Martin Rotkovský:  „Sme UNIQÁTni – s inovovaným produktom a lepšími službami“


			Martin Rotkovský:  „Sme UNIQÁTni – s inovovaným produktom a lepšími službami“
29.1.2018 Produkty, Poistný trh

Ich produkt životného poistenia pomáha ľuďom prekonávať ťažké obdobia každý deň, ale môže i zachrániť život... Zvládne nielen finančné nástrahy pri chorobe, hospitalizácii či invalidite, ale napríklad v rámci asistenčných služieb zabezpečí konzultáciu druhého lekárskeho názoru od svetovej lekárskej kapacity.

Môžete si v rámci neho poistiť dieťa, rodinu, partnera v živote či v biznise. Je to jednoducho UNIQÁT... Ako prezrádza v rozhovore Martin Rotkovský, riaditeľ produktovej koordinácie UNIQA poisťovne, ide v podstate o tzv. „skladačku“, pričom si každý klient môže vybrať z viac ako 30 rôznych pripoistení a asistenčné služieb.

V polovici roka 2017 ste sa rozhodli nahradiť vlajkový produkt vašej poisťovne FlexiDividenda životným poistením UNIQÁT. Čo bolo dôvodom tejto zmeny a aké výhody prinášate klientom?
Hlavným dôvodom bolo, že produkt FlexiDividenda už bol na trhu pomerne dlho, približne sedem rokov. Uvedeným krokom sme chceli avizovať klientom i obchodným partnerom, že novým produktom zavádzame do praxe viacero dôležitých noviniek. Celkovo išlo o viac ako 500 zmien, preto sme pristúpili aj k zmene názvu daného produktu, aby sa s ním vedeli klienti viac stotožniť. Išlo napríklad o vylepšenia v poistných podmienkach, pridanie poistných rizík či zatraktívnenie asistenčných služieb.

Životné poistenie UNIQÁT funguje už viac ako šesť mesiacov, aké s ním majú klienti či vaši obchodní partneri skúsenosti?
Ohlasy sú len pozitívne. V poisťovni UNIQA sme si dali v rámci ďalších mesiacov ambiciózny cieľ – dosiahnuť navýšenie produkcie z externých distribučných kanálov o viac ako 150 %. Do decembra 2017 môžeme potvrdiť nárast 104 percent, takže predpokladáme, že dané číslo čoskoro bez problémov dosiahneme. Obchodné ciele pre rok 2017 sme naplnili a teší nás, že sa stretávame s pozitívnymi ohlasmi nielen od zákazníkov, ale aj od obchodných partnerov a spolupracovníkov.

Čím je toto životné poistenie unikátne?
Ide o životné poistenie šité klientom na mieru. Je to ideálny produkt k hypotéke alebo úveru, pričom vďaka vysokému poistnému krytiu klient chráni nielen seba ale aj svojich najbližších. Je určený pre jednotlivca alebo dvojicu – manželov, spolupodnikateľov či iných partnerov. Ponúka na výber dva varianty: UNIQÁT Risk (čisto rizikový variant zameraný na krytie rizík) a UNIQÁT Invest (investičný variant, ktorý okrem krytia rizík ponúka možnosť investovania financií cez podielové fondy a investičné programy). Jeho hlavným znakom je vysoká adaptabilita, teda možnosť prispôsobiť sa akejkoľvek konkrétnej životnej situácii klientov.

Aké konkrétne vylepšenia prináša pre klientov oproti predchádzajúcemu produktu FlexiDividende?
Novým životným poistením sme sa snažili reagovať na aktuálne trendy a požiadavky doby. Pri produkte UNIQÁT by som rád vyzdvihol napríklad poistenie horných končatín pre celý rad povolaní, ktoré ponúkame ako jediná poisťovňa na Slovensku. Aj malá strata motoriky totiž môže byť napríklad pre chirurga či hodinára z pohľadu možností môcť naďalej vykonávať svoje povolenie veľmi fatálna.

Trendom v rámci životného poistenia je, aby bol produkt schopný prispôsobiť sa rôznym životným situáciám klienta. Aj preto umožňujeme klientom navýšiť si poistnú ochranu do určitého rozsahu podľa potreby, napríklad pri narodení dieťaťa, zmene finančných podmienok a podobne – a to bez ďalšieho skúmania zdravotného stavu.

Prišli sme tiež s novinkou – možnosťou predčasného poistného plnenia v tzv. terminálnom štádiu. Ponúkame aj poistenie úplnej invalidity, nad 70 % s konštantnou poistnou sumou. Pri konkrétnych diagnózach nečakáme na priznanie invalidity správnym orgánom, ale poskytneme plnenie pred rozhodnutím o žiadosti na jej posúdenie. Ak správny orgán invaliditu neprizná, klient nič naspäť nevracia.

Je badať rozdielne potreby klientov aj v regiónoch pri uzatváraní životného poistenia?
Zatiaľ sme nezaznamenali výrazné rozdielny dopyt po jednotlivých typoch rizík z hľadiska regiónov. Skôr vnímame rozdiel z hľadiska distribúcie podľa konkrétneho štýlu predaja v jednotlivých distribučných kanáloch, ktoré ovplyvňujú finálny výsledok viac než daný región. Badať rozdiely medzi internou a externou distribúciou. Napríklad externá distribúcia v posledných mesiacoch ustupuje od sporiacej zložky v rámci životného poistenia.

Keďže produkt UNIQÁT ponúkame v dvoch variantoch (risk a invest), pri externých distribútoroch je pomer viac ako 2:1 v prospech rizikového variantu. Predpokladáme, že po tom, ako od tohto roka bude v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady tzv. PRIIPs pri poskytovaní investičných služieb nutné informovať klientov veľmi podrobne aj o tzv. KID dokumentoch (Key Information documents), bude rásť dopyt po rozikovom variante a tradičná forma investičného poistenia postupne vymizne.

Ako ste pripravení od januára 2018 v rámci UNIQA poisťovne na novinky v legislatíve?
Prirodzene, nová európska regulácia je pre všetky poisťovne na tunajšom trhu veľkou témou, UNIQA nie je žiadnou výnimkou. Od 1. januára 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie PRIIPS, pričom zasiahlo hlavne oblasť investičného životného poistenia. Do účinnosti vstúpi na Slovensku 23. februára novela zákona týkajúca sa IDD. Jej cieľom je zjednotiť pravidlá týkajúce sa distribúce poistenia a zaviesť jednotné pravidlá v rámci celej EÚ.

Netreba zabúdať ani na nové všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré začne platiť 25. mája 2018. Všetky uvedené regulácie majú istý vplyv aj na naše poistné produkty. Snažíme sa legislatívne novinky koordinovať tak, aby sme klientom prinášali zásadnejšie zmeny raz do roka, ale keď sa legislatíva mení trikrát.... Veľkou pomocou pre nás je elektronizácia a digitalizácia procesov, ktorej sa venujeme už pár rokov dozadu. Od januára 2017 uzatvárame životná poistné zmluvy výhradne elektronicky, vôbec nevyužívame papierové formuláre.

Čo bolo pre vás najťažšie pri zosúlaďovaní týchto procesov?
Veľkou výzvou v praxi bola určitá právna neistota. Celý rad dokumentov v rámci európskej legislatívy totiž nebol celkom jednoznačne určený. Len prípravná fáza medzinárodného projektu dohľadu nad poisťovníctvom a zaistením Solvency II trvala vyše 15 rokov, kým sa zaviedla do praxe.

Nariadenie PRIIPs o dokumentoch s kľúčovými inormáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, malo byť účinné už koncom roka 2016, našťastie sa daná lehota predĺžila o rok. Zo strany všetkých účastníkov trhu preto vzniká veľké množstvo otázok, ktoré bude potrebné vyriešiť.

