Nemecko: Poistenie pre prípad starostlivosti s vysokým deficitom


			Nemecko: Poistenie pre prípad starostlivosti s vysokým deficitom
2.5.2019 Zahraničie

Na nemeckom portáli Versicherungswirtschaftheute bol zverejnený článok o ťažkom ekonomickom vývoji verejného poistenia pre prípad starostlivosti.

V roku 2010 skončilo totiž v hlbokom mínuse. Je vhodné sa o tom bližšie spomenúť najmä v súvislosti s predlžovaním ľudského veku a logickým rastom počtu osôb, ktoré vyžadujú či budú vyžadovať starostlivosť.

Na úvod je účelné uviesť, že v Nemecku existuje povinnosť dojednať poistenie pre prípad starostlivosti. Je buď súčasťou sociálneho poistenia (vzťahuje sa na všetky osoby poistené v rámci verejného zdravotného poistenia) alebo v prípade, že daná osoba má dohodnuté súkromné ​​zdravotné poistenie (v Nemecku je možné za istých podmienok vystúpiť z verejného a vstúpiť do súkromného zdravotného poistenia), tak je nevyhnutné si dojednať aj doplnkové poistenie pre prípad starostlivosti.

Zákonné (t.j.„verejné“) poistenie pre prípad starostlivosti zaznamenalo v roku 2018 stratu vo výške 3,5 mld. EUR a muselo tým pádom siahnuť na finančné rezervy, ktoré teraz predstavujú 3,37 mld. EUR. V roku 2017 boli rezervy vykázané vo výške 6,9 ​​mld. EUR. Tieto údaje poskytlo Spolkové ministerstvo zdravotníctva na otázku Strany ľavice v Spolkovom sneme.  

Príčiny nárastu výdavkov spočívajú tiež v rozsiahlych reformách prijatých v minulých rokoch. Po zavedení piatich namiesto troch stupňov starostlivosti získali obzvlášť osoby s demenciou oprávnenie na vyšší nárok. Zlepšilo sa tiež postavenie starajúcich sa členov rodiny. V januári 2019 dospela štúdia Bertelsmann-Stiftung k záveru, že poistenie pre prípad starostlivosti bude v nasledujúcich rokoch drahšie. V období 2025 až 2045 bude musieť príspevok stúpnuť na 4,25 %. V spomínanej štúdii sa vychádza z faktu, že okolo roku 2045 bude starostlivosť potrebovať cca 5 mil. osôb.

Treba však dodať, že príspevok sa zvýšil na začiatku tohto roka o 0,5 percentuálnych bodov. Spolková vláda dúfa, že tým získa navyše príjmy vo výške 7,6 mld. EUR. Toto „zdraženie" sa odôvodňovalo potrebou zlepšenia služieb pre osoby, ktoré vyžadujú starostlivosť, potrebou skvalitnenia postavenie ošetrujúcich rodinných príslušníkov a rastúcim sa počtom príjemcov plnenia. Teraz sa neplánuje až do roku 2022 žiadne ďalšie zvýšenie príspevkov. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS