CREDENDO: Úspešný rok 2019 a minimálne dopady pandémie na prvý štvrťrok 2020


			CREDENDO: Úspešný rok 2019 a minimálne dopady pandémie na prvý štvrťrok 2020

Skupina Credendo vykázala v roku 2019 prevádzkový zisk 46,5 miliónov EUR, čo predstavuje medziročné zvýšenie o 22 %.

Vďaka vynikajúcemu finančnému výsledku 229 miliónov EUR dosiahlo Credendo rekordný konsolidovaný zisk vo výške 270 miliónov EUR. Pandémia covid-19 prevádzkový výsledok skupiny Credendo za prvý štvrťrok tohto roka neovplyvnila.

Kľúčové čísla roku 2019

Napriek menej priaznivej ekonomickej klíme, bolo hrubé predpísané poistné za minulý rok o 7 % vyššie ako v roku 2018 a predstavovalo celkovo 343,7 miliónov EUR. Hodnota poistených transakcií mierne poklesla, a to na 84,6 miliardy EUR.

Nižší počet vyplatených poistných plnení a väčší objem úspešne vymožených pohľadávok viedol k zníženiu škodového pomeru (loss ratio) na 40,8 %.

„Credendo sa môže obzrieť za vynikajúcim rokom, ktorý pre skupinu znamenal zvýšenie prevádzkového zisku o 22 %, na 46,5 milióna EUR. Vďaka oživeniu finančných trhov v roku 2019 Credendo tiež vykázalo výborný finančný výsledok vo výške 229 miliónov EUR,“ uvádza generálny riaditeľ skupiny Credendo, Dirk Terweduwe.

„To znamená nárast konsolidovaného zisku na 270 miliónov EUR. Tento zisk poslúži ako rezerva pre náročné výzvy roku 2020,“ dodáva Dirk Terweduwe. Konsolidovaný vlastný kapitál skupiny Credendo predstavuje 2,81 miliardy EUR a zadlženie Credendo je nulové. Materská spoločnosť Credendo - Export Credit Agency má rating AA od S&P Global.                                 

Geografické rozloženie rizík je nasledovné: Európska únia: 32,2 %; Ázia: 26,9 %; Afrika: 17,3 %; ostatné európske krajiny: 10,2 %; Stredná a Južná Amerika: 9,5 %; Severná Amerika: 3,2 %; Oceánia: 0,6%.

Výnimočný rok 2019 a bezprecedentné výzvy roku 2020

Rekordný zisk vo výške 270 miliónov EUR, ktoré Credendodosiahlo v roku 2019, poslúži ako rezerva pre náročný rok 2020. Hoci prevádzkový výsledok skupiny Credendo za prvý štvrťrok 2020 pandémia covid-19 neovplyvnila, bude tento rok pre firmy bezpochyby nesmierne náročný a úverové poisťovne budú čeliť mnohým veľkým výzvam. V kontexte tejto bezprecedentnej situácie bude Credendo naďalej plniť svoju úlohu a podporovať ekonomiku.

Celú správu (v angličtine) nájdete tu.

Zdroj: Credendo

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články