Česko, Slovensko, Poľsko a Nemecko: Ako covid 19 ovplyvnil rôzne sektory a aký je výhľad?


			Česko, Slovensko, Poľsko a Nemecko: Ako covid 19 ovplyvnil rôzne sektory a aký je výhľad?
21.4.2021 Spektrum

Covid-19 ovplyvnil obchod a ekonomiky po celom svete. V Európe dôsledky pandémie v roku 2020 najviac zasiahli automobilový priemysel, dopravu a cestovný ruch a očakáva sa, že ich oživenie bude nerovnomerné. Aký bude vývoj v jednotlivých sektoroch?

Pandémia Covid-19 obrátila celý svet hore nohami. Globálna kríza pritom nezačala poklesom dopytu alebo produkcie, ale hneď tromi problémami naraz: kolapsom dopytu, narušením výroby a narušením dodávateľského reťazca. V dôsledku toho globálne HDP v roku 2020 kleslo v porovnaní s rokom 2019 o 3,3 % (WEO April 2021), zatiaľ čo svetový obchod zaznamenal v priemere pokles o 5 %.

Tento rok sa očakáva pozitívny vývoj, na návrat k predkrízovej úrovni si však Európa ešte počká. V krátkodobom horizonte záleží predovšetkým na rozbehu očkovania v Európe. A to je zatiaľ len váhavé.

Jedným z dôsledkov môže byť slabšie ekonomické oživenie, než sa aktuálne predpokladá, strata viac pracovných miest a bankrot viacerých spoločností. „Veľkej vlne bankrotov sa doteraz predišlo len vďaka rozsiahlym podporným opatreniam,“ hovorí Marek Gašparík, riaditeľ slovenskej pobočky úverovej poisťovne Credendo – Short Term EU Risks, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok.

„Pre menšie firmy môže pritom byť výpadok príjmov likvidačný a zdá sa, že si to podnikatelia uvedomujú. Už v minulom roku sme registrovali zvýšený záujem o poistenie pohľadávok, a to aj u firiem, ktoré si pohľadávky predtým nepoisťovali. Podnikatelia, ktorí si vlani poisťovali len vybrané portfólio "rizikovejších" odberateľov, si teraz začínajú poisťovať aj odberateľov, o ktorých platobnej morálke nemali predtým žiadne pochybnosti,“ dodáva Marek Gašparík.

Ktoré sektory kríza najviac postihla?

V strednej Európe bol silne zasiahnutý predovšetkým automobilový priemysel. Medzi jednotlivými krajinami sú však veľké rozdiely. Podľa Európskej asociácie výrobcov automobilov boli priemerné tržby v roku 2020 v Nemecku a Českej republike o 19 % nižšie ako v roku 2019 (ale už v roku 2019 tržby oproti predchádzajúcemu roku klesli). V Poľsku a na Slovensku bol pokles výraznejší - 23%, respektíve 25 %. Okrem prerušenia výroby sa prejavil aj prepad dopytu, ktorý klesol predovšetkým kvôli veľmi prísnym obmedzeniam a neistote ohľadom vývoja pandémie.

Ďalším odvetvím, ktoré samozrejme značne utrpelo, je cestovný ruch, ale aj doprava a logistika. Letecká doprava v Nemecku vlani prišla o 45 % tržieb. Postihnutý bol tiež sektor vodnej dopravy, ktorý je kľúčový pre presun tovaru z nemeckej priemyselnej oblasti. Vodná doprava vlani zaznamenala celonárodný pokles zhruba o 17 %. V Česku, Slovensku a Poľsku bol dopad v doprave a logistike menej závažný, hoci sa zdá, že pozemná doprava (cestná a železničná) bola ovplyvnená vo všetkých štyroch krajinách rovnako. Pokles reálnych tržieb sa pohyboval medzi šiestimi až desiatimi percentami.

Najlepší výkon dosiahol farmaceutický sektor. Okrem toho sa zvýšila domáca produkcia, pretože celosvetová zdravotná kríza zvyšuje dopyt po liekoch.

Čo tieto odvetvia čaká v roku 2021 a aké sú riziká?

V roku 2021 by mali rásť všetky odvetvia. Nie je prekvapením, že premiantom bude najmä automobilový priemysel, a to vzhľadom k naozaj veľkému prepadu v roku 2020. Dosiahnutie predkrízovej úrovne však ešte aspoň v Českej republike, Poľsku a na Slovensku niekoľko rokov potrvá. Automobilový sektor sa však stretáva s mnohými rizikami. Jedným z nich je Brexit. Hoci k nemu už došlo, jeho dôsledky sú stále v raných fázach.

Ďalším rizikom sú ciele v oblasti emisií CO2, ktoré si od výrobcov automobilov vyžiadajú značné finančné zdroje. S tým súvisí aj ukončenie výroby automobilov so spaľovacím motorom a rast predaja elektromobilov, čo povedie k vysokým investíciám. Aktuálne sú najväčším rizikom automobilového priemyslu problémy s dodávkami polovodičov. Tento globálny problém v niektorých krajinách spomaľuje výrobu alebo ju dokonca dočasne paralyzuje.

Vo farmaceutickom sektore by vzhľadom k relatívne úspešnému minulému roku mal byť ročný rast v roku 2021 nízky alebo dokonca záporný. Na farmaceutický sektor mali počas krízy značný vplyv politici a rizikom je, že sa do neho budú snažiť zasahovať aj naďalej a napríklad ovplyvňovať ceny. Okrem toho po kríze veľmi pravdepodobne prídu úsporné programy, a tie by mohli v niektorých krajinách viesť k vládnym škrtom v zdravotníctve a v úhrade liekov.

Cestovný ruch, doprava a strojárstvo by mali zaznamenať výrazné oživenie. Vývoj cestovného ruchu ale do značnej miery závisí od pokroku v očkovaní a ďalšom vývoji pandémie. Očkovanie zatiaľ do značnej miery zaostáva, a tým sa návrat k normálu oneskoruje. Medzitým sa objavujú nové mutácie, ktoré by mohli obmedziť účinnosť vakcinácie, a tak predĺžiť pandémiu a prehĺbiť jej vplyv na ekonomickú činnosť. To by odvetvie cestovného ruchu, ktoré zrejme dosiahne úroveň pred pandémiou, najskôr pred rokom 2023, výrazne negatívne ovplyvnilo.

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články