Marek Gašparík, Credendo: „Preverujeme rizikovosť krajín i vašich odberateľov“


			Marek Gašparík, Credendo: „Preverujeme rizikovosť krajín i vašich odberateľov“
26.2.2019 Poistný trh, Produkty

Blížiaci sa Brexit prináša do praxe množstvo otáznikov, ktoré budú musieť riešiť aj tuzemské firmy pri exporte na britský trh. V neposlednom rade bude pre nich nesmierne dôležité preveriť si platobnú schopnosť a potenciál svojich odberateľov.

Marek Gašparík, riaditeľ slovenskej pobočky Credendo – Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a. s. v rozhovore pre portál oPoisteni.sk prezrádza, aké sú trendy v oblasti úverového poistenia a kde hrozia potenciálne riziká z dôvodu Brexitu. „Firmy, ktoré využívajú poistenie pohľadávok a majú kvalifikovaný credit management, sú vo výhode.“


Vaša úverová poisťovňa Credendo pravidelne vydáva analýzy geopolitickej situácie. Môžete nám priblížiť, ako bude podľa vás vyzerať podnikateľská klíma v roku 2019?

Ako svetová, tak aj európska ekonomika v posledných rokoch zaznamenali silný rast. Podľa našich analýz sa však nad biznisom začínajú tak trochu sťahovať mračná. Štrukturálne spomalenie rastu v Číne, americké obchodné clá, rastúci politický populizmus, Brexit, politické napätie medzi Európou a Ruskom – to sa nevyhnutne stane pre globálne podnikanie výzvou. Väčšina ekonómov preto očakáva, že v roku 2019 európska ekonomika spomalí. Ekonómovia síce zatiaľ neočakávajú žiadnu veľkú krízu, ale toto spomalenie nepochybne ovplyvní aj ekonomiku Slovenska.

Aké trendy v oblasti úverového poistenia môžeme očakávať v tomto roku?

Spoločnosti, ktoré využívajú poistenie pohľadávok a majú kvalifikovaný credit management, sú na trhu vo výhode. Na druhej strane pri spoločnostiach, ktoré zaznamenali časté straty, poisťovne niekedy zvyšujú ceny a menia podmienky poistenia. Je ale na mieste povedať, že trh úverového poistenia na Slovensku sa postupne mení. Poisťovne sa snažia ponúkať širšiu škálu riešení. To by následne mohlo pomaly prispieť k zlepšeniu platobnej morálky na Slovensku, predovšetkým medzi malými a strednými spoločnosťami.

Aktuálny vývoj vo Veľkej Británii zvyšuje možnosť Brexitu bez dohody. Ako súčasnú situáciu vnímate z hľadiska úverovej poisťovne, kde vidíte hlavné riziká a čo by ste podnikateľom odporučil?

Zdá sa, že naozaj nie sme ďaleko od tzv. tvrdého Brexitu. To by znamenalo zavedenie obchodných pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo by mohlo mať pre miestnu ekonomiku vážne následky - ekonomickú recesiu, zvýšenie inflácie, devalváciu libry a v neposlednom rade narušenie obchodu medzi Veľkou Britániou a EÚ. Podľa našich analytikov by táto situácia najviac zasiahla automobilový priemysel a potravinárstvo, ale mohol by postihnúť aj niektoré aerolínie a farmaceutický priemysel.

Tvrdý Brexit by mal pre mnohé firmy negatívne dôsledky v podobe rastúcej inflácie spolu s nezamestnanosťou, čo výrazne zvýši insolventné riziko. Pri exporte na britský trh preto našim klientom odporúčame preveriť platobnú schopnosť a potenciál svojich odberateľov. Britské podniky ale čelia problémom už teraz, pretože export spomaľuje a firmy preto obmedzujú svoje investičné plány.

Kto je typickým zákazníkom vašej spoločnosti Credendo? Poisťujú sa u vás skôr exportéri alebo podnikatelia, ktorí si zabezpečujú domáce transakcie?

