Credendo zlúči svoje špecializované úverové poisťovne do jednej spoločnosti 


			Credendo zlúči svoje špecializované úverové poisťovne do jednej spoločnosti 

Skupina Credendo oznamuje zamýšľanú fúziu dvoch svojich špecializovaných úverových poisťovní, Credendo – Excess & Surety a Credendo – Single Risk plánovanú na prvú polovicu roka 2021.

Cieľom je v súlade s víziou spoločnosti Credendo ponúknuť komplexné riešenia v oblasti úverového poistenia dostupné pre všetky veľkosti a typy podnikov a pokrytie rizík po celom svete.

  • Fúzia plánovaná na prvú polovicu roka 2021 spojí všetky špecializované línie úverového poistenia a poistenia záruk do jednej spoločnosti. Nový subjekt Credendo – Guratantees & Speciality Risks podporí rastové ambície oboch spoločností.
  • So splateným kapitálom vo výške 135 miliónov EUR sa Credendo - Guatantees & Speciality Risks so sídlom v Bruseli a rozsiahlou sieťou pobočiek v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Poľsku, Španielsku a Švajčiarsku stane významným špecializovaným poisťovateľom ponúkajúcim poistenie záruk, poistenie excess of loss a single risk
  • Vďaka fúzii vznikne nový významný hráč na trhu špecializovaného úverového poistenia a záruk. Cieľom je otvoriť sa novým trhom a získať nových klientov, ktorí budú ťažiť zo širokej škály prostriedkov a rozširovania distribučných kanálov. O inovatívnom nastavení spoločnosti svedčí jej revolučný produkt v oblasti poistenia záruk (SurTech) a unikátny produkt excess of loss.

Fúzia je stále predmetom všetkých potrebných regulačných povolení. 

Rozšírenie obchodnej činnosti špecializovaných línií úverového poistenia

„Tým, že sa staneme dôležitým strategickým partnerom našich klientov a spojením odborných znalostí, flexibility a inovatívnych technológií, ktoré sa stali základom úspechu našich dvoch špecializovaných poisťovní, máme skvelú príležitosť využiť volatílne trhové prostredie. Credendo – Guarantees & Speciality Risks spája dva z našich subjektov, ktoré sa vzhľadom k svojmu geografickému umiestneniu aj vzhľadom k svojej činnosti veľmi dobre dopĺňajú, a to tak z hľadiska svojej činnosti, ako aj z geografického hľadiska a budú mať trvalý vplyv na rozvoj podnikania,“ uvádza Dirk Terweduwe, generálny riaditeľ skupiny Credendo.

Credendo – Excess & Surety ako špecializovaná úverová poisťovňa poskytujúca na európskom trhu excess of loss, top-up cover a poistenie záruk vykazuje nepretržitý rast. Eckhard Horst, generálny riaditeľ Credendo – Excess & Surety hovorí: „To, že sa staneme väčším hráčom, podporuje našu stratégiu rozvoja ďalších kapacít na uspokojenie rastúceho dopytu zo strany veľkých korporácií i malých a stredných podnikov, najmä pokiaľ ide o poistenie záruk. Pomôže to cieľu uvedenia našich produktov na ďalšie trhy, kde je aktívna Credendo – Excess & Surety a vývoju inovatívnych technologických riešení stavajúcich na platforme Credendo Booster.“

Michael Frank, generálny riaditeľ Credendo - Single Risk hovorí: „Sme nadšení, že zjednotíme svoje subjekty aj aktivity, aby sme získali vedúce postavenie na trhu špecializovaného poistenia. Pre tých, ktorí s nami spolupracujú, to bude naozajstný prínos, pretože cieľom plánovanej fúzie je posilnenie našej kapitálovej základne a finančnej spoľahlivosti. Budúca entita bude schopná uspokojiť takých klientov, ako sú banky.“

Európska stopa

So svojím sídlom v Bruseli a tímami v deviatich krajinách (Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švajčiarsko) bude nový subjekt fungovať pod vedením Eckharda Horsta, súčasného generálneho riaditeľa Credendo - Excess & Surety, s podporou troch Business Lines manažérov, z ktorých každý bude zodpovedný za špecializovanú líniu úverového poistenia.

Annet de Grooth so sídlom v Amsterdame bude koordinovať poistenia záruk, Marco Sensi bude z Talianska koordinovať poistenia excess of loss a Kerlijne Van Steen, ktorá nedávno nastúpila do Credendo - Single Risks vo Švajčiarsku, bude koordinovať poistenie single risk.

   

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články