Postavenie Insurtech na nemeckom trhu. Zo súpera je spojenec!


			Postavenie Insurtech na nemeckom trhu. Zo súpera je spojenec!
2.7.2019 Poistný trh

InsurTech sú čím ďalej menej pokladané za potenciálne ohrozenie trhu a už dlhší čas nesporne patria do nemeckého poisťovníctva. Stále viac vsádzajú na evolúciu a kooperáciu než na revolúciu a konkurenciu.

V časopise Versicherungswirtschaft bol zverejnený mimoriadne zaujímavý, informačne bohatý a analytický článok Wernera Schirmer o historickom vývoji nemeckých InsurTech, o ich úlohe na trhu, investovanom kapitále do ich rozvoja, ale aj o politike poisťovateľov vo vzťahu k nim a nakoniec o strategických otázkach, ako je napríklad postoj poisťovateľov predovšetkým k veľkým americkým technologickým firmám. 

Historické ohliadnutie sa 

Schirmer začína článok konštatovaním, že úplne presne nedá začiatok nemeckých InsurTech stanoviť. Za predchodcu možno v každom prípade pokladať prvého britského priameho poisťovateľa (Top UK), ktorý v roku 1982 začal s telefonickou ponukou poistenia. V Nemecku možno považovať za medzník v rozvoji elektronického obchodu vstup priameho poisťovateľa Cosmos Direkt na trh v roku 1996. Táto spoločnosť sa medzitým stala súčasťou skupiny Generali a teraz by mohla byť najväčším svetovým priamym poisťovateľom v segmente životného poistenia.

V roku 1999 začala online predaj poisťovňa Huk-Coburg a tiež Allianz začala predávať poistenie priamo prostredníctvom spoločnosti Allianz 24, ktorá sa neskôr stala známou pod menom Allsecur. V rovnakom roku začali fungovať aj nemecké online porovnávacie portály. Prvým bola spoločnosť Check24, na ktorú nadviazala v roku 2000 spoločnosť FinanceScout24. Portál Check24 je dnes s dosť veľkým náskokom trhovým lídrom, pokiaľ ide o počet sprostredkovaných poistných zmlúv pri poistení zodpovednosti z prevádzky vozidla a naposledy vykázal vrátane svojich iných porovnávacích portálov (napr. v energetickom sektore) obrat vo výške okolo 500 mil. eur.  

V roku 2000 bol založený výhradne online pôsobiaci poisťovateľ HUK24, ktorý je až do dnes najúspešnejším nemeckým online poisťovateľom. Prvé mobilné aplikácie od etablovaného poisťovateľa bola k dispozícii od roku 2010 a pochádzali od spoločnosti Ergo direkt, dcérskej firmy zaisťovne Munich Re.

V roku 2010 nastala tiež hodina „pravých" InsurTech. Digitálni správcovia poistných zmlúv, ako napríklad Simplr mohli klientom poskytnúť tiež prehľad o ich poistných zmluvách, kontách či depozitoch. V tom istom roku vstúpil na trh aj v tej dobe prvej Peer-to-Peer poistiteľ Friendsurance, ktorý umožnil vzájomné poistenie drobných škôd [1] v rámci skupiny užívateľov, kým väčšie škody likvidovali zúčastnení poisťovatelia.


Mohlo by vás zaujímať: Podmienky na získanie úveru sa opäť menia


V roku 2013 odštartovali digitálni poisťovací makléri ako napríklad Knip a neskôr Clark, Wefox a Getsafe. Pôsobia spravidla aj ako správcovia poistných zmlúv a ponúkajú porovnanie poistných produktov. Koncom roku 2013 bola prvýkrát na nemeckom poistnom trhu poistenia zodpovednosti z prevádzky vozidla ponúknutý spoločnosťou SV Versicherung telematická tarifa. Nasledovali ju poisťovne Admiral Direkt, Allianz, AXA, Generali, Signal Iduna a VHV. Čisto digitálni poisťovatelia boli založení v zásade až v roku 2015. K tzv. predchodcom patrila napr. spoločnosť Deutsche Familienversicherung (DFV) a zdravotná poisťovňa Ottonova.  

