UNIQA: Predstavujeme nových riaditeľov oddelení


			UNIQA: Predstavujeme nových riaditeľov oddelení

V minulých týždňoch prišlo v UNIQA poisťovni k personálnym zmenám na manažérskych postoch.

Riaditeľom poistenia osôb je od 1. janunára Roman Holček. Vo funkcii tak vystriedal Martina Rotkovského, ktorý sa stal riaditeľom produktovej koordinácie UNIQA poisťovne. Novým riaditeľom poistenia motorových vozidiel sa od 1.marca 2018 stal Július Baláž, ktorý vo funkcii nahradil Imricha Poláka.

HolcekRoman Holček (53) pôsobí v oblastí poisťovníctva od roku 1993, je expertom v oblasti poistnej techniky, vývoja a manažmentu poistných produktov a špecialista na životné poistenie. Manažérske pozície zastával v niekoľkých poisťovniach, kde zodpovedal za realizáciu viacerých projektov v európskych krajinách. Na pozíciu riaditeľa poistenia osôb v UNIQA poisťovni nastúpil 1.januára 2018.

Verím, že moje skúsenosti v oblasti životného poistenia pomôžu napĺňať základný cieľ UNIQA, ktorým je dosahovanie trvalého profitabilného rastu portfólia, za ktoré som zodpovedný. Oceňujem, že okrem tradičných vekových skupín sa UNIQA výraznejšie orientuje aj na mladých klientov,“ hovorí R. Holček.

 

BalazJúlius Baláž (34) pôsobí v poisťovníctve 12 rokov a skúsenosti v oblasti poistenia motorových vozidiel získal na manažérskych pozíciách v niekoľkých slovenských poisťovniach. Na pozíciu riaditeľa poistenia motorových vozidiel nastúpil 1. marca 2018.

„Veľmi ma teší, že UNIQA poisťovňa je v oblasti poistenia motorových vozidiel vnímaná ako stabilný hráč s ponukou kvalitných produktov a služieb. Svoje doterajšie skúsenosti sa budem snažiť využiť k väčšiemu rozvoju autopoistenia, ktoré je na celom trhu na hranici, resp. za hranicou rentability,“ hovorí J. Baláž.

 

Zdroj: Uniqa Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.