Slovenská ekonomika je relatívne malá a veľmi otvorená. Naši klienti teda takmer vždy obchodujú ako doma, tak aj v zahraničí. Podobná je aj situácia v Českej republike, na rozdiel od Poľska, kde klienti obchodujú prevažne na domácom trhu.

Patria vaši klienti k tým prezieravým, ktorí sa snažia eliminovať riziká už na začiatku alebo sa na vás obracajú až po negatívnej skúsenosti?

Myslím si, že väčšia časť našich klientov patrí k tým prezieravým, ktorí veria v najlepšie a pripravujú sa na najhoršie. Firmy podnikajúce bez poistenia sa tak zvyčajne vedome rozhodli s tým, že sú dostatočne silné, aby prípadný problém samy ustáli. Prípadná nepríjemnosť je pre nich teda kalkulované riziko. Samozrejme máme prípady, keď sa na nás klient obráti v situácii, kedy už problémy nastali; v takom prípade sa môžeme pokúsiť pomôcť a poradiť, ale možnosti už máme obmedzené. Keď horí dom, nevoláte poisťovňu, ale hasičov.

Na trhu už fungujete niekoľko rokov a ako sme už spomenuli, pravidelne vydávate analýzy rizikovosti jednotlivých krajín a teritórií. Aké teritória považujete za najrizikovejšie?

Rizikovosť krajín a teritórií nezostáva rovnaká a vyvíja sa. Jednou z najjednoduchších pomôcok k odhadu ťažkostí firiem v určitej krajine je pohľad na tempo rastu tamojšej ekonomiky a jeho zmenu. Hoci môžeme diskutovať o tom ako presné vyjadrenie skutočného stavu ekonomiky rast hrubého domáceho produktu (HDP) je, je preukázaná korelácia medzi týmto ukazovateľom a mierou zlyhania odberateľov v danej krajine.

Typickým príkladom sú krajiny závislé od vývozu surovín, ktoré po prepade komoditného trhu stratili podstatnú časť príjmov, a celé hospodárstvo sa dostalo do problémov. Firmy sa v takýchto krajinách dostávajú do problémov a prestávajú platiť dodávateľom. Aktuálnu mieru rizika v jednotlivých krajinách nájdete na našom webe, kde sa tejto problematike venuje celá sekcia, a kde počas chvíľky zistíte potrebné informácie: https://www.credendo.com/sk/country-risk

Akým spôsobom vlastne riziko meriate?

To záleží na tom, či analyzujeme konkrétneho odberateľa alebo teritoriálne riziká. V prípade posudzovania konkrétneho odberateľa, hodnotíme na základe finančných ukazovateľov jeho stabilitu. Toto vyhodnotenie následne dopĺňa posúdenie nefinančných informácií ako je napríklad sektor podnikania, charakter transakcie, skúsenosti s firmou či ďalšími prepojenými subjektmi a samozrejme aj teritoriálne riziko.

Výsledok tejto analýzy je premietnutý vo forme ratingu, ktorý vyjadruje pravdepodobnosť platobného zlyhania danej firmy. V prípade hodnotenia teritoriálnych rizík môžeme ako jeden z významných vstupov uviesť dostatočnosť devízových rezerv a platobnú bilanciu danej krajiny. To sú parametre, ktoré v podstate hovoria, či krajina má a bude mať dostatok devízových prostriedkov, ktoré môže predať firmám, aby zaplatili svojim dodávateľom.

Prezraďte tip pre klientov na záver, ako si majú preveriť riziká jednotlivých krajín?

Skupina Credendo pravidelne hodnotí teritoriálne riziká a vydáva mnoho analýz. Ak vás zaujímajú riziká jednotlivých krajín, či už sa jedná o komerčné alebo politické riziko, pozrite sa na naše webové stránky. V sekcii Riziká krajín si v okamihu vyfiltrujete potrebné informácie. Ak chcete byť v obraze, sledujte nás na LinkedIn alebo si môžete stiahnuť aplikáciu Credendo Risk.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články