Značka Credendo nám pomohla k úspechu. Zákazníci to oceňujú


			Značka Credendo nám pomohla k úspechu. Zákazníci to oceňujú
17.1.2018 Poistný trh

Konkurenčný boj na slovenskom poistnom trhu v rámci poisťovania pohľadávok prebieha korektne a férovo. Prirodzene, každá z poisťovní sa snaží udržať si svoj poistný kmeň a hľadať nové biznis možnosti na získanie klientov.

„Buď sú to noví klienti, ktorí si v minulosti vôbec nepoisťovali pohľadávky, alebo práve naopak, požadujú zmenu,“ potvrdzuje v rozhovore pre portál oPoisteni.sk Marek Gašparík, riaditeľ pobočky Credendo – Short – Term EU Risks na Slovensku.

Marek Gašparík_Credendo

Ako vnímate súčasný trh s poistením pohľadávok? Prekvapilo vás na ňom niečo zaujímavé v posledných mesiacoch?
Poisťovne ešte do konca minulého roka odvádzali z povinného zmluvného poistenia 8 percent. Od januára 2017 štát takýto odvod vyberá zo všetkých nových neživotných poistiek. Za novo uzavreté poistné zmluvy možno považovať nielen novo uzatvorené zmluvy po 31. decembri 2016, ale aj prolongované zmluvy, pri ktorých poistenie pokračuje za zmenených poistných podmienok.

V našej slovenskej pobočke Credendo sme zmluvy prispôsobili potrebám klientov, čo bude pre nás znamenať zaplatiť odvod z takmer celého kmeňa poistných zmlúv. Pevne veríme, podobne ako aj ďalšie poisťovne na tunajšom trhu, že do budúcnosti bude daný odvod zrušený.

Doterajší osempercentný odvod z vybraného neživotného poistného má v tomto roku nahradiť nová daň. Jej sadzby dane majú diferencované podľa druhu poistenia...
Poistná daň je štandardnou v EÚ, považujeme ju za pomerne transparentnú. Dúfame, že rezort financií napokon neponechá aj 8 % odvod i daň súčasne. Nahradenie odvodu poistnou daňou nás síce neteší, ale aspoň by vyriešila existujúce nejasnosti ohľadom jeho platenia.

Od mája 2018 má začať platiť zákon o ochrane osobných údajov. Ako to máte v rámci vašej poisťovne zabezpečené?
Ochrana osobných údajov, teda Nariadenie General Data Protection Regulation (GDPR), sa nás, prirodzene, priamo dotýka. Nariadenie z EÚ si vyžaduje systémové zmeny a to vo viacerých oblastiach. Technologické aj organizačné zmeny riešime v centrále v rámci celej skupiny Credendo.

Aj naša slovenská pobočka je zaangažovaná do tohto procesu tak, aby sme na to boli v čase, kedy nadobudne zákon účinnosť, plne pripravení. V prvej fáze sme dôkladne zanalyzovali používané dokumenty a nastavili vnútorné postupy tak, ako nám káže legislatíva.

Od vášho rebrandingu ubehol už takmer rok. Ako toto obdobie spätne hodnotíte?
My, ako poisťovňa pôsobiaca na tunajšom trhu, ale i naši klienti a obchodní partneri, pozitívne vnímajú, že sme sa ako lokálny hráč stali súčasťou medzinárodne silnej skupiny Credendo. Klientom ponúkajú široký sortiment produktov, pričom pokrývajú obchodné i politické riziká po celom svete. Myslím, že aj všetci naši zamestnanci sú hrdí na to, že sú jej súčasťou.

Postupne sa nám otvárajú dvere aj do nových oblastí, v ktorých sme boli doteraz nováčikom, napríklad pokiaľ ide o zúčastňovanie sa rôznych tendrov. V niektorých sme boli blízko k úspechu, inde sme boli úspešní. Veríme, že aj budúcnosť ukáže správnosť tohto kroku, pôsobiť pod silnou značkou Credendo. Navyše, rok 2017 bol pre našu slovenskú poisťovňu historicky najúspešnejší, na čo sme právom hrdí.

