Nemecko: On-line poistných zmlúv zvoľna pribúda


			Nemecko: On-line poistných zmlúv zvoľna pribúda
25.6.2020 Zahraničie

Poistných zmlúv dohodnutých po internete v Nemecku je stále viac. Platí to ale hlavne pre „jednoduché" poistenie, ako sú zmluvy na autá, doplnkové zdravotné poistenie, občianska zodpovednosť, poistenie domácnosti alebo poistenie právnej ochrany.

Pri týchto druhoch je už uzatvárané asi 20 až 32 % on-line priamo na porovnávačoch.

V posledných 2 rokoch bolo 23 % poisteni bolo realizovaných on-line. Avšak stále zohráva hlavnú úlohu v rozhodovaní o výbere predajného kanála komplexita a náročnosť príslušného produktu. V štyroch pätinách prípadov by tak ale ľudia radšej stále vyhľadali poradca alebo pobočku poisťovateľa, aby dojednali svoje zmluvy.

Na druhom mieste podľa preferovaného spôsobu uzatvorenia poistenia je so 71% návšteva „poisťováka" doma, aj keď táto voľba v priebehu času stráca atraktivitu (2009: ešte 84 %). Tieto závery vyplynuli z klientskeho monitoru obchodných ciest spoločnosti Sirius Campus uskutočneného vlani na vzorke 7563 oslovených.   

Až pozície tri a štyri patria podľa štúdie maklérom (51 %) a bankovým poradcom (43 %). Pripravenosť samostatne dojednať poistenie on-line priamo na webe poisťovne alebo na porovnávači dosiahla v minulom roku úroveň 41 % respondentov, čo zodpovedalo 5. miestu medzi obchodnými kanálmi. V desaťročnom porovnaní ide súčasne prakticky o zdvojnásobení ochoty (2009: 24 %) a teda zrejmý silný trend.

Akceptácia poisťovacieho poradcu zostáva konštantná naprieč všetkými vekovými skupinami. Pripravenosť zjednať poistenie on-line je podľa štúdie najvyšší v skupine respondentov do 40 rokov (54 %) a s rastúcim vekom potom kontinuálne klesá. Avšak všetky tieto dáta sa týkajú stupňa prijatia a teoretických preferencií rôznych kanálov k uzavretiu poistenia. Nevypovedá nič o skutočnom spôsobe dojednávaní zmlúv v praxi podľa vekových skupín. 

„Zjavne z výsledkov vyplýva, že očakávania mladých ľudí vzhľadom k on-line uzatvárania poistenia neboli alebo nie sú naplnené, takže sa radšej obracajú na klasického zástupcu poisťovní. Alebo naopak: poisťovací poradca či sprostredkovateľ vie klienta obslúžiť so zreteľom na jeho záujmy individuálne lepšie ako on-line ponuka," zhrnul závery štúdie Oliver Gaedeke, zakladateľ a konateľ spoločnosti Sirius Campus.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články