Výsledky za 3. kvartál 2018: UNIQA opäť dynamicky rástla vo všetkých segmentoch


			Výsledky za 3. kvartál 2018: UNIQA opäť dynamicky rástla vo všetkých segmentoch

UNIQA poisťovňa rástla rýchlejšie ako poistný trh (trh: 5,4% / UNIQA: 7,0%), svoj podiel zvýšila na 5,3%. Hrubé predpísané poistné dosiahlo 103,3 milióna eur (medziročný nárast o 7,0 %).

Z toho neživotné poistenie s predpisom 73,4 milióna eur (medziročný nárast o 6,9 %) a predpis v životnom poistení dosiahol 29,9 miliónov eur (medziročný nárast o 7,6%). Zisk pred zdanením dosiahol v 3. kvartáli hodnotu 4,7 mil eur.

UNIQA poisťovňa opäť rástla vo všetkých segmentoch - v poistení majetku, v motorových vozidlách aj poistení osôb. Výrazný nárast zaznamenalo neživotné poistenie, ktoré sa oproti minulému roku navýšilo o 6,9 %. Dominovalo najmä majetkové poistenie bez motorových vozidiel s rastom o 9,8 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Vynikajúco sa darilo poisteniu domácnosti a nehnuteľnosti, keď vďaka nárastu o 8,8% prekročila UNIQA poisťovňa hranicu 170 tisíc poistených domov a domácností a je tak v tomto segmente jedným z lídrom na trhu. Poistenie motorových vozidiel dosiahlo oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 4,6 % a to aj napriek uskutočneným opatreniam na zvýšenie profitability v tomto poistnom segmente.

Veľmi dynamicky sa rozvíja cestovné poistenie, kde úspešne pokračuje spolupráca s viacerými cestovnými kanceláriami a online predaj cestovného poistenia prostredníctvom našej stránky www.uniqa.sk. Medziročne narástlo o 19,2 %.

Napriek náročnej situácii s nízkymi úrokovými sadzbami rástlo predpísané poistné aj v životnom poistení (+7,6 %).

Celková škodovosť po treťom kvartáli 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla na úroveň 63% oproti 55% v minulom roku. Dôvodom bola väčšia poistná udalosť, ktorá súvisela s rozsiahlym požiarom.

Počet klientov UNIQA poisťovne k 30.9.2018 dosiahol 502 732 tisíc a počet poistných zmlúv predstavuje 722 744 tisíc kusov.

UNIQA poisťovňa pôsobí v rámci európskej skupiny UNIQA Insurance Group vo Viedni. V sledovanom období predpísal koncern na poistnom podobne ako minulý rok celkom 4,04 miliardy EUR. Dynamicky sa rozvíjalo najmä poistenie majetku, úrazové a súkromné zdravotné poistenie, jednorazové životné poistenie zaznamenalo útlm v súlade so strategickým plánom.

Tento rok preto očakáva koncern zlepšenie hospodárskeho výsledku. Podiel poisťovní UNIQA okrem domáceho Rakúska (skupina UNIQA International) na poistnom výsledku predstavoval necelých 30%, región krajín V4 prispel viac ako 700 miliónmi EUR. 

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články