Poisťovníctvo v roku 2017: Marek Gašparík, riaditeľ  Credendo – Short – Term EU Risks


			Poisťovníctvo v roku 2017: Marek Gašparík, riaditeľ  Credendo – Short – Term EU Risks
3.5.2017 Poistný trh

Držať krok s modernými trendami v IT je v dnešnej dobe nevyhnutné takmer v každej oblasti. Práve preto v Credendo – Short – Term EU Risks úvěrová pojišťovna neustále pracujú na inováciách online systému pre správu poistenia. „Je pre nás veľmi dôležité, aby klienti na Slovensku vnímali našu poisťovňu ako súčasť silnej skupiny v oblasti poistenia pohľadávok,“ prezrádza riaditeľ Marek Gašparík.

Ktoré dôležité momenty najviac ovplyvnili poistný trh v 2016, či už u nás, alebo vo svete? Prekvapilo či potešilo vás niečo?
Z môjho pohľadu sa poistný trh na Slovensku v roku 2016 v oblasti poistenia pohľadávok vyvíjal pozitívne. Svedčí o tom medziročný nárast zaplateného poistného o takmer 12 %, pričom verím, že v roku 2017 bude tento trend pokračovať. Zároveň sme ale zaznamenali správy zo sveta, ktoré nám indikujú zvýšenú delikvenciu v oblasti úhrady faktúr.

Podľa ABI (Asociácia britských poisťovní) narástol v roku 2016 počet poistných udalostí z titulu nezaplatenia faktúr o alarmujúcich 40 % v porovnaní s rokom 2015. V absolútnej hodnote predstavovala výška škôd 210 miliónov libier, čo je druhá najvyššia hodnota v histórii britského trhu.

Viac škôd bolo vyplatených len v roku 2009, kedy sa svetová ekonomika ocitla v hlbokej kríze. Verím, že práve tieto indikácie prinútia slovenských podnikateľov ešte viac sa zamyslieť nad významom a opodstatnením produktu poistenia pohľadávok.

Čím si prešla vaša poisťovňa v predchádzajúcich mesiacoch a ktoré priority sa vám podarilo zvládnuť? 
Naša poisťovňa má od decembra 2016 jediného akcionára, ktorým je belgická štátna úverová poisťovňa Credendo. V súvislosti s tým sa samozrejme zmenil aj názov našej pobočky. Dôležitejšie ako zmena názvu je, že došlo k nášmu stopercentnému začleneniu do silnej medzinárodnej skupiny, ktorá kryje riziká spojené s obchodnými transakciami po celom svete a ktorej pobočky nájdete v štrnástich európskych krajinách.

Čo považujete za najväčšiu inováciu v roku 2016 v oblasti poisťovníctva? Prezraďte tiež, ako sa snažíte držať krok s modernými IT trendami či inováciami?

Držať krok s modernými trendami v IT je v dnešnej dobe nevyhnutné takmer v každej oblasti. Práve preto neustále pracujeme na inováciach nášho online systému pre správu poistenia. Ten sme v roku 2016 doplnili o systém SmartBridge, ktorý bol vyvinutý priamo na základe praktických požiadaviek našich klientov.

Dokonca sme ním získali ocenenie ako finalista súťaže IT produkt roka 2016 v Českej republike. Prostredníctvom SmartBridge môžu naši klienti spravovať svoju zmluvu priamo z ich informačného systému, čo výrazne šetrí čas.

Vďaka prepracovanému online systému sme navyše mohli rozšíriť naše existujúce poistenie CREDIRECT a uviesť na trh produkt CREDI+. Ten umožňuje našim klientom dokúpiť si dodatočnú poistnú kapacitu flexibilne podľa aktuálnej potreby, a to úplne online.

Na čom chcete zapracovať, čo sa týka spolupráce s maklérmi, či už externými, alebo v rámci vlastnej maklérskej siete? Kde vidíte isté možnosti či riziká?
V rámci spolupráce s maklérskou sieťou sme už v roku 2016 zintenzívnili vzájomnú komunikáciu a edukáciu jednotlivých maklérov. A to nielen v oblasti poistenia pohľadávok, ale aj v oblasti poskytovania poistenia záruk, ktoré naša skupina Credendo ponúka aj na slovenskom trhu.

Súčasťou našej komunikácie smerom k maklérom bola aj prezentácia na SIBAF Fóre 2016. Bol som veľmi milo prekvapený pozitívnou spätnou väzbou od organizátora fóra a zároveň aj od maklérov a ostatných účastníkov tejto prezentácie. Začiatkom tohto roka sme zaznamenali prvé úspešné obchody v spolupráci s maklérmi, a preto v nastolenom trende plánujeme pokračovať aj naďalej.

Aké témy v oblasti poisťovníctva budú podľa vás hýbať slovenským poistným trhom v roku 2017? Ako ste na to pripravení?
Slovenským trhom v oblasti poisťovníctva začala hýbať hlavná téma, ktorá bola predmetom verejnej diskusie ešte koncom roka 2016. Je to dodatočný odvod vo výške 8 % z neživotného poistenia, a teda aj z poistenia pohľadávok. Napriek tomu, že sa po pôvodnom návrhu dodatočný odvod zaviedol len na novo uzatvorené zmluvy, prinútilo to každú poisťovňu zareagovať na túto novú legislatívnu úpravu.

Rovnako aj naša poisťovňa musela prijať opatrenia a upraviť interné procesy tak, aby sme na jednej strane napĺňali predstavy našich akcionárov, ale na druhej strane, aby sme zároveň vedeli ponúknuť dostatočne atraktívny produkt pre našich klientov.

Vymenujte hlavné ciele vašej poisťovne pre ďalšie mesiace, na ktoré sa budete zameriavať, či už v rámci celkovej stratégie, nových produktov či ďalšieho smerovania...
Rok 2017 sme začali s novým názvom našej poisťovne, CREDENDO, takže je pre nás veľmi dôležité, aby naši klienti na Slovensku vnímali našu poisťovňu ako súčasť silnej skupiny v oblasti poistenia pohľadávok. Tým sa nám rozšírili možnosti, aby sme vedeli klientom ponúknuť ešte komplexnejšie služby a lepší servis ako v minulosti.

Zároveň budeme naďalej podporovať a rozvíjať spoluprácu s maklérmi, ktorých vnímame ako veľmi významný prvok pri predaji a správe našich produktov. Ako som už spomínal skôr, v dnešnej modernej IT dobe stále pracujeme na vylepšovaní nášho ONLINE systému, ktorý umožňuje našim klientom jednoduchú, prehľadnú a hlavne veľmi efektívnu správu svojej poistky.  

Zdroj: oPoistení.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články