Thomas Cook, Nemecko: Ako to dopadne s náhradou škôd?  


			Thomas Cook, Nemecko: Ako to dopadne s náhradou škôd?  
14.1.2020 Škody, Zahraničie

Odškodnenie klientov cestovnej kancelárie Thomas Cook sa stáva v Nemecku politickým problémom.

Zo stanoviska spolkovej vlády vyplýva, že klienti majú byť odškodnení. Na druhej strane bol zhruba v polovici decembra 2019 tento bod stiahnutý z programu rozpočtového výboru Spolkového snemu.

Dôvodom bola pravdepodobne tá skutočnosť, že vláda hľadá právnu základňu a rozpočtový titul, na základe ktorých by mohla byť poškodeným klientom vyplatená pomoc z prostriedkov poskytnutých daňovými poplatníkmi. V tejto súvislosti zažalovala spoločnosť MyRight, ktorá poskytuje právne služby, spolkovú vládu. 

Keďže poistné plnenie poisťovňou Zurich bolo vyplatené, ale zďaleka nepokrylo spôsobené škody, oznámila 11. 12. 2019 spolková vláda, že chce nemeckých klientov [1] postihnutých úpadkom cestovnej kancelárie Thomas Cook odškodniť. Z pohľadu spoločnosti MyRight toto oznámenie neznamená uznanie právnej povinnosti a okrem toho zatiaľ nenastali žiadne platby.  

Poškodení potrebujú podľa spoločnosti MyRight právnu istotu a nie nejasné oznámenia. Preto bola podaná na krajskom súde Berlín (Landgericht Berlin) žaloba, ktorá by mala prinútiť spolkovú vládu k záväznému vyjadreniu. Ide o vzorovú žalobu, ktorá sa týka dvoch cestujúcich, ktorí už týždne čakajú na svoje peniaze. Žalobu vypracoval skúsený a erudovaný právnik, ktorý napríklad zastupoval nemeckú spoločnosť Deutsche Umwelthilfe v procesoch týkajúcich sa zákazu alebo obmedzenia vjazdu áut s dieselovým motorom do niektorých nemeckých miest.  

V článku zverejnenom portálom Versicherungswirtschaftheute sa ďalej uvádza, že cestujúci za paušál majú podľa práva EÚ v prípade bankrotu cestovnej kancelárie nárok na úplnú úhradu nákladov. Nemecko ale túto povinnosť zrejme chybne implementovalo do nemeckého práva. Pre prípad insolvencie cestovnej kancelárie bolo síce zavedené poistenie pre prípad úpadku, ale celkové odškodné bolo zastropovanie na 110 mil. eur.  

Náklady na spiatočné lety turistov, ktorí boli prekvapení na dovolenke spomenutým úpadkom cestovnej kancelárie Thomas Cook, a odškodnenie za nerealizované cesty sa podľa poisťovne Zurich vyšplhalo na celkových 347 mil. eur. Táto poisťovňa môže ale poskytnúť poistné plnenie len do výšky 50,4 mil. eur, pretože okolo 60 mil. eur padlo už na spiatočné cesty príslušných klientov cestovnej kancelárie Thomas Cook. To znamená, že klienti mohli počítať s tým, že z titulu poistenia im bude uhradené len 17,5 % ich celkových nárokov. Teda zvyšných 82,5 % by mal uhradiť štát. 

Spolková vláda prisľúbila uhradiť vzniknutý rozdiel. Doteraz ale nie je jasné, kedy a akým spôsobom budú peniaze poskytnuté. Ak by spolková vláda riadne implementovala danú smernicu, tak už dávno by boli poškodené osoby odškodnené, ako napríklad v Spojenom kráľovstve.

Preto existuje nárok na náhradu škody voči štátu. Pre úplnosť treba dodať, že spoločnosť MyRight už v liste zo 6. 11. 2019 adresovanom kancelárke Angele Merkelovej uviedla, že štát zažaluje, pokiaľ nebude poškodeným klientom cestovnej kancelárie Thomas Cook daný záväzný prísľub ohľadom odškodnenia.

[1] Poplatky za dopravu, pobyt a stravovanie sú cestovnou kanceláriou stanovené paušálnou sumou. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články