Kapitál investovaný do nemeckých InsurTech

Rizikový kapitál investovaný do InsurTech naznačuje ich budúci rozvoj a je tiež informácie pre ďalších investorov, ktorí hľadajú oblasť výhodného investovania. Schmirmer uvádza, že podať prehľad o investovanom kapitáli je komplikované, a to z dôvodu nízkej transparentnosti a potom aj z dôvodu veľmi rýchlych zmien na trhu. Napriek tomu sa pokúsil na základe príslušných tlačových oznámení a údajov jednej databanky o odhad, ktorý je prezentovaný nižšie. 


Mohlo by vás zaujímať: Idete na dlhú cestu autom? Toto dodržiavajte


Rizikový kapitál investovaný do německých InsurTech v roce 2018 (mil. USD – odhad)

Z tohto prehľadu jasne vyplýva, že väčšina rizikových investícií v roku 2018 smerovala k digitálnym poisťovateľom. Ukazuje sa, že sa im v zásade darí získavať licencie od BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - Spolkový ústav pre dohľad nad finančnými službami). 

Kooperácia vybraných poisťovateľov a zaisťovateľov (nielen nemeckých) s InsurTech
Allianz

Allianz vykazuje ako kooperačných partnerov napríklad poločnosti JD.com, Visa a Panasonic a má kapitálovú účasť v Simplesurance, Lemonade a N26. Investície do IT predstavujú ročne cca 3,5 mld. eur. V roku 2018 bolo zrejme investovaných len do digitalizácie 840 mil. eur, medzi iným do vybudovania európskeho priameho poisťovateľa Allianz Direct. 

AXA

AXA disponuje podľa Schirmera doteraz najsľubnejšou stratégií v oblasti InsurTech zo všetkých poisťovní, ktoré banka (tj. Landesbank Baden-Württemberg - LBBW), v ktorej Schirmer pôsobí, analyzovala. Dokazujú to prominentní kooperační partneri (napríklad Alibaba, Ebay, Facebook a Uber), podpora InsurTech (napríklad Digital Lab a inkubátory), ale aj kapitálové účasti (napríklad Policy Genius a Limelight). 

Generali

Tento koncern kooperuje so spoločnosťami Nest Labs / Google a Devolo (zabezpečenie domu / domácnosti). V poslednej dobe zaujala pozornosť napríklad spolupráca tejto skupiny so spoločnosťami Etherics und Shift Cryptosecurity (poistenie kryptomien) a Skin Vision (prevencia rakoviny kože). V Indii zaviedli hlásení škodových udalostí cez WhatsApp. 

Hannover Re

Ako zaisťovateľ nie je Hannover Re pod takým veľkým tlakom digitalizácie ako poisťovatelia. Popri mnohých vlastných vývojových výsledkoch, ako je napríklad Reflex (skúmanie rizika na mieste predaja), existuje relatívne málo kooperácií s InsurTech. Z niekoľkých kapitálových účastí možno spomenúť napríklad Sureify (nástroje pre zapojenie klienta / vtiahnutie klienta do hry), Perseus (kybernetická ochrana) a Qinematic (skenovací softvér). 

Munich Re

Táto zaisťovňa má podľa LBBW najširšie diverzifikované aktivity v oblasti InsurTech. Skupina vlastní napríklad online poisťovateľa Nexible a špecializovanou spoločnosťou na internet vecí (IoT) Relayr. Kooperuje napríklad s InsurTech Getsafe, One, Slice a Trova, prípadne s firmou Bosch (senzorika), Dt. Telekom (zabezpečenie domov), Precisionhawk (Drone), Kuka a MHP. 

Swiss Re

Podľa názoru LBBW sa Swiss Re nachádza niekde medzi Hannover Re a Munich Re, pokiaľ ide o aktivity v oblasti InsurTech. Existujú napríklad kapitálové účasti na spoločnostiach CarlQ (poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla – závislé na používaní), Tyche (učiace sa stroje – poistenie živností) a Vouch [poistenie zodpovednosti z prevádzky vozidla – tzv. P2P (Peer-To-Peer)]. Pokiaľ ide o kooperáciu, je spomenutá predovšetkým spoločnosť SAP. 

[1] Likvidácia drobných (menej významných / malých) škôd znamená pre poisťovateľov neúmerné náklady; aj z tohto dôvodu je často zavedená spoluúčasť.

Zdroj: Versicherungswirtschaft 3/2019

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články