Martin Žáček, UNIQA poisťovňa:  „Poistná daň nás prinúti upravit sadzby poistných produktov“


			Martin Žáček, UNIQA poisťovňa:  „Poistná daň nás prinúti upravit sadzby poistných produktov“

Aký bude mať dopad nová poistná daň na aktivity poisťovní pôsobiace na tunajšom trhu? Ovplyvní to ich produktovú i cenovú stratégiu? Spýtali sme sa na to Martina Žáčeka, generálneho riaditeľa UNIQA poisťovne.

Poisťovne majú od októbra tohto roka platiť novú 8-% daň z neživotného poistenia. Dotknúť sa to má všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), pri ktorom zostane aj naďalej 8-% odvod. Ako nová legislatíva môže zasiahnuť do finančného zdravia poisťovní a ovplyvniť spotrebiteľov, viac prezrádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

Martin Žáček

Od 1. októbra tohto roka sa má na Slovensku zaviesť nová daň z neživotného poistenia. Má byť vo výške 8 % a v plnej miere má nahradiť 8-% odvod, ktorý v súčasnosti platia poisťovne. Aké dosahy bude mať opatrenie na poistný trh a klientov v rôznych segmentoch?

Uvedená poistná daň sa má vzťahovať na všetky neživotné poistné zmluvy, či už retailového alebo korporátneho charakteru a má sa platiť zo všetkých predpisov poistného generovaných po 1.10.2018 bez ohľadu na dátum dojednania poistnej zmluvy. Dnes sú 8 %-ným odvodom zaťažené iba poistné zmluvy uzatvorené po 1.1.2017, v ktorých je 8 %-ný odvod zakalkulovaný.

Zmluvy, ktoré poisťovne uzatvárali pred rokom 2017 kalkuláciu tejto dane neobsahujú. Pritom sú to často zmluvy, ktoré sú uzatvárané na dobu neurčitú. Napríklad pri poistení domu a domácnosti je priemerná doba poistenia okolo 10 rokov. Vzniká tu teda jasná retroaktivita a pokiaľ by mal zákon prejsť v tejto podobe, museli by poisťovne zvážiť podanie na Ústavný súd.

My ako poisťovňa v zmluvnom vzťahu s klientami, s ktorými sme uzatvárali zmluvy pred rokom 2017, nemáme poistnú daň nakalkulovanú. Poistné vždy reflektovalo poistené riziko, akvizičné náklady, náklady na správu poistenia a primeranú ziskovú maržu. Tá sa na slovenskom trhu v neživotnom poistení pohybuje medzi 4 a 5 %.

Preto budeme musieť tieto poistné produkty prepočítať, aby sme vykryli aj daň z poistenia a náklady s ňou spojené a zároveň sme boli schopní zabezpečiť splniteľnosť všetkých záväzkov vyplývajúcich z príslušných produktov neživotného poistenia.

Ako vnímate rozdiel medzi českým a slovenským trhom z pohľadu daňového zaťaženia?

Keď porovnám Česko a Slovensko, daň zo zisku poisťovní na tuzemskom trhu je v súčasnosti o 50 percent vyššie ako u našich susedov. To prirodzene znižuje atraktivitu podnikania v očiach investorov. Daň zo zisku právnických osôb v krajinách EÚ je približne na úrovni Slovenska, kde je 21 %, ale osobitný odvod (z podnikania v regulovaných odvetviach), ktorý nie je ničím iným len sektorovou daňou, je v súčasnosti 8,7 %, čo túto daňovú záťaž výrazne navyšuje.

Ak porovnáme tieto dve krajiny, poisťovne na českom trhu, s výnimkou špeciálneho odvodu do fondu zábrany škôd, kde odvádzajú 3 % z ročného prijatého poistného z povinne zmluvného poistenia – nie sú zaťažené žiadnymi daňami navyše. Česká legislatíva navyše umožňuje rôzne daňové zvýhodnenia, napríklad pri životnom poistení, ktoré si klient môže zohľadniť vo svojom daňovom priznaní. Na slovenskom poistnom trhu takéto zvýhodnenia pre daňovníkov chýbajú.

Budú mať novinky pri poistnej dani vplyv na ďalšie aktivity UNIQA poisťovne?

Naša poisťovňa pôsobí na slovenskom i českom poistnom trhu dlhodobo. Prevzali sme na seba záväzky, ktoré musíme plniť aj v horizonte desiatok rokov. Chceme tu naďalej pôsobiť v dlhodobom horizonte a byť ako poisťovňa stabilizačným prvkom ekonomiky. Z tohto pohľadu je pre nás nesmierne dôležité stabilné legislatívne prostredie, ktoré sa nemení „za behu“.

Vidíte z tohto pohľadu optimisticky ďalšie mesiace, alebo poistná daň môže zamávať trhom?

Zámerom rezortu financií je priviesť viac financií do rozpočtu. V predloženej forme musíme ale návrh novely zákona jednoznačne odmietnuť. V záujme všetkých zúčastnených subjektov musí byť snaha nájsť také riešenia, ktoré poisťovniam umožnia aj naďalej plniť svoju základnú úlohu. Sme naďalej pripravení o tom konštruktívne diskutovať a stále dúfam, že nájde rozumný kompromis.

Posledné mesiace žijú poisťovne mnohými legislatívnymi zmenami iniciovanými najmä z Bruselu, s ktorými sa musíme vyrovnať – či už ide o IDD alebo GDPR. V UNIQA poisťovni sa snažíme napredovať v klientskom servise, kde sme inovovali klientský portál MyUNIQA a výrazne sme navýšili počty zmlúv uzatváraných biometricky.

V oblasti zvýšenia komfortu pre klientov aj inovácií poistných produktov máme jasnú víziu, ale ako som povedal – základom pre jej realizáciu je stabilné a predvídateľné legislatívne prostredie.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS