Nemecko hlási pozitívne výsledky v boji s koronavírusom


			Nemecko hlási pozitívne výsledky v boji s koronavírusom
7.9.2021 Zahraničie

Ako si doteraz vlastne viedli európske zdravotnícke systémy pri boji s covidom-19 a pandémií? Touto otázkou sa zaoberal Výskumný ústav súkromného zdravotného poistenia (WIP) v Nemecku a uskutočnil na tento účel štúdiu.

Ukázalo sa, že naši západní susedia v tomto zápase obstáli ako jedni z najlepších.
 
Nemecko prešlo doterajšou bitkou s pandémiou relatívne dobre. V porovnaní rôznych európskych krajín malo tretie najnižšie počty nakazených a piaty najnižší počet úmrtí. To je pozoruhodný výsledok, pretože Nemecko má druhú najstaršiu populáciu v Európe. A to podľa vedúceho ústavu WIP Franka Wilda predstavuje samozrejme nadpriemerné riziko.
 
Predovšetkým krajiny s vysokým podielom ambulantne ošetrovaných pacientov, ktorí trpeli diagnózou Covid-19, ako boli Dánsko, Holandsko a Nemecko, zaznamenali podstatne menej smrteľných prípadov v porovnaní s inými. Tieto nové dáta podporujú tézu WIP z júla 2020, podľa ktorej môže výkonná sieť praktických lekárov vypomôcť v tom, aby sa pacienti vyhli riziku ťažkých infekcií od iných občanov, ktorí boli kvôli nim hospitalizovaní. Praktickí lekári môžu svojou starostlivosťou a dôsledným sledovaním vývoja choroby rad ľudí od pobytu v nemocnici uchrániť. 
 
K tomu profitovalo Nemecko v najvypätejších obdobiach druhej a tretej vlny pandémie z toho, že disponuje najvyšším počtom lôžok intenzívnej starostlivosti. Zatiaľ čo na jeho území počet týchto vysoko špecializovaných lôžok pre pacientov s Covid-19 spravidla stačil, v niektorých iných krajinách museli lekári improvizovať a zháňať dodatočné kapacity.
 
Lepšie ako v ostatných krajinách údajne fungovala podľa štúdie aj ochrana klientov a ošetrujúceho personálu v stacionárnych opatrovateľských zariadeniach pre závislých a seniorov. Tieto druhy inštitúcií patrili vo všetkých európskych krajinách k tým najnáchylnějším k šíreniu nákazy koronavírusy.
 
Podiel smrteľných prípadov v opatrovateľských zariadeniach na celkovom počte zomretých na Covid-19 bol napríklad v Belgicku, Holandsku alebo v Írsku vyše 50 %, zatiaľ čo v Nemecku predstavovala kvóta v rovnakom období 28 % zosnulých osôb v opatrovateľských ústavoch a domovoch seniorov.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články