Credendo zaznamenáva nárast zisku


			Credendo zaznamenáva nárast zisku

Skupina Credendo zverejnila svoje finančné výsledky za rok 2017. Ako oznámil Dirk Terweduwe, generálny riaditeľ skupiny, jej čistý konsolidovaný zisk sa zvýšil z 20,5 milióna EUR na 185,9 milióna EUR a hodnota poistených transakcií sa medziročne zvýšila o 6,5 %.

Do skupiny Credendo patrí aj úverová poisťovňa Credendo – Short-Term EU Risks so sídlom v Prahe a pobočkami v Bratislave a Varšave.

V roku 2017 poistila skupina Credendo transakcie vo výške 85 miliárd EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2016 nárast o 5 miliárd. Príjmy z poistného za rok 2017 predstavovali 342 miliónov eur. Vlastný kapitál skupiny Credendo sa zvýšil zo 177 miliónov na 2,57 miliardy EUR a skupina nevyužíva externé financovanie.

Výsledky skupiny Credendo
„Skupina Credendo ťažila v roku 2017 z niekoľkých pozitívnych trendov. Čisté loss ratio skupiny sa zlepšilo a za rok 2017 dosiahlo 25 %. Zároveň sme zaznamenali prudký nárast počtu malých a stredných podnikov medzi klientmi, ktorí si poisťujú export. Tento trend pozorujeme od roku 2015," hovorí Dirk Terweduwe, generálny riaditeľ skupiny a dodáva: „To sa v kombinácii so 4 % rastom výnosov z krátkodobého úverového poistenia prejavilo v solídnom čistom zisku."

Tento rok na jar bol navýšený kapitál spoločnosti Credendo – Single Risk o 40 miliónov EUR. „Cieľom navýšenia kapitálu je využiť podnikateľské príležitosti vyplývajúce zo segmentu poistenia single-risk a ešte efektívnejšie reagovať na rastúci globálny dopyt po ochrane pred geopolitickými rizikami," vysvetlil Dirk Terweduwe.

Nová online platforma
Skupina Credendo investuje do nových technológií a uviedla na trh online platformu Credendo Surety Booster, ktorá klientom aj maklérom uľahčí žiadosť o poistenie záruk. Platforma bola nedávno predstavená v Nemecku a počnúc Belgickom bude postupne zavedená aj v ostatných európskych krajinách.

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články