Marek Gašparík, Credendo: „Najúspešnejší rok slovenskej pobočky“


			Marek Gašparík, Credendo: „Najúspešnejší rok slovenskej pobočky“

Sú inovatívni, nedávno vylepšili svoj webový portál, majú prepracovaný online systém pre správu poistenia. Rok ubehol od ich rebrandingu, odkedy pôsobia pod novou značkou Credendo. 

„Sústredíme sa na dlhodobú spoluprácu so zákazníkmi, založenú na detailnom a vysoko individuálnom prístupe a vracia sa nám to v podobe ich lepšej informovanosti a záujme,“ prezrádza v rozhovore pre portál oPoisteni.sk Marek Gašparík, riaditeľ pobočky Credendo – Short – Term EU Risks na Slovensku.


Ako ste v tomto roku nastavili vašu produktovú stratégiu a čo bolo pre vás prioritou?

V rámci roka 2017 sme sa zamerali prioritne na dve oblasti. V prvej sme odprezentovali zmenu názvu našej poisťovne, nakoľko naším jediným akcionárom sa stala belgická úverová poisťovňa Credendo – Export Credit Agency.

Spoločné meno a jednotná vizuálna identita prispeli k lepšej viditeľnosti skupiny Credendo a k prehľadnejšej ponuke služieb nielen v rámci tunajšieho poistného trhu, ale v rámci celej Európy. Pozitívne túto zmenu pocítili aj naši klienti, nakoľko sme sa z lokálneho hráča zmenili na medzinárodného hráča v oblasti poisťovania pohľadávok.

Naďalej poskytujeme dva štandardné produkty, a to poistenie pohľadávok i poistenie záruk. Aj v týchto produktových líniách sme zaviedli viacero inovácií v prospech zákazníkov. V rámci prolongácie zmlúv sme im vylepšovali poistné podmienky tak, aby čo najviac vyhovovali ich súčasným i budúcim potrebám.

Aké ďalšie inovácie ste pripravili pre klientov v predchádzajúcom období?

Vylepšili sme online procesy pre klientov, k zmenám došlo aj v rámci našich interných predpisov pri schvaľovaní poistných limitov, ale tiež pri paušálnom poistení pre nemenovaných odberateľov. Dôležité pre nás bolo produkt presne zacieliť na daného zákazníka a konkrétny segment jeho podnikania.

Za pobočku Credendo na Slovensku sme spokojní s vývojom na trhu pri poskytovaní záručných poistiek, nakoľko zákazníci ich radi využívajú v rámci svojho biznisu. Dôvodom ich obľúbenosti je, že nezvyšujú úverovú angažovanosť poisteného u bánk a umožňujú uvoľniť priestor schválených úverových rámcov pre využitie iných bankových produktov.

Dotýka sa prioritne napríklad klientov z oblasti stavebníctva, ale i z iných priemyselných segmentov na trhu. Potenciál v ďalších mesiacoch vnímame napríklad u firiem z oblasti strojárstva ale napríklad i zdravotníckeho sektora, ktoré sa častokrát zúčastňujú rôznych typov verejného obstarávania a v rámci daného procesu sú od nich požadované aj záručné poistky.

Od novembra 2017 platí novela zákona o verejnom obstarávaní. Došlo k zmenám aj v rámci záručných poistiek?

Žiaľ, úprava zákona o verejnom obstarávaní nezakotvila do praxe priamo využívanie záručných poistiek, ako je tomu napríklad v českej legislatíve. Nie je to síce štandardný produkt vo všetkých poisťovniach na poistnom trhu, predpokladáme však, že časom sa dostane aj do slovenského legislatívneho procesu, podobne ako to funguje v zahraničí. Je pred nami dlhá a náročná cesta, pevne však veríme, že na konci bude úspešná.

Ktoré z uvedených produktov patria medzi najžiadanejšie na tunajšom trhu a čomu to pripisujete?

Firmy sa potrebujú chrániť poistením pohľadávok a práve tento produkt tvorí gro nášho biznisu. Poukazujú to aj naše štatistiky, ktoré potvrdzujú, že 95 % vybraného poistného tvorí práve poistenie pohľadávok. Spoločnostiam vieme poskytnúť aj komplexný servis spojený s ich vymáhaním. V neposlednom rade, veľký priestor aj do budúcnosti vnímame pri využívaní záručných poistiek.

