Výsledky za 1.polrok: UNIQA poisťovňa dynamicky rástla vo všetkých segmentoch


			Výsledky za 1.polrok: UNIQA poisťovňa dynamicky rástla vo všetkých segmentoch

UNIQA poisťovňa opäť potvrdila svoju dobrú kondíciu a v prvom polroku 2018 si podľa predbežných výsledkov opäť posilnila svoju pozíciu.

  • UNIQA rástla rýchlejšie ako poistný trh, svoj podiel zvýšila na 5,42 %
  • Hrubé predpísané poistné dosiahlo 70,1 milióna eur (medziročný nárast o 8,6 %)
  • Neživotné poistenie s predpisom 49,9 milióna eur (medziročný nárast o 7,2 %)
  • Predpis v životnom poistení dosiahol 20,2 miliónov eur (medziročný nárast o 12,3%)
  • UNIQA získala za svoje produkty 4 Zlaté mince 2017

Rástla rýchlejšie ako poistný trh a svoj podiel v predpísanom poistnom si zvýšila na 5,42 %. Zisk pred zdanením dosiahol v prvom polroku hodnotu 3,2 mil eur.

Predpísané poistné dosiahlo za prvý polrok hodnotu 70,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,6 %. UNIQA rástla vo všetkých segmentoch - v poistení majetku, v motorových vozidlách aj poistení osôb.

Výrazný nárast zaznamenalo neživotné poistenie, ktoré sa oproti minulému roku navýšilo o 7,2 %. Dominovalo najmä majetkové poistenie bez motorových vozidiel s rastom o 10,2 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Vynikajúco sa darilo poisteniu domácnosti a nehnuteľnosti, keď vďaka nárastu o 7,2 % prekročila UNIQA poisťovňa hranicu 170 tisíc poistených domov a domácností a je tak v tomto segmente jedným z lídrom na trhu.

Poistenie motorových vozidiel dosiahlo oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 5,3 % a to aj napriek uskutočneným opatreniam na zvýšenie profitability v tomto poistnom segmente. Veľmi dynamicky sa rozvíja cestovné poistenie, kde úspešne pokračuje spolupráca s viacerými cestovnými kanceláriami a online predaj cestovného poistenia prostredníctvom našej stránky www.uniqa.sk. Medziročne narástlo o 22,2 %.

Napriek náročnej situácii s nízkymi úrokovými sadzbami rástlo predpísané poistné aj v životnom poistení (+12,3 %), pri bežne platenom poistení o 7,8 %.

Celková škodovosť po prvom polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla na úroveň 61% oproti 49% v minulom roku. Dôvodom bola väčšia poistná udalosť, ktorá súvisela s rozsiahlym požiarom.

Počet klientov UNIQA poisťovne k 30.6.2018 presiahol 500 tisíc a počet poistných zmlúv je viac ako 722 tisíc kusov.

Produkty UNIQA poisťovne bodovali v súťaži Zlatá minca 2017

Už tradične sa našim produktom dostalo ocenenia aj v súťaži Zlatá minca 2017, kde UNIQA poisťovňa získala za svoje produkty štyri Zlaté mince.

  • Úrazové poistenie - 2.miesto za poistenie Úraz & Starostlivosť
  • Kapitálové životné poistenie - 3.miesto za poistenie VitalŽivot
  • Poistenie majetku - 3.miesto za poistenie Domov & Šťastie
  • Havarijné poistenie - 3.miesto za poistenie Auto & Voľnosť KASKO

„Veľmi nás to teší a aj toto ocenenie dokazuje, že odborná verejnosť nás vníma ako atraktívneho poisťovateľa s dobrým renomé,“ komentoval výsledky generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček.

O výsledkoch v 31 produktových kategóriách bánk, poisťovní a fondov rozhodovala 47 členná odborná porota, ktorá ich vyhlásila 3.septembra 2018. Organizátorom súťaže Zlatá minca je Media Project Agency.

 

Zdroj: Uniqa Poisťovňa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články