Za nás môžem povedať, že sa snažíme k daným regulačným novinkám pristupovať so zdravým „sedliackym“ rozumom. Ide nám teda o to, aby bol dokument v našej poisťovni nielen formálne zavedený, ale aby mali z neho klienti či naši obchodní partneri aj istý úžitok, pretože to mala byť podstata európskej regulácie.

V rámci produktu UNIQÁT si každý môže vyskladať poistenie na mieru. Ako to funguje v praxi, napríklad pre mladú rodinu s deťmi, pre partnerov, alebo v rámci podnikania?
Ide v podstate o tzv. „skladačku“, kde si každý klient vyberá z viac ako 30 rôznych „komponentov“. V rámci našich štatistík sme zistili, že bežný klient má na priemernej zmluve zoznamenané zhruba 9,4 rizika. Trendom posledných mesiacov je „jedna zmluva do rodiny“, kedy ju klient môže upravovať a dopĺňať podľa potreby, napríklad upravovať v nej poistnú sumu, navýšiť si sporiacu zložku a podobne.

Súvisí to so súčasnou demografiou. Najsilnejšia generácia tzv. Husákových detí (narodených začiatkom 70-tych rokov 20. storočia) začína v tomto čase riešiť nie ako zabezpečí svoju rodinu do budúcnosti, ale ako zabezpečí seba. Pred pár rokmi stála pred rozhodnutím zaobstarať si bývanie, teraz už uvažuje nad tým, kto sa o nich postará v situácii, keď sa náhodou stanú dlhodobo chorými, invalidnými, prípadne odkázanými na pravidelnú zdravotnú starostlivosť.

Vek medzi 40-55 rokom života je najmä u mužov extrémne senzitívnym z dôvodu výskytu vážnych ochorení. Kým v minulosti preferovali ľudia skôr úrazové pripoistenia, aktuálne vyžadujú komplexnú ochranu seba a svojej rodiny. Predpokladáme, že dopyt po tomto type rizík porastie a aj preto sme sa pri úprave produktu životného poistenia prioritne zamerali na poistenie invalidity.

Vnímate rozdielnosť potrieb staršej generácie a úplne mladých, ktorí si uzatvárajú životné poistenie?
Určite áno. Značný rozdiel je napríklad v tom, kedy majú mladé rodiny prvé dieťa. Na Slovensku prekročil v posledných rokoch vek prvorodičiek 30 rokov, zatiaľ čo pred 20 rokmi to bolo okolo 22-23 rokov. Dnešní tridsiatnici sú častokrát zameraní viac na seba, teda ako sa zabezpečiť v prípade, ak sa mi niečo stane.

Majú viac aktivít, viac cestujú i športujú. Majú väčší záujem o poistenie rizika úmrtia, pretože potrebujú v prípade núdze zabezpečiť svoju rodinu, alebo bývanie. Veľmi ekonomicky silná je už spomínaná generácia Husákových detí, ktoré si potrebujú pokryť svoje príjmy, ak by prišli o prácu, zmenilo sa ich zdravie, prípadne viac uvaźujú, ako sa zabezpečiť do dôchodku. Aj na tieto ich potreby musíme ako poisťovňa reagovať.

Akými distribučnými kanálmi ponúkate tento produkt – či už internou formou alebo externými zdrojmi?
V podstate využívame všetky formy distribúcie, v rámci interných i externých sietí. Veľkou zmenou v rámci poskytovania služieb pre klientov online, budú nové pravidlá ochrany osobných údajov upravené v nariadení GDPR, ktoré sa začnú uplatňovať od mája 2018. Prinesú napríklad obmedzenie automatizovaného spracovania osobných údajov, teda nemalo by dochádzať k tomu, aby dôležité rozhodnutia robila poisťovňa plne automatizovane.

Na pozadí rozhodnutí, najmä pri citlivých osobných údajoch, najma v rámci životného a zdravotného poistenia, by mal byť vždy človek. Dotknutí klienti budú môcť napadnúť prevádzkovateľa, ktorý automatizovane a tzv. profilovaním spracováva ich osobné údaje a robí rozhodnutia. Iba online uzatváranie poistnej zmluvy, bez akéhokoľvek zásahu človeka, vrátane jej upisovania, nebude od mája 2018 pre niektoré oblasti takmer možné.

Záznam o aktuálnom zdravotnom stave, zdravotný dotazník, je súčasťou každej zmluvy o životnom poistení. Budú musieť poisťovne opatrnejšie narábať s takýmito citlivými otázkami?
Áno, určite. Ak by pri online poistení v rámci životného poistenia rozhodoval úplne automatizovane len robot, bez možnosti zohľadnenia individuálnych potrieb klientov, legislatíva to neumožňuje. V rámci našej UNIQA poisťovne 97,5 % našich zmlúv je dnes dojednávaných online (často aj podpísané biometrickým podpisom). Pri životnom poistení je však priam nutnosťou aj odborné poradenstvo pracovníka poisťovne či sprostredkovateľa.

Evidovali sme viaceré snahy na poistnom trhu plne zautomatizovať daný proces v rámci životného poistenia, avšak treba prihliadať aj na proces underwritingu, teda upisovania, na základe ktorého každá poisťovňa určí, či bude akceptovať návrh poistnej zmluvy a v akom rozsahu.

V našom prípade sa zameriavame skôr na zrýchlenie procesu uzatvárania životného poistenia a to tak, že zmluvu klientom umožňujeme podpísať aj biometricky, ale potom s ňou ešte pracujeme a nastavujeme ju individualizovane na základe jeho potrieb. Navyše umožňujeme v takzvanom predbežnom underwitingu nechať sa oceniť nanečisto, kde záujemca dopredu zistí podmienky a až na ich základe si nechá pripraviť návrh zmluvy, kde sa už poistné následne nezmení.

K UNIQÁTU  ponúkate vylepšené asistenčné služby, ktoré riešia väčšinu situácií pre klientov. V čom konkrétne sú tieto služby vylepšené? Ktoré služby sú najviac využívané?
K novému životnému poisteniu ponúka UNIQA poisťovňa v rámci asistenčných služieb napríklad lekára na telefóne, nadštandard v zdravotníckom zariadení, starostlivosť o domácnosť, opatrovanie dieťaťa či dovoz a odvoz do práce v prípade úrazu. Rozšírená asistenčná služba UNIQA Assistance PLUS okrem toho navyše zabezpečí a uhradí poskytnutie druhého lekárskeho názoru na diagnózu od svetového odborníka prostredníctvom portálu Diagnose.me.

Z našich štatistík vychádza, že zhruba 15 % klientov volí asistenčné služby, ktoré ponúakme v dvoch úrovniach. Prvá vo všeobecnej rovine, je atraktívna najmä pre klientov, ktorí z nejakého dôvodu potrebujú pri chorobe pomoc v domácnosti. Druhá úroveň asistencie sa dotýka priamo zdravotných problémov klientov. Napríklad je pre nich dôležitý druhý názor lekára pre skonzultovanie zdravotného stavu. Nejde o náhradu zdravotného poistenia, skôr o istú nadstavbu a dodatočný servis pre klientov. Vnímame, že v posledných mesiacoch uvedený dopyt postupne vzrastá.

Pripravujete aj do roku 2018 nejaké vylepšenia pri tomto produkte?
V UNIQA poisťovni na Slovensku i v Česku neustále prichádzame s rôznymi vylepšeniami. Trendom posledných mesiacov je na obidvoch trhoch odmeňovanie klientov so zdravým a aktívnym životným štýlom, teda priniesť istý benefit pre tých, ktorí sa starajú o svoje zdravie. Plánujeme zrýchliť aj ďalšie procesy v rámci underwritingu a vylepšiť proces poistenia invalidity ešte viac v prospech klientov.

Šikovné riešenia a moderné technológie umožňujú zhodnocovať klientov zdravotný stav online, čo im môže prinášat nemalé výhody. V tomto čase sa intenzívne zamýšľame aj nad tým, ako ešte viac zefektívniť pridanú hodnotu nášho životného poistenia UNIQÁT - a to pre obidva trhy.  

Zdroj: Uniqa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články