S Wolfgangom Friedlom z UNIQA poisťovne o trhoch štyroch krajín


			S Wolfgangom Friedlom z UNIQA poisťovne o trhoch štyroch krajín
22.2.2017 Poistný trh

Obchodný riaditeľ a súčasne podpredseda predstavenstva UNIQA poisťovne Wolfgang Friedl, má bohaté skúsenosti zo štyroch stredoeurópskych trhov. V priebehu svojej kariéry pôsobil v rámci skupiny UNIQA v Rakúsku, Poľsku, na Slovensku a teraz aj v Česku. Ako vidí vyspelosť a rozdiely jednotlivých trhov?

Pôsobili ste v obchodnej sfére spoločnosti UNIQA Insurance Group celkovo štyroch krajín, a to Rakúska, Poľska, Slovenska a teraz aj v Česka. Môžete porovnať rámcové trhové podmienky v týchto krajinách?

Som presvedčený, že rámcové podmienky pre poisťovníctvo sú na všetkých štyroch trhoch nastavené korektne a tento odbor je všade pomerne stabilný. V tomto ohľade sú na tom aj v medzinárodnom porovnaní v rámci regiónu CEE tieto krajiny veľmi dobre.

Rakúsko samozrejme ťaží zo svojej historickej výhody, pretože liberalizovaný konkurenčný trh tam existuje už vyše 200 rokov. Vo zvyšných krajinách sa naše odvetvie potýkalo so štátnym monopolom celý rad desaťročí. Poliaci majú výhodu so svojimi 38 miliónmi obyvateľov, čo je potenciál, s ktorým sa zvyšné tri trhy merať nemôžu. V Maďarsku je situácia zložitejšia vzhľadom na zásahy zo strany štátu, ktoré v poslednom desaťročí niekoľkokrát priamo zasiahli aj do odvetvia poistenia.

Vo väčšine týchto trhov sme sa stretávali v rôznej miere s obdobím zdržanlivého ekonomického rastu, nízkych úrokových sadzieb a slabej investičnej aktivity. Aj keď zo všeobecného ekonomického rozmachu posledného roku profituje v niektorých krajinách aj poisťovníctvo, trhové poistné nerastie, keď odhliadnuc od Rakúska, tak dynamicky, ako to bolo ešte pred desiatimi rokmi prognózované. Napríklad v Česku bývalo ešte na začiatku milénia zvykom, že naše odvetvie v dynamike prevyšovalo všeobecnej tempo rastu HDP.

V našich spoločnostiach UNIQA máme však jasný cieľ: každý rok rásť rýchlejšie ako je priemerné trhové tempo danej krajiny. Teraz pôsobím v UNIQA v Česku i na Slovensku, a tento cieľ sme v oboch krajinách v roku 2016 jasne splnili.

Kým Rakúsko je dlhodobo vyspelým trhom, zvyšné tri štáty majú za sebou ešte len niekoľko desaťročí fungovania liberalizovaného poisťovníctva. Kde sa podľa vás dostali zatiaľ najďalej?
Internacionalizácia našej branže významne prispela k tomu, že sa mnoho spoločností, „mladých" ešte len nejakých 20 až 25 rokov, pozitívne a rýchlo rozvinulo. Dnes majú vysokú kvalitu. Predovšetkým v posledných desaťročiach prišlo z koncernových centrál do regiónov veľa užitočného know-how. Tým získali tieto spoločnosti aj koncerny obrovský náskok a stali sa z nich silné medzinárodné skupiny.

V rámci koncernu UNIQA máme jednotný Target Operation Model, garantujúci rovnaký štandard niektorých procesov a servisu vo všetkých krajinách, napríklad v oblasti vybavovania škôd. Som presvedčený, že aj keď Rakúsko je považované za vysoko rozvinutý trh, trhy susedných krajín sa teraz vyvíjajú podstatne dynamickejšie. Ich prístup je oveľa ofenzívnejší, či už sa jedná o digitalizáciu, potenciál nových obchodných kanálov, ako sú programy afinít, alebo pokrok v on-line obchodoch.

Ak by som mal porovnávať výsledky UNIQA v Poľsku, Maďarsku, Česku a na Slovensku, v posledných dvoch rokoch si najlepšie vedú česká a slovenská entita. V súčte dokonca generujú vyššie poistné ako viac ako dvojnásobný poľský trh.

Vidíte vy osobne nejaké špecifické ťažkosti alebo naopak výhody na trhoch Poľska, Slovenska a Česka?

