Nemecko vs. Austrália! Môže v dnešnom svete existovať produkt iba pre ženy?


			Nemecko vs. Austrália! Môže v dnešnom svete existovať produkt iba pre ženy?
4.9.2020 Zahraničie

Úplne odlišne pristupujú k poisťovaniu žien a mužov na starom kontinente a u protinožcov. Zatiaľ čo v Nemecku sa netoleruje akákoľvek nerovnosť, v Austrálii sa experti spojili, aby pripravili rýdzo dámsky produkt pre motoristky.

Nemecko hlási nulovú diskrimináciu v poistení áut

Pri sazbování poistenia vozidiel v Nemecku aktuálne nie sú známe žiadne náznaky, že by poisťovne vo svojich tarifách odlišovali ceny pre zákazníkov podľa pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženského presvedčenia alebo fyzického hendikepu. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Ústavu pre poisťovníctvo (Institut für Versicherungswesen) so sídlom v Kolíne nad Rýnom. 

Poisťovatelia nezahŕňajú vo svojich porovnaniach sadzieb ani náboženstvo alebo príslušnosť k cirkvi, ani fyzický handicap a jeho rozsah. Ako upozornil týždenník Der Spiegel, znamená to súčasne, že už neexistuje zľava pre ťažko telesne postihnutých, aká v praxi fungovala do polovice deväťdesiatych rokov na základe zákonného predpisu.  

Pohlavie klienta je síce uvádzané, avšak pri overovaní nebolo brané do úvahy pre výslednú tarifu ani v jednom skúmanom prípade, ktorý by sa odrazil v rozdielnych sumách poistného podľa toho, či išlo o muža či ženu. A platilo to aj v prípade, keď bol / a ako vodič / ka poisťovaného autá uvedený / a vlastný syn alebo vlastná dcéra.

Väčšina opýtaných sa však prihovárala v ankete za to, aby sa vo výslednej kalkulácii poistného zohľadňoval spôsob jazdy dotyčnej alebo dotyčného. Súčasne experti zo štúdie odvodili, že tí, ktorí sami jazdia riskantným spôsobom, sú podstatne menej často ochotní akceptovať takéto parametre tarifikácie poistenia. Mnohí takí vodiči ich označujú často ako „príliš subjektívne". 

Zoznámte sa: Stella, prvý poistenie áut pre ženy v Austrálii

Iná situácia panuje u protinožcov, kde sa objavil čisto ženský poistný produkt. Stela vznikla spojením kooperácií mnohých firiem z rôznych odvetví. Spoločne vyvinuli poistenie vozidiel výhradne pre ženy a teraz robia produktu silnú reklamu. O komerčný úspech sa pokúsili poisťovacia spoločnosť QBE ako upisovateľ riziká, a ďalej Freedom Group, Viper Capital a Ennvest.

Podľa výskumu uskutočneného spoločnosťou Bauer Media žije v Austrálii 4,5 milióna žien vo veku od 25 do 64 rokov. To je veľmi početná cieľová skupina vodičiek a držitelek poistenia áut. Podľa expertov šoférujú bezpečnejšie, a navyše v domácnosti rozhodujú často o finančných otázkach. Trochu stereotypne sa tiež konštatuje, že austrálske ženy často autám nerozumejú a necítia sa za svoju lojalitu voči svojej poisťovni dostatočne ocenené. To všetko má teraz zmeniť Stella, ktorá sa na tieto atribúty zameriava. Tvorcovia sa chcú dostať pod kožu šiestich austrálskym ženám z desiatich.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS