Christoph Witte: Čím dlhšie bude neistota trvať, tým viac ekonomického potenciálu príde nazmar


			Christoph Witte: Čím dlhšie bude neistota trvať, tým viac ekonomického potenciálu príde nazmar
6.5.2020 Rozhovory

Aktuálnej kríze sa zrejme nikto úplne nevyhne. Svetová ekonomika sa náhle a neočakávane zastavila v rozsahu, ktorý nemá v mierových časoch obdobu.

Hoci prijaté opatrenia sú účinné v boji proti pandémii covid-19, zároveň dramaticky obmedzujú hospodársky rast a obchodné podmienky. Ako Credendo reaguje na aktuálnu situáciu? A čo môžeme očakávať, až kríza ustúpi? O tom hovorí Christoph Witte, generálny riaditeľ a člen predstavenstva Credendo - Short-Term EU Risks.
  
Čelíme bezprecedentnej kríze. Možno odhadnúť, aké dlhé obdobie neistoty je ešte pred nami?
Pandémia prekvapila všetky vlády. Zatiaľ nikto nevie, ako sa bude vírus v budúcnosti správať. Niektoré európske štáty už začali opatrne uvoľňovať prijaté opatrenia, ale vlády pravdepodobne zrušia každé nariadenie až vo chvíli, keď bude k dispozícii vakcína aspoň pre všetky ohrozené osoby.

Mnoho odborníkov očakáva, že by to mohlo byť ešte pred koncom tohto roka. Ak sa to podarí, čaká nás budúci rok veľmi silný hospodársky rast. Avšak čím dlhšie bude trvať súčasné obdobie neistoty, tým viac ekonomického potenciálu príde nazmar, a tým slabšie bude následné hospodárske oživenie.
 
Ako reagujete na aktuálnu situáciu? Aktualizovalo Credendo ratingy komerčného a politického rizika jednotlivých krajín? 
Credendo pravidelne monitoruje rizikovosť krajín i jednotlivých sektorov. Naši klienti majú k dispozícii informácie nielen o rizikovosti ich odberateľského portfólia, ale aj o vývoji politickej a ekonomickej situácie v mnohých krajinách sveta. Akonáhle sa ukázalo, že pandémia covid-19 stiahne svetovú ekonomiku do najhoršej recesie od roku 1929, Credendo zrevidovalo ratingy jednotlivých krajín a sektorov.

Či už hovoríme o vyspelých alebo rozvojových krajinách, súčasnej kríze nemôže uniknúť žiadna z nich. Mnoho rozvíjajúcich sa trhov bolo na zvládnutie hospodárskeho útlmu celkom dobre pripravených, ale vzhľadom k hlbokej recesii spôsobenej narušením obchodu, klesajúcimi cenami komodít a odlivom kapitálu, muselo Credendo znížiť rating politického rizika väčšiny rozvíjajúcich sa trhov.

Ako už bolo povedané, svet mieri k najzávažnejšej recesii od roku 1929, a preto Credendo celosvetovo znížilo väčšine krajín tiež rating komerčných rizík. Akonáhle ekonomiky porastú, mal by byť rating príslušných krajín opäť zvýšený. 
 
Ako situácia ovplyvňuje rating poistených odberateľov?
Len málo spoločností môže uniknúť zhoršujúcemu sa ekonomickému prostrediu, ktorému čelia v rámci svojich krajín a sektorov. Credendo preto postupne reviduje hodnotenie jednotlivých poistených odberateľov s cieľom zohľadniť, ako sú súčasnou pandémiou ovplyvnení. Väčšina revízií pravdepodobne povedie k zníženiu ratingu a Credendo bude starostlivo prehodnocovať svoj prístup k riziku.
 
Prejavila sa už aktuálna situácia na výšku škôd alebo čakáte, že k tomu ešte len dôjde?
Zhoršujúca sa ekonomická situácia sa takmer automaticky premieta do rastúceho počtu faktúr, ktoré nie sú včas uhradené. Ako úverová poisťovňa zvyčajne zaznamenávame nárast poistných udalostí zhruba deväť mesiacov po tom, čo ekonomika skĺzne do recesie.