Ja ako člen predstavenstva spoločností UNIQA, zodpovedný za obchod, radšej vidím šance a možnosti. Je jasné, že Poľsko, Česko aj Slovensko, majú obrovský potenciál rastu, pretože prepoistenosť je tu oveľa nižšia.

Avšak životnú úroveň a príjmy tunajšej populácie rastú pomalšie, než sme predpokladali, takže časť obyvateľstva jednoducho nemá peniaze nazvyš, ktoré by vydali na zmysluplné zabezpečenie proti rizikám. A ak sa pre poistenie rozhodnú, skôr myslia na zaistenie materiálnych statkov, napríklad áut a nehnuteľností.

Pritom témy súkromného zdravotného poistenia alebo individuálneho zabezpečenia proti životným rizikám a sporenia na penziu sú aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým, aj keď o tom mnohí nechcú počuť. S našimi rakúskymi skúsenosťami z predchádzajúcich desaťročí, a najmä skúsenosťami UNIQA, ktorá je jednotkou na rakúskom trhu súkromného zdravotného poistenia s podielom bezmála 50 %, sme o tom presvedčení. Na urýchlenie riešenia nabáda aj demografická situácia v Európe.

Česko a Slovensko zahraničné korporácie často stále spájajú v tzv. Československo. Je to podľa vás, ktorý máte osobnú skúsenosť, správne a v dlhodobejšom horizonte výhodné? Alebo naopak vidíte rozdielne trhy?
Spoločná história oba štáty spája. Tak to je a mňa osobne veľmi teší, že krajiny majú medzi sebou aj naďalej dobré vzťahy. Existuje mnoho podobností, počnúc jazykom. Dnes celkom jasne hovoríme o dvoch rôznych trhoch a odlišnej legislatíve, dvoch rôznych menách, rozdielnych systémoch odmeňovania a lokálne upravených produktoch... Tak by sa dalo pokračovať. A samozrejme, aj mentálne nastavenie klientov, a väčšiny obchodných partnerov, odráža lokálne podmienky.

Avšak aj naďalej platí, že vďaka jazykovej a historickej spriaznenosti, sa môžeme aj v poisťovníctve navzájom obohacovať. Vzhľadom k tomu, že rovnaký manažment UNIQA pracuje v Prahe i v Bratislave, máme na to optimálne predpoklady a každodenne usilujeme o synergie toho najlepšieho z oboch strán.

Najkratšiu skúsenosť máte s českým poistným trhom. Prekvapilo vás tam niečo? Či už v pozitívnom alebo i negatívnom zmysle.

Od júla 2016 som popri slovenskom predstavenstve, teraz aj v českom predstavenstve, zodpovedný za obchod a marketing. To pre mňa bolo po desiatich rokoch pôsobenia na Slovensku vítanou výzvou. Český poistný trh je pevne zakotvený a veľmi dobre rozvinutý, úroveň produktov, procesov, ale aj všeobecná obchodná kultúra je vysoká.

To pre mňa znamená, že sa môžem sústrediť plne na to, čo ma baví najviac: pomáhať rastu obchodu. Teraz vidím najväčšiu šancu v rozvoji kooperácií s našimi externými partnermi.

Na Slovensku sa práve teraz veľmi intenzívne zaoberáme všestrannou digitalizáciou, modernejšími POS systémami, webovými službami a on-line predajom všetkých retailových produktov, bezpapierovým zmluvným procesom s elektronickým podpisom. V týchto ohľadoch sme s našimi tamojšími obchodnými partnermi teraz o kúsok ďalej. A som presvedčený, že práve tieto témy budú mať v nasledujúcich rokoch zásadný vplyv na úspešnú spoluprácu s našimi obchodnými partnermi.

Aký význam má región CZ & SK pre koncern UNIQA?
V rámci koncernu UNIQA International, ktorý je zodpovedný za spoločnosti mimo rakúsky trh (celkom 17 krajín), zohrávajú Česká republika a Slovenská republika kľúčovú úlohu. Spoločne tieto dva trhy prinášajú skupine viac ako štvrtinu zahraničného poistného a nadpriemernou ziskovosť. A na to môžeme byť právom pyšní. Dôležitá je skutočnosť, že nejde o nejaký prechodný výkyv, ale o dlhodobý pozitívny vývoj. Obidve spoločnosti UNIQA sa tak už roky patria k pevnému základu medzinárodných aktivít značky UNIQA.

Ako v Česku, tak aj na Slovensku rastieme veľmi dynamicky. Som preto presvedčený, že aj tento rok bude náš prínos pre koncernové výsledky veľmi podstatný.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články