Zaviedli ste vo vašich firemných procesoch nejaké technológie či inovácie za posledné mesiace?
Prostredníctvom SmartBridge môžu klienti spravovať svoju poistnú zmluvu priamo z ich informačného systému, čo výrazne šetrí čas. Zatiaľ táto novinka funguje v susednom Česku, kde je určená pre stredné a väčšie spoločnosti, nakoľko im uľahčuje administratívu a správu poistnej zmluvy.

Vďaka prepracovanému online systému sme predčasom rozšírili existujúce poistenie CREDIRECT a uviedli na trh produkt CREDI+. Ten umožňuje klientom online si dokúpiť dodatočnú poistnú kapacitu flexibilne podľa aktuálnej potreby. Koncom tohto roka sme pripravili pre klientov novinku, ktorou je mobilná aplikácia „Credendo Risk“.

Ide o aplikáciu, prostredníctvom ktorej môžu klienti v mobilných telefónoch získať informácie o tom, ako Credendo hodnotí rizikovosť jednotlivých krajín vo svete, dostávajú informácie o novinkách, prípadne si môžu pozrieť naše produktové portfólio v rámci skupiny Credendo. Verím, že aj táto novinka prispeje k ich spokojnosti so službami poisťovne.

Keď porovnáte trh v susednom Česku a na Slovensku, kde Credendo pôsobí, čo vaše aktivity spája, alebo naopak rozdeľuje?
Ja osobne vnímam, že slovenský podnikateľský trh je veľmi založený na osobných vzťahoch. Nie je taký veľký ako český trh, ale práve preto tu existuje priestor na budovanie kvalitných kontaktov, vysvetľovanie o produktoch a našich aktivitách na trhu. V susednom Česku badať vyššiu znalosť produktov u zákazníkov, takže je to príležitosť pre nás vzdelávať ich v danom smere aj na Slovensku.

Ako zmenu vašej značky pocítili makléri s ktorými spolupracujete?
Teší nás, že makléri sa neustále vzdelávajú v oblasti poistenia pohľadávok, viac mu rozumejú a vedia klientom aj ponúknuť. Rádovo sa to výraznejšie zlepšilo, možno dokonca povedať, že tieto znalosti vnímajú ako konkurenčnú výhodu oproti iným maklérom na trhu.

Klienti z toho môžu maximálne vyťažiť. Okrem dvoch produktov, ktoré im ako Credendo ponúkame, získajú okamžité hodnotenie rizika akejkoľvek krajiny alebo svetadielu. Sledujeme za nich nepretržite najvýznamnejšie rizikové parametre, získavajú od nás najdôležitejšie správy a rizikové politické analýzy, pričom tieto im pravidelne zasielame newslettrom.

Pokiaľ ide o fungovanie ostatných poisťovní v rámci poisťovania pohľadávok, ako vnímate vašu konkurenciu?
Konkurenčný boj na slovenskom trhu prebieha podľa môjho názoru férovo. Nie je tu žiadna cenová vojna, dokážeme fungovať bezproblémovo, s ponukou porovnateľných produktov, podobne ako iné komerčné poisťovne.

Snažíme sa udržať si svoj poistný kmeň a rozvíjať vzťahy s klientami. Na druhej strane, hľadáme možnosti a príležitosti na získanie nových zákazníkov. Existujú dve možnosti, kde možno vybudovať nový biznis. Buď sú to noví zákazníci, ktorí si v minulosti vôbec nepoisťovali pohľadávky, alebo takí, ktorí už majú s týmto poistením isté skúsenosti a vyžadujú zmenu.

Kam budú podľa vás smerovať ďalšie trendy v poisťovaní pohľadávok a ako ste na to pripravení?
Poistný trh v oblasti poistenia pohľadávok vnímame ako stále rastúci, hoci v roku 2017 sa tempo rastu oproti predchádzajúcim rokom spomalilo. Dosiahnuť historicky najlepší výsledok v doterajšom fungovaní je náročné, osobne ma však teší, že sa to slovenskej pobočke Credendo podarilo.

Na druhej strane, je to veľký záväzok. Zopakovať úspech bude oveľa ťažšie. Ukázalo sa, že sme rovnocenným hráčom na trhu s poistením pohľadávok a klientom ponúkame vysokú kvalitu služieb, o ktoré majú rastúci záujem.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články