Nemecko: Blesky spôsobili škody vo výške 200 miliónov eur


			Nemecko: Blesky spôsobili škody vo výške 200 miliónov eur
1.9.2020 Zahraničie

Počet nahlásených škôd spôsobených bleskom poklesol v roku 2019 na najnižšiu stav za posledných 20 rokov.

Na základe toho bola aj vyplatené poistné plnenie nižšia ako v roku 2018. Avšak každá jednotlivá škoda vyjde nemeckých poisťovateľov na oveľa viac než predtým.

Nemeckí poisťovatelia vykonávajúci poistenie domácností a obytných budov vyplatili v roku 2019 na poistných plneniach za škody spôsobené bleskom a za škody spôsobené prepätím zhruba 200 mil. eur. To je najnižšia hodnota plnenia od roku 2013 a je to o 40 mil. eur menej ako v roku 2018. V období 2009 - 2019 boli najvyššie poistné plnenia z titulu blesku a prepätia vyplatené v roku 2009 vo výške 250 mil. EUR a tejto hranici sa dané plnenie najviac priblížilo v roku 2014 a 2016.  

Počet škôd spôsobených bleskom v roku 2019 predstavoval 210 000 a bol tak na najnižšej úrovni za posledných 20 rokov. Pokiaľ ide o obdobie od roku 2009 do roku 2019, tak najvyšší počet nahlásených škôd spôsobených bleskom bol zaznamenaný v roku 2009, kedy predstavoval 440 000. Hranicu 400 000 sa počet bleskov priblížil ešte v roku 2011 a 2014. V roku 2018 bol vykázaný vo výške 270 000.

Opačne sa ale vyvíja priemerná výška škody. V roku 2019 sa dostala na úroveň 970 eur, a bola tak najvyššia od roku 1998. Príčina spočíva v tom, že domácnosti a budovy sú technicky stále lepšie vybavované. Po údere blesku tak musia byť často opravené alebo nahradené drahými systémami riadenia kúrenia a riadenia žalúzií.  

V prípade úderu blesku sa v Nemecku obvykle hradia z poistenia obytných budov škody na streche, na konštrukcii stavby (murive) alebo škody z prepätia na pevne zabudovaných elektrických inštaláciách ako sú napríklad systémy riadenia kúrenia. Obvykle sú z tohto poistenia kryté tiež náklady za prípadné upratovacie práce a zabezpečenie pozemku. Z poistenia domácnosti sa zase obvykle hradia škody spôsobené bleskom na pohyblivom majetku v dome alebo v byte. Medzi ne patria napríklad škody na televízoroch, počítačoch alebo iných technických zariadeniach. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články