UNIQA: Prognóza vývoja poistných trhov v strednej Európe 2019


			UNIQA: Prognóza vývoja poistných trhov v strednej Európe 2019
30.1.2019 Poistný trh

Analytici koncernu UNIQA Insurance Group zostavili prognózu, ako sa budú v najbližších mesiacoch vyvíjať poistné trhy v strednej Európe.

Vychádzajú pritom z výhľadu celej eurozóny, ktorá si stále drží slušnú kondíciu, aj keď tempo rastu znateľne oslabuje. Oblasť strednej a východnej Európy patrí stále medzi najrýchlejšie rastúce regióny a drobnými krôčikmi sa približuje úrovni západných krajín. Ťažíiapritom z historicky nízkej nezamestnanosti, enormného rastu miezd, spotrebného apetítu a doteraz priaznivých hodnôt inflácie. 

Česká republika

Hoci tempo rastu HDP bude tento rok asi najpomalšie z celej skupiny krajín V4 (experti predpokladajú prírastok asi 2,8 %), súčasne sa môže krajina chváliť úplne najnižšou mierou nezamestnanosti (2,3 %). Tá je najnižšia v celej strednej a východnej Európe a rovná sa prakticky plnej zamestnanosti. To súčasne znamená ale nezdravý tlak na mzdy, ktorý nie je sprevádzaný adekvátnym rastom produktivity. Inflácia oproti vlaňajšku mierne porastie (na 2,4 %). 

Poistný trh bude naďalej v znamení posilnenia poistenia vozidiel, a to ako povinného ručenia, tak ešte viac havarijného poistenia, aj keď už zrejme nebudú dosiahnuté dvojciferné prírastky. Ukazuje sa, že bude nevyhnutná úprava poistných sadzieb smerom nahor, aby zodpovedali medziročnej škodovej inflácii, spôsobenej predovšetkým rastom priemerných miezd. Celé neživotné odvetvie posilní pravdepodobne na úrovni 6 %. Segment životného poistenia sa ešte viac prikloní k rizikovým formám poistenia a vzrastie len o jedno až dve percentá. Celkovo tak predpísané poistné v Česku tento rok posilní asi o 5 %.  

Slovensko

Naša krajina bude tento rok patriť k premiantom v nízkej inflácii (tento rok asi 1,8 %) aj v raste HDP (+4,1 %). Hlavným ťahúňom ekonomického rastu je silná domáca spotreba, rastie aj investičná aktivita. Poistný trh, na ktorom vlani dominovalo povinné zmluvné poistenie s viac ako 10 % prírastkom poistného, ​​prejde tento rok zásadnou zmenou. Neživotné poistenie podlieha od januára zavedeniu poistnej dane, ktorá ovplyvní prírastok poistného. Vzhľadom k silnému odbytu vozidiel a rastúcemu realitnému trhu očakávajú experti počas 2019 celkové zvýšenie poistného o 3 %, pričom rýchlejšie porastie neživotné poistenie. 

Poľsko

Táto najľudnatejšia krajina regiónu poskytuje najväčší potenciál. Očakávaný prírastok HDP vo výške 3,8 % znamená spomalenie tempa oproti 2018. Inflácia vzrastie asi o pol percentuálneho bodu na 2,3 %, zatiaľ čo nezamestnanosť zostane v porovnaní s rokom 2018 na stabilnej úrovni 3,9 %. Ekonomické podmienky ale zostávajú naďalej priaznivé a hospodársky rast si udrží svoju silu vďaka silnému domácemu dopytu. Pomáhajú tiež stále nižšie náklady na prácu v porovnaní s okolitými krajinami.

Vlani zaznamenal poistný trh neživotného poistenia rast nad 7 %, čomu pomohlo najmä havarijné poistenie a poistenie majetku. Naopak oslabenie tempa povinného ručenia nastoľuje opäť problém trhového tlaku na ceny. Životné poistenie utrpelo ďalšie straty ústupom od jednorázových poistiek (-32 %), zatiaľ čo bežne platené poistné stagnovalo. Očakáva sa, že podobný trend vydrží naprieč trhom aj tento rok. Cenová konkurencia v povinnom zmluvnom poistení stlačí prírastok neživotného poistného na 3 až 4 %. Ďalší mínus sa predpokladá u jednorázových poistiek, čo ovplyvní celkový výsledok životného segmentu. 

Maďarsko

Maďarské tempo rastu HDP oslabuje. Očakáva sa, že medziročne tento rok stratí celý percentuálny bod, ale stále si udrží solídny prírastok 3,7%. Ekonomika žiaľ už naráža na svoj strop kvôli nedostatku vhodných pracovných síl. Stále ju ale drží silná domáca spotreba. Inflácia osciluje okolo 3 %, čo je tiež cieľom centrálnej banky, však skôr bude tento rok o pár desatín vyššia. Nezamestnanosť je takisto stabilná na úrovni 3,7 % a pokles sa očakáva skôr až budúci rok. Od roku 2017 rastú v Maďarsku mzdy dvojciferným tempom. Pre tento rok je novo zavedená minimálna mzda 150.000 forintov pre nekvalifikovaných pracovníkov a 200.000 forintov pre kvalifikovaných pracovníkov.   

Po započítaní 6 % znehodnotenia kurzu forintu voči euru vychádza vlaňajší medziročný rast poistného v Maďarsku len 0,6 %. Predpísané životné poistné stratilo vlani viac ako 1 %, najmä kvôli negatívnemu trendu pri investičných produktoch. Tento rok bude v znamení zmeny zdanenia povinného zmluvného poistenia. Kritickým faktorom bude tiež zohľadnenie rastu cien náhradných dielov a nákladov práce. Celý neživotný segment by podľa očakávania mal posilniť o 10 %, zatiaľ čo životné poistenie stratí ďalšie 3 %. 

Rakúsko

Južný sused sa potýka s ochladením tempa rastu ekonomiky. Prírastok HDP sa tento rok očakáva na úrovni 1,6 %, čo znamená redukciu o celý percentuálny bod v porovnaní s rokom 2018. Solídnu zamestnanosť však aj naďalej podporuje hospodárstvo domácou spotrebou a investičnou náladou. Nezamestnanosť bola na sklonku minulého roka na úrovni tesne pod 5 %, pričom tretinu nezamestnaných tvorili osoby vo veku 50+. Na podobnej úrovni zostane aj tento rok. Inflácia je zatiaľ o niečo vyššia ako v eurozóne, k čomu prispievajú rastúce ceny energií, dopravy a služieb, avšak počas roka by sa mali o niečo znížiť.

Poistný trh vzrastie tento rok pravdepodobne o 1,4 %, pričom vyššie tempo vykáže poistenie majetku (+2,9 %), zatiaľ čo ľahké ochladenie rastu sa predpovedá pri poistení áut (+ 2,7 %). Naopak s rýchlejším rastom sa počíta pre úrazové poistenie (+3,6 %) a súkromné ​​zdravotné poistenie (+4,0 %). Negatívny vývoj sa očakáva v životnom poistení, kde jednorazové poistné oslabí zrejme o ďalších 6 % a bežne platené poistné o 2 %.  

Zdroj: Uniqa poisťovňa, oPojišteni.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

UNIQA

suxi,  1. 3. 2019

UNIQA zvysila havarijne poistenie o 12%, poistenie domacnosti o 8%.

RSS

Súvisiace články