Spolupráca medzi Francúzskom a Nemeckom je poisťovňami vnímaná pozitívne


			Spolupráca medzi Francúzskom a Nemeckom je poisťovňami vnímaná pozitívne

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macrona podpísali 21. 1. 2019 v Aachene zmluvu o spolupráci a integrácii. 

Tento krok nasleduje 56 rokov po podpise tzv. Elyzejskej zmluvy, ktorá otvorila cestu k tesnej súčinnosti oboch krajín.

V každom prípade vzbudil pozornosť a vyvolal v niektorých členských štátoch EÚ rôznorodé reakcie, teda nielen súhlasné. Federácia francúzskych poisťovní (FFA) a Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) k tomu vydali jednoznačne podporné spoločné vyhlásenie. 

FFA a GDV vítajú iniciatívu vlád oboch krajín a podpis Cášskej zmluvy, ktorá by mala viesť k prehĺbeniu ich partnerskej súčinnosti v oblasti európskej politiky a k realizácii ďalších krokov smerom k politickej, hospodárskej a spoločenskej integrácii oboch krajín. 

Francúzsko a Nemecko sú v dôsledku Elyzejskej zmluvy vzájomne prepojené v mnohých oblastiach. Občania oboch krajín zdieľajú spoločné hodnoty a spoločne sa zasadzujú za európsky projekt mieru a prosperity. Nemecko-francúzska spolupráca sa osvedčila ako motor a stabilizačná kotva európskej politiky. Teraz na pozadí neistoty ohľadom budúcej cesty Spojeného kráľovstva stojí európska politika pred významnými rozhodnutiami pre budúcnosť Európy. Logickým dôsledkom toho je preto rozšírenie a prehĺbenie spolupráce medzi Nemeckom a Francúzskom.

FFA a GDV podporujú ciele vytvoriť na základe spoločných pravidiel nemecko – francúzsky hospodársky priestor a docieliť bilaterálnu harmonizáciu práva. Integrácia oboch národných hospodárstiev napomôže spoločnému rastu oboch poistných trhov a urýchli vecné rozhodnutí na európskej úrovni.

FFA a GDV si v rámci pred piatimi rokmi dohodnutej prehĺbenej súčinnosti v európskych záležitostiach pravidelne vymieňali názory a stanoviská, a tak posunuli dopredu dôležité európske právne úpravy pre poisťovníctvo, najmä pokiaľ ide o dohľad nad poisťovníctvom a obchod (iste sa tým myslí smernica o distribúcii poistenie). Zladenie spoločných záujmov sa podarilo vďaka zohľadneniu špecifických národných trhov a právnych systémov.

Pri vedomí týchto zvláštností by mali vlády oboch krajín vykonať bilaterálnu harmonizáciu práva v poisťovníctve, a to v rámci partnerského dialógu so zainteresovanými zástupcami oboch poistných trhov. To by malo byť predovšetkým podnetom pre celkovému preskúmaniu regulačného rámca a k zrušeniu nadbytočnej regulácie. 

Okrem toho FFA a GDV vítajú zosilnenú spoluprácu v digitálnej oblasti a v oblasti umelej inteligencie. Zdôrazňujú potrebu spoločného plánu opatrení pre KET na medzinárodnej úrovni. Apelujú na vlády oboch krajín, aby zohľadňovali pri formulácii národných cieľov už existujúce právne požiadavky v oblasti dohľadu a ochrany spotrebiteľa v partnerskej krajine, a to s nadradeným zámerom vytvoriť harmonizovaný medzinárodný súbor pravidiel.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS