Nemecko: Rozdiel medzi platmi top manažérov a zamestnancov sa zvyšuje


			Nemecko: Rozdiel medzi platmi top manažérov a zamestnancov sa zvyšuje
1.8.2018 Zahraničie

Nemecký IMU Inštitút novo prepočítal, vzťah medzi odmenami top manažérov (členmi predstavenstva) a zamestnancov tzv. DAX spoločností, teda 30 najvýznamnejších nemeckých spoločností.

Z cien akcií sa vypočítava burzový index DAX (Frankfurtská burza). Ukázalo sa, že od roku 2005 sa rozdiel medzi príjmami top manažérov a príjmom priemerného zamestnanca zvýšil o 70 %. Prehĺbenie daného rozdielu platí v zásade aj pre poisťovne.

V roku 2005 zarábal člen predstavenstva 42-krát viac ako zamestnanec, ale v roku 2017 to bolo už 71-krát viac. Manažéri poisťovní sú však pod uvedeným priemerom. Napríklad v prípade zaisťovne Munich Re bol príjem vrcholného manažéra v roku 2017 „len" 64-krát vyšší ako priemerný príjem zamestnanca tejto zaisťovne a v Allianz SE bol 58-krát vyšší. Podľa IMU Inštitútu sa pri odmeňovaní vrcholných manažérov viac uplatňujú dlhodobé stimuly, najmä akciové opcie. 

Najväčší rozdiel medzi príjmom vrcholného manažéra a zamestnanca bol zistený v Deutsche Post (Nemecká pošta). Jej vrcholný manažér zarábal 232-krát viac než jej zamestnanec. Avšak najlepšie platený manažér v Nemecku bol zo spoločnosti SAP. Jeho celkové príjmy dosiahli v roku 2017 predstavovali viac ako 21,8 mil. eur, pričom SAP je v rankingu spoločností DAX na piatom mieste, a to vraj práve kvôli vysokým platom v tejto softvérovej spoločnosti.  

Vzťahom medzi príjmami top manažéra a zamestnanca jeho spoločnosti sa v Nemecku zaoberá viac inštitúcií, napríklad Technická univerzita v Mníchove (TUM). Výsledky jednotlivých štúdií sa však vzhľadom k odlišnej metodike výpočtu líšia. TUM prezentovala, že príjmy členov predstavenstva boli u DAX spoločností v roku 2017 približne 52-krát vyššie ako príjmy ich zamestnancov. 

Avšak, napriek rozdielom v použitej metodike sa potvrdzuje zvyšovanie medzery medzi príjmami vrcholných manažérov a ich zamestnancov. Ukázalo sa to aj v roku 2017, kedy hrubej mzdy v Nemecku vzrástli o 2,5 %, zatiaľ čo príjmy vrcholných manažérov spoločností DAX o 4,5 %.

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute, oPojištení.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS