky rástla vo všetkých segmentoch

V prvom polroku 2016 si UNIQA poisťovňa opäť posilnila svoju pozíciu. Predpísané poistné dosiahlo 60,6 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,3 %. 

Predpis v životnom poistení stúpol o 4,6 % na úroveň 16,8 milióna eur hlavne vďaka nárastu kapitálového životného poistenia a objemu pripoistení k životným poistkám.

Väčšina poistného (72 %) pripadla aj v prvom polroku na segmenty neživotného poistenia, ktoré narástlo o 5,6% na 43,8 milióna eur. Tento rast bol podporený najmä zvýšeným predajom havarijného poistenia a poistenia domácnosti. Práve v segmente poistenia domácnosti narástla UNIQA o 14,7 %.

Celková škodovosť po prvom polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka mierne stúpla na úroveň 63 %. Spôsobila to jedna väčšia poistná udalosť, ktorá bola v celom rozsahu postúpená na zaisťovaciu spoločnosť. Pozitívny trend však UNIQA  zaznamenala v oblasti poistenia motorových vozidiel, kde došlo k poklesu škodovosti tak v PZP ako aj pri havarijnom poistení.

UNIQA poisťovňa rástla medziročne aj vo všetkých obchodných kanáloch, korporátny obchod tak stúpol o 13 %.

Celkový počet poistných zmlúv za prvý polrok prekročil 660 tisíc, čo znamená medziročný nárast o 3,5 %.

Zisk pred zdanením stúpol medziročne o 53 % na 3,9 milióna eur aj kvôli úspešnému zavedeniu iniciatív, ktoré pri súčasnom trende rastu spoločnosti zlepšili interné procesy a znížili náklady.

Veľmi nás teší, že UNIQA poisťovňa aj napriek stagnácii poistného trhu vykazuje veľmi dobrú dynamiku rastu. Dáva nám to dobrú východiskovú pozíciu pre naplnenie našich cieľov pre rok 2016, ktoré sú zamerané najmä na neustále skvalitňovanie servisu pre našich zákazníkov. Je skvelé, že podľa prieskumov trhu máme najvyššie percento klientov, ktorí sú našimi fanúšikmi,“ komentoval výsledky generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

Zdroj: UNIQA poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články