Celosvetová ekonomická klíma zostáva pre exportérov výzvou


			Celosvetová ekonomická klíma zostáva pre exportérov výzvou

Ako vyplýva zo správy, ktorú vydala spoločnosť Credendo spolu s komentárom k svojim hospodárskym výsledkom za rok 2017, celosvetová ekonomická klíma bola vlani pre vývozcov veľkou výzvou.

Ako sa v minulom roku vyvíjalo krátkodobé politické riziko? A aké riziká sú práve aktuálne? Pozrime sa na to spoločne so spoločnosťou Credendo.

Negatívny trend krátkodobého politického rizika na pozadí pozitívnej klímy globálnej ekonomiky

Aj napriek všeobecne pozitívnemu globálnemu ekonomickému prostrediu prevažoval v hodnotení krátkodobého politického rizika negatívny trend, a to najmä v prvom štvrťroku minulého roka. Počet krajín, ktorým bol rating krátkodobého politického rizika znížený, prevyšoval krajiny, kde došlo k pozitívnemu vývoju. Situácia sa týkala najmä regiónu subsaharskej Afriky, kde sa jednalo o 14 krajín.

Dôvodom boli predovšetkým problémy v zóne CFA, kde v uplynulých rokoch výrazne klesla likvidita a hospodárska situácia sa v dôsledku prepadu cien komodít ešte zhoršila. Aj napriek zložitým pomerom sa ale aj v tomto regióne objavili výnimky a tri krajiny zaznamenali pozitívny vývoj. Najvyšší počet pozitívnych zmien ratingu politického rizika zaznamenala Ázia, kde sa smerom nahor posunulo šesť krajín, zatiaľ čo dole len tri.

V Latinskej Amerike sa znížil rating piatim krajinám a zvýšený bol trom, krajiny Spoločenstva nezávislých štátov zaznamenali štyri zlepšenia ratingu a jedno zhoršenie. Na Strednom východe a v Severnej Afrike sa odohralo len málo zmien - rating bol zvýšený dvom krajinám, znížený jednej.

V popredí geopolitického vývoja stál región Stredného východu. Ten poznačilo odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody s Iránom a rastúce politické napätie medzi Iránom a Saudskou Arábiou, ktoré viedlo až k blokáde Kataru Saudskou Arábiou a jej spojencami.

Napätá situácia v súvislosti so Severnou Kóreou sa naopak medzitým po summite amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una zmiernila. Aktuálna všeobecne pozitívna klíma by však mohla ohroziť rôzne ďalšie riziká - spomalenie čínskeho rastu, nestále ceny komodít, posun vnímania rizika investormi, geopolitický vývoj a najmä rastúci protekcionizmus.

Aktuálne riziká? Protekcionistická politika a nárast verejného dlhu

S nárastom ciel na dovoz ocele a hliníka sa začínajú prejavovať dôsledky protekcionistickej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pokračujúca eskalácia by mohla viesť až k obchodnej vojne a prepadu medzinárodného obchodu. A to aj napriek tomu, že v minulom roku po prvýkrát za šesť rokov prekonal rast svetového obchodu rast svetovej ekonomiky.

Ďalším významným rizikovým faktorom je prudký nárast verejného dlhu. Deje sa tak vo všetkých svetových regiónoch a najmä v subsaharskej Afrike, kde od roku 2014 dlh vzrástol z 32,2 % na približne 45 % HDP (údaje z konca roka 2017). Pozadu nezostávajú ani Stredný východ a Severná Afrika, kde dlh vzrástol z 26,6 % na 42,3 % HDP.

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS