Uniqa poisťovňa počíta s predpísaným poistným v objeme 120 mil. eur

6.1.2017 Poistný trh

Najdynamickejší rozvoj UNIQA poisťovňa zaznamenala v poistení domácnosti a rodinných domov a v cestovnom poistení.

Uniqa poisťovňa predpokladá, že za rok 2016 dosiahne predpísané poistné na úrovni 120 mil. eur pri medziročnom náraste o vyše 6 %. Aj napriek jednej škodovej udalosti veľkého rozsahu sa medziročný výsledok hospodárenia zvýšil o 5 % na takmer 5 mil. eur.

Rástli sme tak v životnom, ako aj v neživotnom poistení. Najdynamickejší rozvoj sme zaznamenali v poistení domácnosti a rodinných domov a v cestovnom poistení,” povedal generálny riaditeľ Uniqa poisťovne Martin Žáček.

Aj v roku 2017 chce firma naďalej rásť. Jej cieľom je však vyvážený rast, ktorý so sebou prináša tvorbu kapitálu pre financovanie rastu z vlastných zdrojov spoločnosti v novom regulatórnom prostredí Solvency II.

Cieľom je dokončiť mnoho procesných zmien v oblasti softvérovej podpory a digitalizácie tak, aby sme priniesli ďalšiu pridanú hodnotu našim klientom,“ uviedol Žáček.

Uniqa poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia.

Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa Otčina, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu Uniqa Group zmenilo obchodné meno na Uniqa poisťovňa, a.s.

V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 19 európskych krajinách.

Zdroj: SITA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články