Tentoraz však očakávame, že vplyv bude rýchlejší, pretože opatrenia proti šíreniu vírusu okamžite ovplyvnili likviditu mnohých spoločností. Zatiaľ nepozorujeme nárast poistných udalostí, pretože naši klienti nás musia informovať o prípadných oneskorených platbách spravidla 90 dní po dátume splatnosti faktúry. Ale sme tu a sme pripravení plniť svoje úlohy úverovej poisťovne.
 
Čo môžeme očakávať, až kríza ustúpi?
Väčšina najvyspelejších krajín pripravuje balíčky na podporu ekonomiky v úplne nebývalom rozsahu. Vlády majú v reakcii na tento exogénny šok samozrejme právo poskytnúť svojim ekonomikám masívnu podporu. Avšak výsledkom bude obrovský nárast verejného dlhu, a ten sa bude musieť tak ako tak znova zaplatiť. Nasledovať bude zrejme zvýšenie daní, čo by mohlo v strednodobom horizonte znížiť hospodársky rast.
 
Akým rizikám budú firmy čeliť v priebehu najbližších mesiacov a na čo by sa mali pripraviť? A ako im môže Credendo pomôcť?
Pandémia covid-19 ovplyvňuje spoločnosti po celom svete a vo veľmi rôznorodých odvetviach. Veľa ich bude čeliť problémom s likviditou a niekedy budú straty tak veľké, že ovplyvnia aj ich solventnosť. Môžeme teda očakávať výrazný nárast počtu neuhradených platieb.

Je dôležité, aby sme sa na takú situáciu všetci pripravili, zaistili naše pohľadávky a ku každému prípadu pristupovali individuálne. Credendo svojim klientom ponúka nielen prevzatie všetkých významných rizík, ale aj odborné znalosti, podporu pri vymáhaní nezaplatených faktúr alebo vyjednávanie splátkových kalendárov s dlžníkmi.  
 
Nachádzame sa v situácii, ktorú si nedávno nikto ani nevedel predstaviť. Ako ste sa s ňou vysporiadali vy ako spoločnosť? Ako sa vám podarilo zaistiť stabilitu a kontinuitu v týchto nepriaznivých podmienkach? 
V Credendo robíme maximum, aby sme našim klientom poskytovali služby nepretržite bez ohľadu na situáciu. Naše systémy aj zamestnanci, ktorí už skôr príležitostne pracovali z domu - to všetko bolo veľmi dobre pripravené, a preto sme boli schopní zabezpečiť prevádzkovú kontinuitu a pokračovať v činnosti.

Náš tím vzniknutú situáciu bez zaváhania zvládol. Avšak ani tie najlepšie moderné komunikačné nástroje nemôžu nahradiť ľudské kontakty, preto sa už tešíme, až sa všetko vráti do normálu a budeme sa môcť znovu osobne stretnúť s našimi kolegami i klientmi...
 
Pravdepodobne budete súhlasiť, že aktuálna situácia nie je všeobecne priaznivá. Môžeme na nej predsa nájsť niečo pozitívne?
Môžeme byť hrdí, že sa nám podarilo zaistiť neprerušenú prevádzku s ohľadom na našich klientov i zamestnancov. Videokonferencie sme samozrejme využívali už v minulosti, ale teraz si uvedomujeme, že nám tieto nástroje umožňujú vykonávať prácu a pritom obmedziť cestovanie a s ním súvisiace škody na životnom prostredí. 
 
Čo by ste v tejto kríze odkázal Vašim klientom?
Kríza sa vyvíja veľmi rýchlo, uistite sa, že obchodujete v bezpečných podmienkach! Credendo je tu, aby Vás podporilo. Naša poisťovňa je súčasťou silnej európskej skupiny. Credendo má za sebou takmer storočnú existenciu a prešlo mnohými neľahkými obdobiami našej novodobej histórie. Aj dnes stojíme na pevných základoch, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

Súvisiace články