Vaše produkty ponúkate aj prostredníctvom maklérskych spoločností. V čom bol pre nich rok 2017 výnimočný?

Teší nás, že makléri sa v posledných mesiacoch zaktivizovali a klienti majú lepšie znalosti o našich produktoch. Len dobre informovaný maklér vie ponúknuť zákazníkom tie správne informácie.

Sústredíme sa na dlhodobú spoluprácu so zákazníkmi, založenú na detailnom a vysoko individuálnom prístupe a vracia sa nám v podobe ich lepšej informovanosti a záujmu. Čím viac poisťovaniu pohľadávok klienti rozumejú, tým skôr budú dané služby využívať, nakoľko je to pre nich nemalým prínosom v každodennej praxi.

Sú vaše produkty na tunajšom trhu úplne rovnaké, aké ponúka vaša skupina v zahraničí, alebo individualizované pre potreby slovenských klientov?

Produkty v rámci našej skupiny Credendo sú v princípe štandardizované vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, samozrejme s prihliadnutím na isté zvyklosti na lokálnom trhu. Dotýka sa to poisťovania pohľadávok i poskytovania záručných poistiek. Na Slovensku ponúkame istú nadstavbu produktov pre tuzemských klientov a snažíme byť pre nich inovátorom.

Prinášame tiež poznatky z poistného trhu okolitých krajín, napríklad z Česka, Nemecka, Belgicka alebo Poľska a ak sú pre našich zákazníkov prínosom, zavádzame ich do praxe. Každý poistný trh má isté špecifiká a v dnešnej dobe globalizácie sa začínajú vzájomne približovať, spoločne vzájomne kooperovať.

Napríklad v susednom Česku je trh v rámci poisťovania pohľadávok pomerne nasýtený, nerastie takým tempom ako na Slovensku, avšak migrácia zákazníkov z jednej poisťovne do druhej je tam viditeľne väčšia. Na Slovensku je potenciál nových klientov stále pomerne veľký. To dokazujú aj výsledky našej slovenskej pobočky, ktorá v roku 2017 dosiahla historicky najlepšie výsledky pri výbere poistného.

V čom sú špecifické požiadavky vašich zákazníkov z radov malých, stredných i veľkých – nadnárodných firiem? Zvyknú využívať všetky typy vašich produktov, alebo aké sú ich nároky v tomto smere?

Menší zákazníci preferujú pri poskytovaní služieb rýchlosť, nepotrebujú vysoké poistné limity, ale len základné vysvetlenie o produktoch. Na základe týchto informácií vedia veľmi efektívne fungovať. Strední a väčší zákazníci požadujú vyššie poistné limity, majú náročnejších odberateľov, pričom platobné podmienky majú inak nastavené ako veľké nadnárodné korporácie.

Preferujú individuálny prístup, aj vzhľadom k iným odberateľom s ktorými obchodujú. Napríklad máme zákazníka, ktorý produkuje výrobky na Ukrajinu a máloktorá poisťovňa mu vie poskytnúť potrebný poistný limit. My na to máme špecificky určené podmienky, v rámci ktorých mu dané služby vieme zabezpečiť.

Chystáte do budúcnosti nejaké novinky v rámci produktovej stratégie, alebo čo chystáte inovovať?

Pre zákazníkov sme vylepšili náš webový portál, pokiaľ ide o jeho grafickú úpravu i prehľadnosť. Máme výborne prepracovaný online systém pre správu poistenia, ktorý sme vlani doplnili o systém Smart Bridge. Produkt automatizuje opakované úkony spojené s úverovým poistením, čím znižuje administratívne zaťaženie podnikateľov.

Snažíme sa klientom spríjemňovať užívateľské prostredie a prinášať im aj ďalšie novinky. Napríklad sme im pripravili online ale i v printovej forme niečo ako bedeker s názvom „Ako na poisťovanie pohľadávok“,, tzv. desatoro o poistení a poradenstvo v tomto smere. Každý zákazník si v ňom nájde to „svoje“ a veríme, že mu poskytne základné prvotné rady, ako má postupovať v rôznych životných situáciách.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články