Nemecko: Rapídne pribúda hospitalizácií kvôli fajčeniu


			Nemecko: Rapídne pribúda hospitalizácií kvôli fajčeniu
15.7.2021 Zahraničie

Medzi rokmi 2010 až 2019 sa v Nemecku bezmála o pätinu navýšil počet hospitalizácií v súvislosti s fajčiarskymi chorobami pľúc – najmä rakovinou alebo chronicky obštrukčnými ochorením (COPD). 

V roku 2019 bolo do nemocníc prijatých celkove 485 000 pacientov s príslušnou diagnózou rakoviny alebo obštrukčnej poruchy pľúc. Nadpolovičný počet (57 %) z nich boli muži. Podľa tohto počtu možno odvodiť, že za desať rokov medzi rokmi 2010 a 2019 vzrástol počet pobytov v nemocnici kvôli týmto príčinám o 18 %.

Pritom riziko úmrtia na pľúcne alebo bronchiálna rakovinu vzrástlo najmä u žien. Osoby prevezené do nemocníc a tam liečené boli v priemere vo veku 67,3 roka (diagnóza rakovina pľúc), prípadne 70,5 roka (COPD). V roku 2020 vyfajčila každá dospelá osoba v Nemecku v priemere 1 063 cigariet. Údaje priniesol nemecký štatistický úrad Destatis.  

Pľúcna alebo bronchiálna rakovina treťou najčastejšou príčinou smrti 2019

Predvlani zomrelo v Nemecku bezmála 77 600 ľudí na následky diagnózy, ktorá je v priamej súvislosti s fajčením. Pľúcna a bronchiálna rakovina boli s 45 000 zomrelými treťou najčastejšou príčinou skonu, obštrukčná porucha pľúc (COPD) s 31 000 mŕtvymi šiestou najčastejšou príčinou smrti.

V uplynulých niekoľkých rokoch prudko stúplo riziko úmrtia na tieto diagnózy predovšetkým u žien. Ak v roku 2010 zomrelo z týchto príčin ešte necelých 33 žien na 100 000 obyvateľov, predvlani to už bolo viac ako 40 smrteľných udalostí na 100 000 obyvateľov. To zodpovedá nárastu o 24 %. Ohrozenie mužov je síce stále ešte vyššie (68 úmrtí na tieto diagnózy na 100 000 obyvateľov), avšak u silnejšieho pohlavia tento počet naopak klesá (2010: 73 zomretých mužov na 100 000 obyvateľov).  

Fajčí pätina žien a štvrtina mužov

Fajčenie je medzi nemeckými mužmi viac rozšírené ako u nemeckých žien: cigaretu si neodpustí 26 % mužov vo veku nad 15 rokov a 19 % žien vo veku nad 15 rokov. Tieto údaje sú z roku 2017. K nefajčiarom sa radí 78 % obyvateľov Nemecka, ktorí dovŕšili vek 15 rokov. Pätnásťroční uvádzali z 58 %, že cigarety ešte vôbec neokúsili. Bezmála pätina populácie (19 %) uvádzala, že sú  bývalí fajčiari". 

Spotreba cigariet na hlavu klesla za 10 rokov o 19 %

Celkovo došlo k redukcii spotreby tabaku. V uplynulom desaťročí 2011-2020 možno sledovať protichodný trend väčšej obľuby len u tabaku do fajok. V roku 2011 bola priemerná spotreba každého dospelého Nemca alebo Nemky 1 305 cigariet, zatiaľ čo vlani klesla na 1 063 kusov. To zodpovedá zníženiu o 19 %. Naopak spotreba tabaku do fajok vzrástla v sledovanom období šesťkrát, čo ukazuje na silný trend. Sledovať možno hlavne zvyšujúci sa dopyt po tabaku do vodných fajok a pre takzvané elektrické zahrievanie. Klasický tabak do fajky či lôľkom naproti tomu už roky stráca. 

Nemeckí zákonodarcovia stavali v uplynulých niekoľkých desaťročiach do cesty spotrebe tabaku rôzne obmedzenia a opatrenia, aby jeho vplyv na populáciu obmedzili. K najzávažnejším patrí napríklad zákaz tabakovej a cigaretovej reklamy, zákaz fajčenia vo verejných priestoroch, rovnako ako varovné informácie na tabakových výrobkoch. Aj v súvislosti s týmito obmedzeniami klesol odbyt cigariet od roku 1991 prakticky na polovicu, zo 146,5 miliardy na 73,8 miliardy kusov v minulom roku.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáre

Pridať komentár

Nie sú žiadne komentáre.

RSS

Súvisiace články