Zaujímavosť: Nemci zle odhadujú dĺžku svojho života na dôchodku


			Zaujímavosť: Nemci zle odhadujú dĺžku života na dôchodku
8.11.2021 Zahraničie

Je jasné, že očakávaná dĺžka života na dôchodku je veľmi dôležitá veličina pre plánovanie života v starobe. 

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) si na túto tému zadal prieskum a následne zverejnil veľmi zaujímavú správu o tom, že mnohí nemeckí občania dobu, ktorú strávia na dôchodku, odhadujú úplne mylne. 
 
Mnohí nemeckí občania majú jednoducho nesprávne očakávania, pokiaľ ide o dĺžku života na dôchodku. K tomuto záveru dospelo dopytovanie, ktoré na objednávku GDV vykonala spoločnosť Forsa. Prieskum sa týkal občanov narodených od roku 1964, ktorí by všetci podľa aktuálnej legislatívy odchádzali do dôchodku v 67 rokoch. V priemere tieto osoby odhadujú dĺžku ich života na 83,4 rokov, z čoho vyplýva, že by na dôchodku strávili 16,4 rokov. Štatisticky môžu však počítať s 87,5 rokmi.
 
Čiastočne sú odchýlky až extrémne. Každý piaty respondent (19 %) si „nastavuje“ očakávanú dobu dožitia a tým dobu života na dôchodku oproti štatistikám o viac ako 10 rokov nižšie. Všeobecne je táto diskrepancia väčšia u žien, ktoré podhodnocujú dobu dožitia v priemere o 5,8 rokov. Muži prognózujú v priemere iba o 2,8 rokov menej.
 
GDV plánuje vzhľadom na tieto sčasti značné odchýlky zabezpečiť, že bude možné si dĺžku života overovať s pomocou plánovaného online portálu k penziám. Tento portál GDV by mal v budúcnosti poskytovať všetkým občanom prehľad o informáciách týkajúcich sa penzií.
 
Peter Schwark, zástupca výkonného riaditeľa GDV, v tejto súvislosti zdôraznil, že dôchodkový portál by bol vhodným miestom na to, aby si ľudia vyjasnili štatistickú dĺžku života, pretože pre plánovanie života na dôchodku sú tieto informácie dôležité. Ten, kto podcení dĺžku života, tak sa možno podľa Schwarka postará o to, že mu nebudú na dôchodku stačiť finančné prostriedky.  
 
Dôvodom podhodnotenia dĺžky života sú zlé zdroje informácií. Viac ako polovica nemeckých občanov (55 %) sa orientuje podľa veku starých rodičov a štyri osoby z desiatich sa opierajú o vek rodičov. Tieto porovnania však vedú k omylu, pretože doba dožitia stále stúpa, napríklad kvôli pokroku v medicíne. Schwark upozorňuje, že každá generácia žije približne o 5 rokov dlhšie ako tá predchádzajúca. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články