Poisťovníctvo v 3D – distribúcia, digitalizácia, diskusia


			Poisťovníctvo v 3D – distribúcia, digitalizácia, diskusia
15.11.2017 Poistný trh

Desiaty jubilejný ročník konferencie Slovenskej asociácie poisťovní s názvom Poisťovníctvo v 3D o sprostredkovaní poistenia a digitalizácii v poisťovníctve.

Slovenská asociácia poisťovní organizuje každoročne konferenciu pre slovenský poistný trh. Za desaťročie existencie sa stala uznávaným podujatím, na ktorom sa pravidelne stretávajú zástupcovia poisťovní, regulátora – Ministerstva financií SR a dohľadu – Národnej banky Slovenska.

Účasť vrcholových zástupcov poistného trhu dokazuje dôležitosť dialógu medzi tými, ktorí zákony tvoria, dohľadom, ktorý činnosť poisťovní sleduje a samotných poisťovní, ktoré poisťovaciu činnosť vykonávajú.

Nová právna úprava v oblasti distribúcie poistenia by mala do procesu predaja poistných produktov priniesť viac transparentnosti, vyššiu kvalitu služieb, ale tiež vyššiu ochranu spotrebiteľov, a to bez
ohľadu na distribučný kanál, ktorý klient pri kúpe poistenia využije. O implementácii na Slovensku a v okolitých krajinách diskutovali na konferencii zástupcovia piatich európskych krajín.

Z porovnania prístupov jednotlivých regulátorov vyplynulo, že – ako v mnohých podobných problematikách – keď dvaja robia to isté (transpozícia smernice), nie je to vždy to isté (národná legislatíva). Potvrdzuje to aj pripravovaná česká právna úprava, ktorú predstavil Jindřich Janda, riaditeľ právneho odboru Českej pojišťovny, a. s. a Generali Pojišťovny, a. s.

Poisťovníctvo je v používaní nových technológií stále v štartovacích blokoch, čo sa musí zmeniť,“
povedal vo svojej prezentácii Digitálna revolúcia v poisťovníctve Mário Lelovský, prvý viceprezident IT
asociácie Slovenska. Výzvu pre poisťovníctvo vidí v oblasti digitalizácie v individualizácii produktu na
základe modelov správania sa zákazníka z dát, ktoré sú o ňom dostupné.

Napriek relatívne nízkej digitálnej gramotnosti (55 % populácie Slovenska) kľúčom úspechu poisťovní do budúcna je ponuka produktov, ktoré zosúladia potreby klientov a zároveň myslia na možné rizikové situácie ako strata dát, prerušenie rozhrania človek-stroj, hackerský útok a pod., s využitím všetkých dostupných komunikačných kanálov.

Digitálne inovácie však musia byť podporené takým regulatórnym prostredím, ktoré inovácie
podporuje a nebrzdí“, podotkol vo svojom vystúpení William Vidonja z Európskej federácie poisťovní
a zaisťovní. „Elektronická – bezpapierová – komunikácia je stále predmetom mnohých obmedzení zo
strany regulácie“, uviedol Dieter Pscheidl, vedúci sekcie európskych záležitostí z Vienna Insurance
Group.

Klient je napriek rastúcej elektronizácii stále nútený podpisovať množstvo papierových dokumentov. Poisťovne v súčasnom prostredí rastúcej digitalizácie musia rýchlejšie reagovať na ponúkané možnosti, pretože oneskorená reakcia znamená, že ich v týchto príležitostiach nahradia iní hráči na trhu – startupy využívajúce digitálne technológie na užívateľsky príjemné riešenia pre konečného zákazníka.

Zdroj: SLASPO, oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články