Nemecko: Každý poisťovateľ si myslí, že digitalizáciu už zvládol


			Nemecko: Každý poisťovateľ si myslí, že digitalizáciu už zvládol

Pre dve tretiny poisťovní je digitalizácia prevádzky a procesov najväčšou výzvou pre nadchádzajúce roky. To ukázala štúdia Branchenkompass Insurance 2019 realizovaná spoločnosťou Sopra Steria Consulting.

Zo štúdie súčasne z nej vyplynulo, že každý si myslí, že už digitalizáciu vyriešil. Pojem digitalizácie sa stáva „buzzwordom" bez obsahu. Oveľa väčšou úloha je pred celým odvetvím: interne tému digitalizácie naplniť reálnym životom. 
 
Nad vývojom a výsledkami sa zamýšľa v komentári Dominic Testrut, riaditeľ sekcie Insurance Consulting v spoločnosti Sopra Steria. Podľa neho sa aj tento rok všetko točí okolo komunikácie so zákazníkom – od návrhu na poistenie až k „vypovedaniu" danej zmluvy, a tiež od hlásenia škody až k výplate poistného plnenia. Centrálne databanky klientov prevádzkujú síce väčšinovo poisťovne, ale zákaznícke a sprostredkovateľské portály so samoobslužnou zónou a multikanálovým management omuž dlhú dobu vo svojich rukách úplne pevne nedržia. Proces zotavenia tohto stavu je síce v behu, ale bude ešte pár rokov trvať. 
 
Súvisí to veľa aj s tým, že IT systémy sú dlhodobým „staveniskom". Poisťovne v Nemecku sa podobne ako banky stretávajú so svojim zastaraným IT systémom. Jeho prevedenie na štandardný softvér, tiež prevádzkovaný v cloude, neprebiehal doteraz hladko podľa predstáv. Táto úloha bude väčšinu podnikov zamestnávať aj tento rok a mnohé z nich aj na budúce leto.
 
Tlak na realizáciu rastie, pretože „spriemyselnenie" a nákladový manažment budú vo svetle nízkych úrokov a existencie nových digitálnych spoločností hlavným diferenciačným kritériom v konkurenčnom boji o zákazníka 2020. Bez toho, aby sa zbavili doterajšieho balastu, teraz už záťaže, bolo by pre tradičné poisťovne oveľa tvrdšie obstáť tvárou v tvár s novým obchodným modelom a presadiť sa aj naďalej. 
 
K tejto stratégii „odhodiť nepotrebné" patrí aj to, že spoločnosti v brandži vyjmú zo svojej organizácie komplexitu. Allianz na tento rok vyhlásila proces zjednodušenia, a dá sa predpokladať, že na rovnakú vlnu naskočia aj mnohí ďalší poisťovatelia. Dožijeme sa tak nových opatrení na zjednodušenie sveta produktov, rovnako ako sprehľadňovanie a zjednodušenie postupov v servise a procesoch, ktoré sa dajú zvládnuť intuitívne a bezpapierovo.
  
Dobrou správou je, že tieto výzvy môžu byť súčasne tiež šancami. Tak je to aj so skloňovanou digitalizáciou. Ak sú digitálne procesy a modernizácie IT výzvami, potom šancami sú Cloud Computing a robotická automatizácia procesov. Tie môžu výzvy zvládnuť. 
 
Vlani bolo v oblasti Cloud Computing všeličo vykonané. Mnoho poisťovní urýchľuje svoj prechod na riešenia v rámci privátnych, hybridných a verejných cloudov. Do pozadia ustupuje stále viac obava, že tak budú robiť proti regulačným predpisom dohľadových orgánov. 
 
Šanca na rast nepriamo súvisí tiež s využitím digitálnych technológií. Poistenie kybernetických rizík sa považuje v odvetví za produkt budúcnosti. Väčšiu pozornosť venujú ale manažéri hybridným produktom. Tematické balíky dostávajú doplnkové služby, napríklad od iných poskytovateľov, rovnako ako súvisiace produkty z firiem, ktoré pochádzajú z úplne iných odvetví.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články