Nové životné poistenie UNIQÁT prináša UNIQA poisťovňa

14.7.2017 Produkty

UNIQA poisťovňa prichádza s novým životným poistením UNIQÁT, ktoré na trh prináša unikátne novinky a poistné krytia.  

Nové životné poistenie UNIQÁT vylepšilo a nahradilo doterajší vlajkový produkt UNIQA poisťovne Flexidividenda. UNIQÁT je poistenie určené pre jednotlivca alebo dvojicu – manželov, spolupodnikateľov či iných partnerov.

V rámci tej istej zmluvy je možné poistiť až 9 detí, ide teda o poistenie vhodné pre celú rodinu. Naraz je možné uzatvoriť si aj viaceré poistenia toho istého rizika, nastaviť si rôzne doby poistenia a voliteľnosť krytia individuálne pre dospelých aj pre každé poistené dieťa. Jednoducho, každý si môže vyskladať poistenie na mieru.

Novým životným poistením sme sa snažili reagovať na aktuálne trendy a požiadavky doby. Novinky v poistení a rozšírené krytia výrazne zrýchľujú procesy a riešia prioritne finančný dopad poistnej udalosti na človeka,“ hovorí riaditeľ poistenia osôb UNIQA poisťovne Martin Rotkovský.

Jednou z noviniek UNIQÁT-u je poistenie úplnej invalidity (nad 70 % s konštantnou poistnou sumou). Rovnako tak preddavkové poistné plnenie v poisteniach invalidity, čo znamená, že pri konkrétnych diagnózach sa nečaká na priznanie invalidity správnym orgánom, ale poisťovňa poskytne plnenie ešte pred samotným podaním žiadosti o posúdenie invalidity. Ak správny orgán invaliditu neprizná, nič sa naspäť nevracia.

Celý proces priznania invalidity býva spravidla veľmi zdĺhavý. Touto zmenou sme sa preto snažili čo najviac uľahčiť život ľuďom, ktorí sa ocitli v takejto ťažkej životnej situácii. Z našich analýz vyplýva, že prepad príjmov pri invalidite je naozaj razantný. Ľudia by preto pri uzatváraní životnej poistky nemali zabúdať na toto riziko, ktoré je na Slovensku stále relatívne podceňované,“ hovorí Martin Rotkovský z UNIQA poisťovne.

Významnou novinkou na trhu v poistení úmrtia je terminálne štádium, teda fáza života v chorobe, ktorá sa rozvinula do štádia končiaceho s najväčšou pravdepodobnosťou smrťou. V poistení úmrtia môže dostať poistený zálohové plnenie až do výšky 30 % poistnej sumy.

Špecialisti, ktorí vykonávajú povolania závislé na jemnej motorike rúk, ocenia pripoistenie horných končatín na trvalé poškodenie, ktoré je opäť novinkou na trhu. „Horné končatiny boli v súčasnosti spravidla poistiteľné len na úraz, kde je ocenenie veľmi nízke a nenahradí dlhodobý výpadok príjmov u špecialistov. Tento problém im rieši nové pripoistenie,“ vysvetľuje Martin Rotkovský z UNIQA poisťovne.

K novému životnému poisteniu ponúka UNIQA poisťovňa vylepšené asistenčné služby, ktoré riešia väčšinu situácií, v ktorých sa môže klient počas poistnej udalosti ocitnúť: lekár na telefóne, nadštandard v zdravotníckom zariadení, starostlivosť o domácnosť, opatrovanie dieťaťa či dovoz a odvoz do práce v prípade úrazu.

Rozšírená asistenčná služba UNIQA Assistance PLUS okrem toho navyše zabezpečí a uhradí poskytnutie druhého lekárskeho názoru na diagnózu od svetového odborníka prostredníctvom portálu Diagnose.me.

Okrem týchto noviniek prináša životné poistenie UNIQÁT desiatky nových zmien a vylepšení, ktoré sa snažia reflektovať potreby klientov ako aj nové požiadavky doby. 

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články